Beşinci Mevsim

Türk kozmolojisindeki evren tasarımı on yön üzerinden tarif edilmiştir. Bunlar dört ana yön (kuzey doğu güney batı) dört ara yön (kuzeydoğu güneydoğu güneybatı kuzeybatı) üst yön ve alt yöndür. Bu tasarım içinde mitolojik unsurlar ile desteklenen ve daha büyük önem arz edenler dört ana yöndür. Bu konuyu "Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]" başlıklı yazımızda incelemiştik.

Yukarıda bağlantısını sunduğumuz yazıda belirttiğimiz üzere evren tasarımının temelini dört ana yön oluşturur. Bu yönler çeşitli simgelerle ilişkilendirilmiştir. Buna göre kuzey yönü siyah kara yılan su gece yarısı kış ve Merkür tarafından simgelenir. Doğu yönünü mavi mavi ejder ağaç sabah ilkbahar ve Jüpiter simgeler. Güneyin simgeleri kırmızı kızıl saksağan ateş öğle yaz ve Mars'tır. Son olarak beyaz ak pars maden akşam sonbahar ve Venüs batı yönüne ilişkin simgelerdir.

Bu simgelerin zaman kavramıyla ilgisi bulunanları arasındaki düzen hemen dikkati çekmektedir. Doğudan başlayarak saat yönünde hareket eden bu düzen kuzey yönünden sonra tekrar başa döner. Sırasıyla: Sabah (doğu) öğle (güney) akşam (batı) ve gece (kuzey). Türklerde yılın ilkbaharla birlikte başlamasına uygun olarak yine aynı sıra ile: İlkbahar (doğu) yaz (güney) sonbahar (batı) ve kış (kuzey).

Bu dört yön çizim hâlinde bir dörtgenin köşelerini teşkil eder. Dört yönün ortasında merkez yer alır. Merkez bir çember olarak dörtgenin kenarlarına teğet geçer. Böylece ortaya kainatı temsil eden ve Türk hatta Türk-İslam sanatında önemli bir yeri olan ve yukarıda yer alan simge çıkar.

Bu simge Türk mitolojisinin ve kozmolojisinin Türk sanatına yansımalarından birini teşkil eder. İslami dönemin çeşitli minyatürlerinde dahi görülebilen bu simge Türk mimari geleneğine de etki etmiştir. Uygurlar kurdukları şehirleri dörtgen teşkil eden surlarla çevirmişlerdir. Ortada hükümdarın otağı bulunur ve surlar çemberin sınırlarını çizen yollarla birbirine bağlanır. Bu hususta daha fazla bilgi almak isteyen okurlarımıza Yaşar Çoruhlu'nun "Erken Devir Türk Sanatı" adlı eserini tavsiye ederiz.

Türkler zamanı sabah öğle akşam ve gece ile dörde bölmüşlerdir. Yine ilkbahar yaz sonbahar kış ile zaman dörde bölünmüştür. Bu dörtlü eşit ayrım dörtgenin dört köşesi ile temsil edilmiştir. Ancak merkez zamanın bölümlenmesini daha karmaşık bir hâle getirmektedir.

Merkez köşelere eşit uzaklıktadır. Şu hâlde ilkbahar yaz sonbahar yahut kış olmayan fakat hepsine eşit uzaklıkta olan mevsimin; sabah öğle akşam yahut gece yarısı olmayan fakat hepsine eşit uzaklıkta olan vaktin ne olduğu sorusu ortaya çıkmaktadır. Çember ile temsil edilen bu vakit yahut mevsim kanaatimizce vakitsizliği ve mevsimsizliği daha açık bir ifade ile zamanın ötesinde olmayı anlatmaktadır. Bu anlamda evrenin ruhunu veya Tanrı'yı tanrısallığı ifade ettiği de düşünülebilir. Çember simgesinin farklı kültürlerde yine Tanrı'yı yahut tanrısallığı simgeliyor olması "kusursuz çember veya daire" mefhumu ile birlikte düşünüldüğünde bu tezi destekler mahiyettedir diye düşünmekteyiz.

Kaynak: Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]