Konuşma dilinde bazı sözcüklerde ünsüzlerin yer değiştirdiği görülür. Bu olaya “göçüşme” denir.

NOT: Göçüşme yöresel bir söyleyiş özelliğidir.

NOT: Göçüşmenin gerek konuşmada gerekse yazıda gösterilmesi yanlıştır.

ekşi → eşki

kibrit → kirbit

kirpik → kiprik

yanlış → yalnış

yalnız → yanlız

prü → körpü

memleket → melmeket

DOĞRU YANLIŞ


*

Alıntı