Kök ya da gövde durumundaki adlara gelerek onlardan fiiller türeten eklerdir.

–e (–a –e)
kana– türe– oyna– (oyun–a–) boşa– tüne–

–de (–da –de)
fısılda– hışırda– gıcırda– gümbürde– fokurda–

–el (–l –al –el –ıl –il –ul –ül)
azal– düzel– yönel– çoğal– (çok–al–) daral– doğrul– eğril– incel– durul–

–er (–r –ar –er)
karar– ağar– (ak–ar–) öner– sarar– (sarı–ar–) yeşer– (yeşil–er–) morar–

–ik (–ık –ik –uk –ük)
birik– acık– (aç–ık–) gecik– (geç–ik–) gözük–

–imse (–ımsa –imse –umsa –ümse)
benimse– özümse– azımsa–

–kir (–kır –kir –kur –kür)
haykır– fışkır– püskür– tükür– hıçkır–

–le (–la –le)
sula– yükle– dişle– hatırla– ekle– yolla– başla– özetle– ciltle– avla– ucuzla– şişmanla– yumurtla– (yumurta–la–) temizle– gizle– konakla– zıpla– ofla– pufla– patla– gürle– çınla– mele– havla–

–len (–lan –len)
hastalan– yaşlan– güneşlen– evlen– sinirlen– öfkelen– kuşkulan–

–leş (–laş –leş)
şakalaş– dertleş– haberleş– sözleş– katılaş– uzaklaş– buharlaş– güzelleş–

–se (–sa –se)
susa– duraksa– garipse– önemse–


*
Alıntı