TBMM Koruma Dairesi Başkanlığı

Kuruluş :

Başkanlığımız 3 Temmuz 2010 tarih ve 27630 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

“ Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ” ile;

* Strateji Destek ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

* Başkanlık Koruma Eğitim Şube Müdürlüğü

* İç Güvenlik Şube Müdürlüğü

* Ana girişler ve Tesisler Koruma Şube Müdürlüğü

* Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğü

Olmak üzere (5) şube ile hizmet vermektedir.

Görevi :


Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı bütün bina tesis eklentilerinin girişlerindeki güvenlik önlemlerini almak yerleşke içerisindeki güvenliğin sağlanması ile trafik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün ilgili maddelerine dayanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı yerlerde iç emniyeti tehlikeye düşürecek muhtemel sabotaj tecavüz ve tehditlere karşı güvenlik önlemlerini almak ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğince belirlenen diğer görevleri yerine getirmek üzere ;

· TBMM yerleşkesi ve eklentilerinde 24 saat esasına göre güvenlik önlemleri almak

· Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına ve birlikte oturduğu aile efradına yakın koruma hizmeti vermek

· TBMM yerleşkesine Konuta ve Milli Saraylara yönelik muhtemel sabotaj ve eylemlere karşı gerekli koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerini almak

· Yerleşke içerisinde bulunan devlet büyüklerinin milletvekillerinin personelin ve ziyaretçilerin güvenliklerinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemleri almak

· Meclis binası içindeki dinleyici localarında ve kulislerde emniyet ve düzeni sağlamak için her türlü tedbiri almak

· Yerleşke dahilinde trafiği tanzim etmek

· TBMM Başkanlık Divanının ve Güvenlik Koordinasyon Kurulunun Koruma Daire Başkanlığının görev alanına giren kararlarını uygulamak

· Güvenlikle ilgili konularda Güvenlik Koordinasyon Kuruluna önerilerde bulunmak

Amacı :


Daire Başkanlığımız Türk milletinin birer temsilcisi olarak yasama faaliyetini yürütmek üzere parlamentoya seçilen Sayın milletvekillerimizin ve onlara bu görevlerinde yardımcı olan TBMM çalışanlarının görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli olan güvenliği en üst seviyede sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Hukukun üstünlüğüne inanan İnsan haklarına saygılı modern ve bilimsel yöntemleri kullanan bunun yanında personeli hizmetin gerektirdiği teknik bilgi ve donanıma sahip hale getirecek eğitim ve faaliyetler düzenleyerek hizmet etmek.

MİSYONUMUZ

TBMM Koruma Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda etkin ve güvenli bir koruma hizmeti sunmak şahıs ve tesis güvenliğini sağlamak gelişen ve değişen suç türleri ile mücadele etmek personel ve ziyaretçi memnuniyetini sağlamak ve çağın gereklerine uygun eğitimler vererek ulusal ve uluslararası alanda örnek teşkil edecek bir anlayışla hizmetlerini yerine getirmektir.

Alıntıdır.