Sözcük içinde dudak ünsüzü “b”nin kendisinden önce gelen diş ünsüzü “n”yi çıkış yeri bakımından kendisiyle aynı olan dudak ünsüzü “m”ye dönüştürmesine “n-b çatışması” denir.

Sözcük içinde “nb” seslerinin yan yana gelmesi Türkçenin ses özelliklerine uymaz. Çünkü bu iki ses çıkış yerleri bakımından farklı özelliklere sahiptir. “n” sesi “diş” ünsüzüdür; “b” sesi ise “dudak” ünsüzüdür. Aynı şekilde “m” sesi de bir “dudak” ünsüsüdür. Seslerin oluşumu bakımından “b” sesi ile “m” sesi birbirine benzer ancak “n” sesi farklıdır.

n : diş ünsüzü b : dudak ünsüzü m : dudak ünsüzü

n – b m – b
(diş) (dudak) (dudak) (dudak)
çıkış yerleri farklı çıkış yerleri aynı

penbe → pembe

tenbel → tembel

çenber → çember

sünbül → sümbül

cünbüş → cümbüş

canbaz → cambaz

anbar → ambar

kanbur → kambur

YANLIŞ DOĞRU


NOT: Kimi sözcüklerde (birleşik sözcükler yer adları unvanlar) “nb” sesleri değişmez.

İstanbul Safranbolu onbaşı binbaşı sonbahar… (DOĞRU)

*

Alıntı