Türk Tarihinde Yönlerin Renkleri


Bilindiği üzere eski Türkler tarafından doğunun rengi gök batı ak kuzey kara güney kızıl ile belirtilmekteydi. Bu özellikten hem içtimai hem de askeri teşkilatta faydalanılıyordu. Mesela Çin kaynaklarınından elde ettiğimiz bilgilerde; milatta önce 3. Yüzyılın başlarında Hun orduları Çin imparatoru Kao’yu kuşattıklarında Türk süvarilerinin atlarının rengine göre dizildiklerini biliyoruz. Yine Uygur Türklerine ziyaratte bulunan elçilerin notlarında Beş balıktaki atların çokluğu yüzünden sayılamadığı ancak renkleri vasıtasıyla ayrıldıkları kayıtlıdır. Bu misaller çoğaltılabilir. Atalarımız Anadolu’ya geldiklerinde Türkiye’nin kuzeyindeki denize Karadeniz güneyindeki Kızıldeniz batısındakine de Akdeniz dediler. Bu ele geçen coğrafyada başka deniz olmadığından Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki büyük gölün adı da Gökçe Gölü(veya Gökçe Deniz) oldu.


Türk Tarihinde Avarlar Ve Avar Meselesi | Prof. Dr. Saadettin Gömeç