Adlara “-lar -ler” eki getirilerek çokluk anlamı verilir.

öğrenciler yıllar sınavlar kitaplar çocuklar…

NOT: Çokluk eki eklendiği sözcüklere çokluk anlamının dışında farklı anlamlar da katabilir:

Hafta sonu Ayçalar şehir dışına taşınacaklar. (aile)

Beş yaşlarında bir çocuk kaybolmuş. (yaklaşık)

Sabahları birer saat yürümelisin. (her)

Seni dünyalar kadar seviyorum. (abartma)

Ruslar edebiyat sahasında oldukça başarılı. (millet)

Bu diyar Yunus’ların Karacaoğlan’ların diyarıdır. (ve benzerleri)


*
Alıntı