* Satır sonuna sığmayan sözcükler kısa çizgi (–) ile bölünür.

* Bir sözcük hecelenişine uygun olarak herhangi bir hecesinden sonra bölünebilir.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ceke–
timin düğmesi koptu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ceket–
imin düğmesi koptu. (Yanlış)


* Sözcükleri bölerken satır sonunda ve başında tek ünlü bırakılmaz.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a–
cınacak durumdaydı. (Yanlış)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acı–
nacak durumdaydı.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niha–
i karar alındı. (Yanlış)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ni–
hai karar alındı.

* Satır sonuna sığmayan birleşik sözcükler de tıpkı tek bir sözcük gibi hecelenişine uygun olarak herhangi bir hecesinden sonra bölünebilir.

* Birleşik sözcükler tek bir sözcük gibi düşünülerek hecelerine ayrılır.

Basit sözcük: “kuşların” → kuş–la–rın
Türemiş sözcük: “yolculardan” → yol–cu–lar–dan
Birleşik sözcük: “Çukurova” → Çu–ku–ro–va (Çu–kur–o–va Yanlış)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kır–
kayağı görünce bayıldı.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kırk–
ayağı görünce bayıldı. (Yanlış)

* Kesme işareti (’) satır sonuna denk gelirse sözcüğe bağlı ekleri bölmek için ayrıca kısa çizgi (–) kullanılmaz.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozantı’
da mola vermişler.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozantı’–
da mola vermişler. (Yanlış)


Alıntı