Kök ya da gövde durumundaki fiillere gelerek onlardan yeni fiiller türeten eklerdir.

–dir (–dır –dir–dur –dür –tır –tir –tur –tür)
güldür– öldür– sustur– kandır– yıktır– kırdır– söndür– küstür– bozdur– çaldır– uyandır– bölüştür– kaptır–

–il (–ıl –il –ul –ül)
yırtıl– kesil– satıl– açıl– kırıl– üzül– bozul– dökül– sıkıl–

–in (–n –ın –in –un –ün)
giyin– süslen– korun– taran– kaşın– yıkan– övün–

–ir (–ır –ir –ur –ür)
pişir– doyur– şişir– düşür– batır–

–iş (–ş –ış –iş –uş –üş)
dövüş– buluş– kaçış– ağlaş– anlaş– dönüş– boğuş– çarpış–

–t
kurut– boyat– sıvat– şaşırt– başlat– ödet– kısalt– dirilt–


*
Alıntı