OYUNCULAR

2 Hasta bakıcı : Önlük

2 Hemşire : Beyaz etek yada pantolon beyaz gömlek .kep

Doktor : Beyaz gömlek . steteskop gözlük

Hasta insan modeli sedye içinde iki hasta bakıcı tarafından nani nani dîye ses çıkararak doktor odasına getirilir.

Hasta sıra üzerine yatırılır. iki hemşire hastanın yanına gelerek.

1 HEMŞIRE Hastanın durumu kötü görünüyor

2. HEMŞIRE: Evet hemen doktor beye haber verelim.

(ikinci hemşire hastanın yanından ayrılarak doktora seslenir)

2 HEMŞIRE: Doktor bey doktor bey ' Acil hasta var!

(Doktor gelerek kısa bir inceleme yapar)

DOKTOR: Hastayı ameliyat edeceğiz hemen hazırlıkları yapın.

HEMŞÎRE:Peki doktor bey.

(iki hastabakıcı masa örtüsü î/e perdeleme yaparlar.doktor ameliyat için araç gereç isten

DOKTOR: Hemşire hanım çekiç

HEMŞ1RE; Buyurun Doktor Bey

DOKTOR : Takoz ve testere

HEMŞIRE: Buyrun Doktor Bey

(Alın.an malzemelerle çeşitli sesler çıkarılarak hastanın kesildiği izlenimi verilir. Doktor hastanın akciğerlerini alarak gösterir)

DOKTOR : Gençliğinde çok sigara içmiş vah zavallı akciğerler fabrika bacası gibi olmuş at çöpe gitsin. (Der ciğerleri çöpe atar. Bir hemşire kenarda (bilgi yelpazesi.net) çöpün içine bakar.)

DOKTOR : Maaşallah maaşallah mide değil ambar sanki içinde bir ben

yokum ne bulduysa yemiş Bu mide iş yapmaz. Al çöpe gitsin. ( Der. mideyi çöpe atar. Karaciğeri a!ır gösterir )

DOKTOR : Vah karaciğer vah senden organ bağışı bile olmaz/ ( Der çöpe atar kalbi eline alır. )

DOKTOR : Bu kalp kan yerine alkol pompalamış pompalamaktan yorulmuş iş yapmaz at çöpe gitsin. Der çöpe atar. bağırsakları gösterir )

DOKTOR : Şu bağırsakların haline bakın. Kördüğüm olmuşlar. Bu bağırsaklardan kokoreç bile olmaz. At çöpe gitsin (der çöpe atarsonunda hastayı iki eliyle havaya kaldırarak )

DOKTOR . Bu adam fazla bile yaşamış .At çöpe gitsin {der adamı çöp kovasına atarlar Kova sedyeye konulur hasta bakıcılar nani nani diye bağırarak oradan uzaklaşırlar.
ALINTIDIR...