Sert ünsüzle (p ç t k f s ş h) biten sözcüklerden sonra getirilen eklerin ilk harfi sert ünsüz olur. Sözcüğün son ünsüzü ile getirilen ekin ilk ünsüzü sertlik yönünden birbirine benzer uyum sağlar. Bu kurala “ünsüz benzeşmesi” denir.

Sert Ünsüzler: p ç t k f s ş h ( F ı s t ı k ç ı Ş a h a p )

dolap – tan
SERT SERT
ünsüz benzeşmesi

koş – tuk – ça
SERT SERT SERT SERT
ünsüz benzeşmesi

hukuk – çu
SERT SERT
ünsüz benzeşmesi

hapis – ten
SERT SERT
ünsüz benzeşmesi


NOT: Ünsüz benzeşmesi kuralına uymamak bir yazım yanlışıdır.

yapışkan (doğru) – yapışgan (yanlış)
üretken (doğru) – üretgen (yanlış)
konuştum (doğru) – konuşdum (yanlış)
sokaktan (doğru) – sokakdan (yanlış)
dişçi (doğru) – dişci (yanlış)
sabahçı (doğru) – sabahcı (yanlış)

*

Alıntı