Akbuğa Tıp Tanrısı

Akbuğa Han - Türk ve Altay mitoljisinde Tıp Tanrısı. Akböğe (Akböke Akbüke Akbüğe) olarak da bilinir. Hekimlerin koruyucusudur. Kolunda taşıdığı büyük beyaz bir yılan ile simgelenir. Hekimler kendisine dua ederler ve yardım dilerler. Elinde bilgiyi ve bilgeliği temsil eden bir asası vardır. Bu asa ile kime dokunursa hemen iyileşir. Ak Yılanı ise yeryüzündeki yılanlardan farklı olarak ağulu (zehirli) değildir. Onun ağusu ilaçtır her tür hastalığı sağaltır.


Etimoloji

Ak ve Büke (Buka/Buğa) sözcüklerinin bileşiminden oluşmuştur. Beyaz Ejder Beyaz Yılan demektir. Beyaz Yılan tıbbın sembolüdür. Bügü Böge ve Büge sözcükleri aynı zamanda sihirbaz ve/veya şaman anlamlarını da içerir.