YILDIZ HAN (Türk Mitolojisi)

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

YILDIZ HAN

Oğuz’un oğullarındandır ve ongunu tavşancıldır. Türklerde yıldız bilgisi çok önemlidir. Geceleri zamanı öğrenmek için yıldız bilgisi tek yol ve çaredir. Türklerin göğün ilk ve ana yıldızları olarak gördükleri gezegenler ilk tanrısal arketiplerdir. Yaradılışın başlangıcı ve temelidir.