Kök ya da gövde durumundaki adlara gelerek onlardan yeni adlar türeten eklerdir.

–lik (–lık –lik –luk –lük)
zeytinlik taşlık kayalık odunluk kömürlük çöplük gözlük gelinlik kulaklık güzellik çocukluk iyilik kötülük dostluk avukatlık öğretmenlik çiftçilik doktorluk yazlık kışlık kiralık günlük turşuluk

–li (–lı –li –lu –lü)
akıllı çizgili sisli bilgili yağmurlu Adanalı Ankaralı Kayserili tatlı saygılı şekerli tuzlu yağlı acılı kokulu naneli taşlı sopalı hüzünlü neşeli

–siz (–sız –siz –suz –süz)
tatsız tuzsuz şekersiz görgüsüz işsiz deneyimsiz korkusuz saygısız ölümsüz düşüncesiz parasız vefasız tarafsız

–ci (–cı –ci –cu –cü –çı –çi –çu –çü)
yalancı yolcu eskici futbolcu avcı demirci oduncu dişçi çiçekçi eczacı inatçı kavgacı şarkıcı sanatçı ülkücü milliyetçi siyasetçi

–cil (–cıl –cil –cul –cül –çıl –çil –çul –çül)
bencil insancıl ölümcül evcil etçil otçul

–ce (–ca –ce –ça –çe)
Türkçe İngilizce Fransızca Arapça Çince Rusça bilmece bulmaca kesmece seçmece çekmece

–cak (–cak –cek)
büyücek (büyük–cek) çabucak (çabuk–cak) yavrucak oyuncak

–cik (–cık –cik –cuk –cük)
sıcacık (sıcak–cık) ufacık (ufak–cık) bağcık tosuncuk maymuncuk

–dem (–dam –dem –tam –tem)
gündem yöntem erdem

–er (–ar –er)
ikişer üçer altışar onar yüzer biner

–deş (–daş –deş –taş –teş)
vatandaş meslektaş sırdaş yoldaş sesteş adaş (ad–daş) kardeş (karın–daş) çağdaş soydaş

–k (–k –ak –ek)
solak ortak başak benek topak

–(i)msi (–(ı)msı –(i)msi –(u)msu –(ü)msü)
ekşimsi pembemsi sarımsı acımsı mavimsi

–(i)mtırak
yeşilimtırak ekşimtırak sarımtırak

–in (–ın –in –un –ün)
yazın kışın güzün demin ansızın

–ki
akşamki (maç) yarınki (toplantı) dünkü (hava) evdeki (hesap) bitişikteki (komşu)

–leyin
geceleyin sabahleyin akşamleyin

–sel (–sal –sel)
kumsal kişisel duygusal toplumsal yüzeysel tarımsal hayvansal bitkisel küresel belgesel kırsal

–si (–sı –si –su –sü)
kadınsı erkeksi çocuksu

–(i)nci (–(ı)ncı –(i)nci –(u)ncu –(ü)ncü)
birinci ikinci üçüncü sonuncu kaçıncı

–ti (–tı –ti –tu –tü)
hırıltı gürültü patırtı şırıltı fısıltı çatırtı gıcırtı cızırtı


*
Alıntı