* Metin içerisinde sayılar genellikle yazıyla yazılır. Cümle içerinde sayıları rakamla yazmak bir yazım yanlışı değildir ancak daha yaygın doğru ve güzel olanı yazıyla yazmaktır.

* Birden fazla sözcükten oluşan sayı adları ayrı yazılır.

“Şu ana kadar yaklaşık üç yüz kişi başvurdu.”
… üçyüz … (Yanlış)


“Bu meslekte on üç yılım geçti dile kolay.”
… onüç … (Yanlış)

* Bankalarda çek senet gibi parayla ilgili belgelerde sayılar güvenlik amacıyla bitişik yazılır sayının başı ve sonu kapatılır.

–üçyüzellibin–
#kırksekizbinbeşyüz#

* Bilimsel yazılarda ve kesinlik gerektiren konularda sayılar rakamla yazılır.

“Geçen yıl ÖSS’ye 1.776.441 aday başvurmuş.”
“Türkiye’nin toplam sınır uzunluğu 10.765 km’dir.”

* Tarih ve saatlerin yazımında sayılar rakamla yazılır.

“Yarın sabah 9.40’ta önemli bir görüşmem var.”

* Bol sıfırlı sayılarda ana sayılardan sonraki sıfırlı basamaklar yazıyla yazılabilir. Bu şekilde yazılan sayılar daha kolay okunur.

“Marmara depreminde yaklaşık 20 bin insanımız hayatını kaybetti.”

* Rakamla yazılan sayılara getirilen ekler kesme işaretiyle (’) ayrılır. Getirilen ek sayının okunuşuna uyar.

“Yarın saat 10.40’ta toplantımız olduğunu unutma.” (kırk – ta Doğru)
… 10.40’da … (kırk – da Yanlış)

“İlk arabamı 1995’te Bursa’dan aldım.” (beş – te Doğru)
… 1995’de … (beş – de Yanlış)

* Sıra sayı sıfatı yapan “-(ı)ncı” eki rakamlardan sonra geldiğinde sayının okunuşuna uygun olarak yazılır.

DOĞRU YANLIŞ

1’inci (bir – inci “birinci”) 1’nci ( bir – nci “birnci”)
2’nci (iki – nci “ikinci”) 2’inci ( iki – inci “ikiinci”)
6’ncı (altı – ncı “altıncı”) 6’ıncı ( altı – ıncı “altııncı”)*
Alıntı