İstiklal Marşının Kabulu Oratoryosu

1. SES:

Yenilmişti ordularımızyıkılmıştı Anadolu

Yıllarca süren savaşlarda göz yaşı dökmüştü analar

Cephelerden dönmeyen kınalı kuzularının ardından.

Ve çocuklar…Babalarını sormaktan analarına

Kaçırır olmuştu gözlerini analar çocuklarından.

Gelmiyordu cephelerden babalar

Işımıyordu çocuk yüzlerdeki gözler

2.SES:


Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş

Bütün tersanelerine girilmişbütün orduları dağıtılmış

Ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş

3.SES:


Ve sancak…

Ve al sancak…

Ve bu şafaklarda nazlı nazlı yüzen al sancak…

Ve korkuyordu bu şafaklarda yüzyıllardır

Nazlı nazlı yüzen al sancak (bilgi yelpazesi.net)

Korkuyordu… Korkuyordu… Korkuyordu

Bu şafaklarda

Nazlı nazlı yüzen

Al sancak

Korkuyordu

KORO:

Korkmasönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak

O benim milletimin yıldızıdır parlayacak

O benimdir o benim milletimindir ancak.

4.SES:

Dört bir yanından memleketimin

Yakıp yıkaraksilip süpürerek gelen çekirge sürüleri

Şimdi Anadolu'daydı.

Türkün son kalesinde son sığınağında

Harap olmuş bahçeler viran olmuş bağlar

Bülbül ötmez güller açmaz olmuştu

Ve bayrak…

Kederliydidüşünceliydi

Asıktı çehresiçatıktı kaşları

KORO:

Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celâl!

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl

Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

5.SES:

Nasıl tutsak olurdu bu vatan?

Nasıl tutsak olurdu bu gök?

Nasıl tutsak olurdu bu dağ bu taş bu ova?

Nasıl tutsak olurdu bu gök altında

Bu vatanda dağdataşta bu ovada yaşayan bu millet?

6.SES:

Ve tutsak edeceğini sanarak Gafil

Bu vatanı bu milleti

Topuylatankıylatüfeğiyle donanmasıyla geldi

7.SES:

Geldikleri gibi giderler

KORO:


Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım.

Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım.

8.SES:

Çelik medeniyetinin çelik ruhlu insanları

Çelikten silahlarıyla geldiler.

Kimi yamyamkimi Hindu kimi bilmem ne bela

Çelik ruhlarıyla ve çelik bedenleriyle

Ölüm yağdırdılar garbın afakından

9.SES:

Garbın mazlum evladının tek silahı iman dolu göğsüydü.

Yoktu başka hiçbir silahı doğruydu

10.SES:


Ama insandı daha

Kalbi taşlaşmamıştı göğüs kafesinde

Kendini yok etmek için gelmiş canına kast eden

Düşman askeri için de göz yaşı dökebilir Ve ekmeğini de bölüşebilirdi

11.SES:

Çünkü insandı daha

Sömürmezyağmalamaztalan etmezdi

Ve bunlar için savaşmazdı

Yaşamasını da bilirdi adam gibi ölmesini de

Adaletvatan ve istiklal

Yaşamak da ölmek de

Savaş da barış da bunlar içindi

Çünkü o garbın mazlum evladıydı

12.SES:

Çelik medeniyetinin çelik ruhlu insanları

Çelikten silahlarıyla geldiler.

Kimi yamyamkimi Hindu kimi bilmem ne bela

Çelik ruhlarıyla ve çelik bedenleriyle

Ölüm yağdırdılar garbın âfâkından

KORO:

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.

Ulusun korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar?

Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.

13.SES:

Namus ve şeref diyarıydı bu diyarlar.

Namuslu ve şerefli insanlar yaşardı bu diyarlarda.

Her kes içindi özgürlük adalet hürriyet.

Şimdiysedünyanın dört bir yanından

Yurdumu kuşatmaya gelmişti alçaklar!

14.SES:

Yurdumu kuşatmaya gelmişti alçaklar!

KORO:

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın.

Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…

Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın

15.SES:

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır!

16.SES:

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır!

17.SES:

“Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum!”

18.SES:


İtiraz etmediler

Hayatlarının baharında

Tomurcuk bir gonca gibi düştüler toprağın kara bağrına.

Kanlarıyla suladılar zafer çiçeğini

Kana kana içtiler şehâdet şerbetini.

KORO:

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme tanı;

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı:

Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

19.SES.


Sanmıştı ki tek dişi kalmış canavar

Sahipsizdi bu topraklar.

Elini kolunu sallayarak gelecek

Şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklara sahip olacak.

Sanmıştı ki kalmamıştı bu cennet vatanın uğruna feda olacak

KORO:

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda!

Canıcânanı bütün varımı alsın da Huda

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda

20.SES:


Düşman çizmeleri mi çiğneyecek ti bu vatanı?

Nâmahrem eller mi dokunacaktı mabedimin göğsüne

Dinin temeli olan ezanlar susacak mıydı?

Memleketimin göğünde (bilgi yelpazesi.net)

KORO:

Ruhumun senden İlâhi şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli

Bu ezanlar -ki şahâdetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

KORO:

O zaman bin secde eder-varsa- taşım

Her cerîhamdan İlahi boşanıp kanlı yaşım

Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na’şım;

O zaman yükselerek arşa değer belki başım

KORO:

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl

Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlâl:

Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

ALINTIDIR.