“ile” Bağlacının Yazımı
* “ile” sözcüğü kendinden önceki sözcükten ayrı yazılabildiği gibi sözcüğe bitişik de yazılabilir.

* “ile” sözcüğü kendinden önceki sözcüğe getirildiğinde başındaki “i” ünlüsü düşer ünlüyle biten sözcüğe getirildiğinde araya “y” koruyucu ünsüzü girer kalan kısım büyük ünlü (kalınlık-incelik) uyumuna uyar.

araba ile (doğru) → arabayla (doğru)
neşe ile (doğru) → neşeyle (doğru)
çamur ile (doğru) → çamurla (doğru)
güzellik ile (doğru) → güzellikle (doğru)


*

Alıntı