Yorgun ve Yaralıydık


Uzun sürmüş savaş

- Uzun ve Çetin

Dört cephede açlık haksız yenilgi

Emmiş iliğini memleketin

Yemen savaş

Kafkas savaş

Kanal savaş

Tüm silahlar üstümüze çevrilmiş

Kalmamış taş üstünde taş

İçerde vurgun rüşvet eşkıyalık

Üstelik deprem kuraklık fırtına kar

Gidenler (bilgi yelpazesi.net) dönmemiş geri

Babasız kalmış çocuklar

Sağıla sağıla kurumuş halkımın bereketli kaynakları

Kurda kuşa bilene yamandır durum yamandır

-Havada bulut yok bu ne dumandır?

Dağ geçit vermemiş kapatmış yolu

Bacaları tütmez olmuş

Öten kuşu ötmez olmuş

İki eli böğründe

Yaralı bir can Anadolu

YORGUN DA YARALI DA OLSAN


Bu yolun sonuna kadar gideceksin

Günler gebe doğum çetin

Yorgun da yaralı da olsan

Kurtuluş süngünün ucunda

Bir şafak günün ucunda

Tohumlar çatlar içinde

Yorgun da yaralı da olsan

Ben Samsun’u görmedim

Bilmem Samsun nicedir?

Samsun bana bir şafak vakti

Karadeniz’in dağılan sisiyle

Ben Sivas’ı görmedim

Bilmem Sivas nicedir?

Sivas bana yıldız yıldız çoğalıp

Onun sesiyle gelir

Görmedim Erzurum’u

Bilmem Erzurum nicedir?

Erzurum bana bir ak bilinç kesilip

Onun akıyla gelir

Ankara’yı çok gördüm

Yaşadım Ankara’da

Ankara bana bir dağ gibi

Onunla ve zaferiyle gelir