AL KARISI -AL BASTI (Türk Mitolojisi)

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Bazı edebi metinlerde çirkin saçları dağınık avurtları çökmüş güçlü kuvvetli ve uzun boylu olarak tasvir edilir. Bazı mitolojik metinlerde ise dünyadaki en güzel kadından bin kat daha güzel olduğu anlatılır. Kazaklarda “cadı kadın” “küpe giren karı” anlamında kullanılır. Baş al bastı iri gözlere sahip baştan aşağı demir giyimli ve erkektir. Ulu ana yani ana tanrıça arketipinin olumsuz türevidir.Kazak metinlerinde alnında tek gözü olan iğrenç görünüşlü bir mahluk olarak tasvir edilir. Albastı Al karısı genellikle kırmızı siyah uzun elbise giyer. En çok sevdiği şey atların yelesini örmektir. Onu yakalamak için elbisesinin yakasına bir iğne saplamak gerekir.

Loğusalara musallat olan bu kötü ruh al karısı albastı albis almis adlarıyla da anılır. Albastı iki surette görülür. Sarı albastı ve kara albastı. Sarı albastı sarışın bir kadın suretindedir. Bazen keçi ve tilki suretine de girer. Kara albastı daha ağırbaşlı ciddi sarı albastı hoppa ve şarlatandır.