· Türk edebiyatında batılı roman 1860’tan sonra başlar.

· Önceleri Fransız romanlarından çevirilerle başlar ardından yerli yazarlar kendi tekniklerini kullanırlar.

· Okunan ilk Fransız romanı François Fênelon’un Yusuf Kâmil Paşa tarafından Telemak adıyla çevrilen Telemahos’un Maceraları isimli eseridir.

· Bu devirde de romanda iki ayrı kol görülür. Birincisi Ahmet Mithat öncülüğündeki batılı romanlar ile Türk romanlarını uzlaştırmaya çalışan yoldur. Bu yol halk hikayeciliğinin bir çeşit modernleştirilmesidir .

· İkinci yol ise; batı kültürü ile çeşitli yollardan temasa geçmiş olan sınırlı aydınlar topluluğu için Namık Kemal tarafından açılan yerli hikaye dikkate alınmadan doğrudan doğruya batılı hikaye ve roman tekniğini uygulamaya çalışan yoldur.

· Tanzimat devrinin bir çok romancısı sanat değerinin daha üstün bastığını düşünerek ikinci yolu seçmişlerdir.

· Devrin ilk dönemindeki romancılık (romantizmi istisna edecek olursak) Divan edebiyatının da halk hikayeciliğinin de tamamıyla dışındadır. Doğrudan doğruya Fransız romanları örnek alınarak yapılan denemelerdir.

· Tanzimat hareketinin medeniyet değiştirme anlamında olduğunu ilk anlayan Ahmet Mithat’tır.

· Sosyal fayda peşinde koşan Ahmet Mithat Türk halkında çağdaş medeniyete uymayan düşünüş ve yaşayış tarzını değiştirmeyi düşünmüştür.

· Ahmet Mithat’tan sonra hikaye ve roman tarzını ilk deneyen Şemseddin Sami’dir.

· Ahmet Mithat’tan sonra devrin ikinci mühim romancısı Namık Kemal’dir. Namık Kemal edebiyatı “sosyal fayda sağlamakta bir vasıta” olarak görür.

· Devrin diğer önemli şahsiyetleri ise: “Sergüzeşt” ile Samipaşa-zade Sezai ve “Araba Sevdası” ile Recai-zade Ekrem’dir.

· Araba Sevdası’nda yazar yanlış medenileşmeyi ele almıştır. Sergüzeşt’te ise esirlik teması işlenmiş bir cariye ile paşa oğlunun ölümle son bulan aşkı anlatılmıştır.

· Devrin yaşama anlayışı bu romanlara konu olmuştur.

Tanzimat dönemi romanlarının genel özellikleri:

· Bu dönemde romanların bazı ortak temaları vardır. “Esirlik” bu ortak temalardan biridir

· Bu temayla birlikte aşk ahlak bozukluğu kültür değişimi insanlarda sosyalleşme batıdan gelen teknolojiye ve rahatlığa sahip olma isteği gibi konular da yer almaktadır.

· Dönemin romanlarında iyi kişiler çok iyi kötü kişiler ise çok kötüdür.

· Yazarlar taraf tutmaktadırlar.

· Bu dönemde romana müdahale kusuru vardır. Yazar bilgi vermek için aksiyonu keser ve bilgi vermeye yeltenir. Kişiler eğlenirken bilgi sahibi olsunlar istenir.

· Tanzimat romanındaki kişiler “tip”tir.

· Tipte çelişki yoktur tek bir özellik vardır o özellik öne çıkar. Kişi derinlemesine tanınmaz.

· Karakter ise daha derindir çelişkileri vardır.

· Romanda karaktere Halit Ziya ile ulaşılır.

Tanzimat döneminde teknik boyutta roman dili gelişmemiştir; anca Namık Kemal bu dili geliştirenlerdendir.

Şair Evlenmesi Adlı Eserin İncelenmesi Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi’nin Açıklaması ve Edebi Öçütler

ÖLÇÜT
Günlük hayatımızda karşılaştığımız gibi meslek hayatımızda karşılaştığımız problemlere duygusal olmayan uyguladığımız prensiplerdir.

ŞAİR EVLENMESİ
Yazar bu romanında çatışmaya açıklık getirmiştir. Ayrıca görücü usulü evlenmenin sakıncalı yönlerini belirtmeye çalışmış din adına yapılan bir takım korkunç şeyleri ve dini suistimal etmenin örneklerini vermiştir.

Alıntı