A.K.K.M Daire Başkanlığı


A.K.K.M. Dairesi Başkanlığı ülkemizin güvenlik ve asayişine yönelik olayların yakından izlenmesi işlemlerin süratle yapılması ve gereken önlemlerin anında alınması bilgilerin süratle toplanarak değerlendirmelerinin yapılması yetkili makamlara aktarılması ve gerektiğinde her türlü emniyet harekatının yönetilmesi amacıyla 31.07.1978 tarihli Bakanlık Makamının Onayı ile kurulmuştur.

AKKM Dairesi Başkanlığı temel olarak ülke genelinde polis bölgesinde meydana gelen polisin el koyduğu tüm terör asayiş kaçakçılık olayları ile trafik olayları hakkında bilgilerin toplanması ilgili makamlara bilgi verilmesi olay istatistiklerinin hazırlanması aylık ve yıllık olarak değerlendirilmesi ile ülke genelinde polis bölgesinde gözaltına alınanlarla ilgili kayıtların düzenli tutulması ve kişilerin yakınları ile avukatlarına bilgi verilmesi ve tüm bu faaliyetlerin iller bazında düzenli yapılmasını sağlamaktadır.

AKKM Dairesi Başkanlığı polis bölgesinde meydana gelen olaylar hakkında sürekli bilgi toplamak suretiyle gelişmeleri zaman içerisinde izleyerek önceden tedbir alınmasını sağlamak polis bölgesinde meydana gelen tüm olaylar hakkında aylık ve yıllık istatistiki verileri toplayarak emniyet teşkilatıyla ilgili plan ve programların yapılmasına katkıda bulunmak ülke genelinde gözaltına alınan kişiler hakkında bilgi toplamak ve ilgililerine bu konuda zamanında bilgi vermekle görevlidir.

AKKM Dairesi Başkanlığı illerde meydana gelen her türlü olaylar ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları ve doğal afetlere ilişkin bilgileri toplayarak inceleyip hazırladığı günlük olaylar ve faaliyetler bültenini ilgili makamlara iletmektedir.

Online bilgisayar bağlantısı kurulamayan; Karabük Yalova ve Düzce illerimiz hariç tüm illerde gözaltına alınan kişilerle ilgili bilgiler tutulmakta olup Karabük Yalova ve Düzce İllerinde gözaltına alınanlarla ilgili bilgiler faks cihazıyla merkeze bildirilmekte bu bilgiler merkezdeki mevcut bilgisayara yüklenmektedir. Bu sistemle gözaltına alınan şahıslarla ilgili bilgi sorulduğunda kişinin yakınlarına ve avukatlarına anında bilgi verilmektedir. Önümüzdeki dönemde Emniyet Genel Müdürlüğünün bilgisayar alt yapısının elverdiği ölçüde her karakolda ve her polis biriminde daha sonraki yıllarda da seyyar polis otoları dahil tüm polis birim ve araçlarında gözaltına alınan kişilerle ilgili bilgileri yakınlarına ulaştırabilme hedeflenmektedir.

Ayrıca modern batı ülkelerinde olduğu gibi ülke genelinde polis bölgesinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak elde edilen istatistikleri bilgisayar ortamına aktararak ülke geneline bölgelere ve illere göre olayların artış ve eksilişleri ile bunu etkileyen sebepleri inceleyerek suç analizlerinin yapılması böylece emniyet hizmetlerinde personel atanması ve araç-gereç ile malzemenin illerin ihtiyacına göre dağıtılması ve personelin başarısının bilimsel esaslara göre ölçülmesi amaçlanmaktadır.

Daire Başkanlığınca ülke genelindeki olayların artış seyri izlenerek önceden tedbir alınması ve zamanında önleyici hizmetlerin koordine edilmesi mümkün olabileceğinden suç istatistiklerini dijital ortama aktarmak suretiyle bilgisayar yardımıyla olaylardan neticeler üretmek ve hizmetlerin planlanmasına katkıda bulunmak açısından bu dairenin hizmetleri önem arzetmektedir.

Alıntıdır.