* Özel adlara getirilen “-gil” yapım eki kesme işareti (’) ile ayrılmaz. “-gil” yapım ekinden sonra getirilen diğer ekler de kesme işareti (’) ile ayrılmaz.

* “-gil” yapım eki eklendiği sözcüğe “aile” anlamı katar; büyük ünlü (kalınlık-incelik) küçük ünlü (düzlük-yuvarlaklık) ünsüz benzeşmesi uyumlarına uymaz. Her zaman “-gil” biçimindedir.

Bu akşam sınıfça Aysungilde toplanacağız.
…Aysun’gilde… (yanlış)
…Aysungil’de… (yanlış)

Dün geceki sarsıntıda Muratgilin evi de zarar görmüş.
…Murat’gilin… (yanlış)
…Muratgil’in… (yanlış)

* Yapım eki göreviyle kullanılan “-ler” yapım eki eklendiği sözcüğe “aile” anlamı katar. Bu görev ve anlamda kullanıldığında kesme işaretiyle (’) ayrılmaz kendisinden sonra getirilen diğer ekler de kesme işaretiyle (’) ayrılmaz.

Cep telefonumu Zelişlerde unutmuşum ya!
…Zeliş’lerde… (yanlış)
…Zelişler’de… (yanlış)

* Özel adlara getirilen “-ler” eki “benzerleri” anlamında çekim eki göreviyle kullanıldığında kesme işaretiyle (’) ayrılır.

Aranızdan nice Orhan Veli’ler Attilâ İlhan’lar çıkacaktır.

Bu ülke daha pek çok Sinan’lar Yavuz’lar Fatih’ler yetiştirecektir.

*

Alıntı