BİR GÜNEŞ DOĞUYOR 19 MAYIS ORATORYOSU

 Atatürk diyor ki: “Bizi öldürmek değilcanlı canlı mezara gömmek istiyorlar.”Kara bulutlar Türkiye’nin üzerinde dolaşıyor.Mondros Mütarekesi peşinden Sevr Antlaşması ve ateşkes.

 Böyle antlaşma olur mu? Yurt parça parça edilmişAnadolu insanıkan ağlıyor.

 Memleketin asıl sahibi olan Türk halkı başsızbölünmüş kuşku içindebezgin haldedir.

 Kurtuluş ve bağımsızlık umutları ve çalışmaları bölgesel kalmakta birleşememektedir. Memleketin batı ve güney bölgelerinde silahlı karşı koymalar başlamıştır;fakat sayıca çok ve silah bakımından üstün düşman kuvvetleri karşısında bu direnmeler kırılmaktadır.

 İşte bu durumda Mustafa Kemal çıkıyor ortaya ve diyor ki: “Bir tek karar vardır o da ulusal egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk Devleti kurmak.”

 Yurdun çeşitli yerlerinde direnme hareketleri devam ediyor düşmana kurşun sıkılıyor vurulan yumruklar memleket kadar büyük eline silahı alan memleket savunmasına katılıyor. Aralarında dayanışma yok dağınıklık herkesi tedirgin ediyor. Anadolu sahipsiz bir önder bir kumandan bekliyor.

 İşteBandırma vapuru bu önderibu kumandanı getiriyorSamsun’dan Kurtuluşa bir güneş doğuyor.

 Evet Mustafa Kemal bir karar veriyor.Verilen bu kararı ise şöyle açıklıyor. “Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması esastır. Bu esas (bilgi yelpazesi.net) ancak tam bir bağımsızlıkla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve ne kadar varlıklı olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir millet uygar insanlık karşısında uşak olmak durumundan daha yüksek bir muameleye layık görülmez. Böyle bir millet esir yaşamaktansa ölmeyi tercih eder.”

 Böyle bir durum karşısında Samsun’da doğan güneşin yükselmesi tüm ülkeyi aydınlatması milli birlikle sağlanabilir.

On dokuz Mayısta Samsun ufkundan

Bir güneş yükseldi göklere doğru

Bir millet uyandı derin uykudan

Koştu o parlayan güneşe doğru

Bu güneş hürriyetin müjdecisiydi

Mustafa Kemal’in ta kendisiydi

 İşte hakiki kurtuluşu ölmekte bulan bu “Güneş” Samsun’da doğarken “Ya İstiklal Ya Ölüm!” parolasıyla doğmuş halkın kurtuluşa giden önderi olmuştur.

 Bu Güneş; Samsun’dan sonra Amasya Sivas Erzurum ve oradan da yeni bir Türk devletinin kuruluş meşalesini yakmak için Ankara’da doğacaktır.

İşte on dokuz Mayıs

Vardık bir kapısına Anadolu’nun önlerine Samsun’un.

Öyle büyüdü ki ağzımız

Öyle acıktık ki

Bize ekmek değil dağ sunun

Tez Erzurum’a Sivas’a Ankara’ya ...

 On dokuz Mayıs Atatürk’ün doğum günüdür. On dokuz Mayıs kurtuluş güneşinin Samsun’da parladığı gündür. On dokuz Mayıs Türk Milletinin kurtuluşa adımını attığı gündür. On dokuz Mayıs Türk Milletinin önderini bulduğu gündür.

 Bu önder vatanı düşmandan kurtardı. Yeni Türk Devletinin temellerini attı. Yeni Türk Devletini kurdu ve siz gençlere emanet etti. Emanet ederken de şöyle dedi:

 “Gençler!... Cesaretimizi pekiştiren sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık ve uygarlığın vatan sevgisinin en değerli sembolü olacaksınız.”

 Gençler vatan size emanet edilmiştir. Onu en iyi şekilde yüceltecek ve koruyacak sizlersiniz.