Bir bilim sanat dalı veya meslekle ilgili özel bir kavramı karşılayan sözcüklere terim denir. Terimler kesin anlamlı sözcüklerdir. Bu yüzden anlamları herkese göre aynıdır.

Örneğin tümleç nesne utama (dil bilgisi); ekvator dönence debi (coğrafya); per*de suflör aktör (tiyatro); açı yarıçap doğru (ma*tematik); basınç kapalı devre (fizik) terimidir.


Ancak çok anlamlı bazı sözcüklerin terim anla*mı kazandığı da olur. Bu gibi sözcüklerin diğer an*lamları ile terim anlamını karıştırmamak gerekir. Kök sözcüğünü ele alalım:

1. Bitkileri toprağa bağlayan ve onların top*raktaki besi maddelerini emmesine yarayan bölümü (ağacın kökü)
2. {Bazı şeylerde) dip bölüm (dişin kökü)
3. (Kökü ve sapıyla çıkarılan bitkilerde) tane {üç kök maydanoz)
4. Temel esas {Meseleyi kökünden halletti.) mecaz anlamı
5. Sözcüğün her türlü ekler çıkarıldıktan sonra kalan anlamlı bölümü ( “Gözlem” sözcüğü*nün kökü “göz”dür.) terim anlamıdır.

Örnek Soru

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi “terim” değildir?

A) Yazının önemli bir bölümünü onun portresi-ne ayırmıştı.
B) Yeni çıkan kitabımla ilgili eleştirileri okudum.
C) Olayları hikâye etme üstün bir yetenek işi*dir.
D) Edebiyat sanatı insanlardaki ruh inceliğim ortaya çıkarır.
(1991-EML)

Çözüm:

ABC’deki “portre” (tiyatro); “eleştiri” “hikâye etme” (edebiyat) terimidir. D’deki “incelik” ise te*rim değildir.
Cevap D’dir.

Alıntı