ÖĞRETMEN — Günaydın çocuklar.
ÇOCUKLAR — Sağol.
ÖĞRETMEN — Bugün 29 Ekim değil mi?
ÇOCUKLAR — Evet öğretmenim.
ÖĞRETMEN — Bugünün ne olduğunu bilen var mı?
ÇOCUKLAR — Biliyoruzbiliyoruz.
ÖĞRETMEN — Bilenler ellerini kaldırsın.
(Hepsi birden ellerini kaldırır.)
ÖĞRETMEN — Söyle bakalım İsmailbugün ne günüdür?
İSMAİL — Atatürk’ün doğduğu gün.
ÖĞRETMEN — Sen söyle Emine.
EMİNE — Cumhuriyet’in ilân edildiği gün.
ÖĞRETMEN — Doğru! Öyle ise İsmail bilemedi.
ÇOCUKLAR — Bilemedibilemedi.
İSMAİL — Bildim…Atatürk doğmasaydı bugün olur muydu?
ÖĞRETMEN — Varol İsmail…Bu buluşun çok güzel.Nasıl çocuklar güzel değil mi İsmail’in cevabı?
ÇOCUKLAR — Güzelgüzelçok güzel.
ÖĞRETMEN — Hep beraber söyleyin bakayım bugün ne günü?
ÇOCUKLAR — Cumhuriyet’in ilân edildiği gün.
ÖĞRETMEN — Cumhuriyet’ten önce ne vardı?Bunu bilen var mı içinizde?
(Birkaç çocuk ellerini kaldırır.)
ÖĞRETMEN — Söyle bakalım sen Hacı.
HACI — Padişahlık varmış.
ÖĞRETMEN — Ne imiş o padişahlık?
HACI — Padişahlık ülkeyi hanedanlık şeklinde yönetmenin adıymış. Padişahı halk seçmezmiş.
ÖĞRETMEN — Aferin Hacıkaç yıl önce oldu bu işler?
ÇOCUKLAR — 81 yıl önce.
ÖĞRETMEN — Demek kicumhuriyet 81 yıl önce 29 Ekim günü ilân edilmiş.Peki cumhuriyet ne demektir?Bunu bilen var mı?
ÖĞRETMEN — Sen söyle Yasin
YASİN — Cumhuriyet demekpadişahı kovmak demektir.
ÖĞRETMEN — Peki.Hanife sen de bir şeyler söylemek istiyorsun galiba…Söyle bakayım.
HANİFE — Cumhuriyet demekmilletin kendi kendisini idare etmesi demektir.
ÖĞRETMEN — Aferin.Atatürk’ü bilen var mı içimizde?
ÇOCUKLAR — Varvarvar…
ÖĞRETMEN — Hilmisen Atatürk’ü anlat bakayım?
HİLMİ — 13 Mart 1881’de Selânik’te doğduama kendisi doğum gününü soranlara 19 Mayıs demiştir.Bu yüzden doğum günü 19 Mayıs olarak kabul edilir.10 Kasım 1938’de İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda vefat etti.Millete çok hizmet etti.Biz ona Atatürk yani Türklerin en büyüğü diyoruz.
ÖĞRETMEN — Sedasen bu konuda neler biliyorsun?
SEDA — Babam dedi kieskiden okumak yazmak şimdikine göre çok zormuş.
ÖĞRETMEN — Cihan?
CİHAN — Eski zaman okullarında çocukları falakaya çekerlermişşimdi de sıra dayağına…
(Çocuklar gülerler.)
ÖĞRETMEN — Nereden biliyorsun bunu?
CİHAN — Bir gün şinnedimyaramazlık yaptım da annem kızdıseni okulda falakaya çekmeli dedi.
ÖĞRETMEN — Ne imiş o falaka?
CİHAN — Ama olmaz kisiz de hep bana soruyorsunuzöğretmen ben miyim yoksa?Ben de anlamadım da sordum anneme.Annem de öğretmenine sor dedi.Şimdi ben soruyorum sizefalaka nedir?
ÖĞRETMEN — Ya eskiden senin gibi dersine çalışmayanyaramazlık yapan çocukları okullarda falakaya çekerlermiş.Yani çıplak ayaklarını bir ipe bağlardeğnekle tabanına vururlarmış.O kadar vururlarmış kiayaklar şişermiş ve çocuklar yürüyemezlermiş…..
CİHAN — Ariiiiiiii…..
ÇOCUKLAR — Ne fenane fena…
YASİN— Oyun yasakmış.
(Çocuklar güler.)
ÖĞRETMEN — Kim söyledi sana?
YASİN — Babam dedi.Bizim zamanımızda dediokullarda oyun yasaktı dedi.
ÖĞRETMEN —Doğru söylemiş baban.Eski zaman okullarında oyun oynamak yasaktı.Onun için böyle falakalı oyunsuz okulu çocuklar sevmezlerdi.Şimdi öyle mi ya?Söyleyin bakayım okulu seviyor musunuz?
ÇOCUKLAR — Seviyoruzseviyoruz.
ÖĞRETMEN — Okula sevinerek geliyorsunuz.Burada güle oynaya çalışıyorsunuz.Size falaka çekiyorlar mı?
ÇOCUKLAR — Yokyok….
ÖĞRETMEN — Tabiî yok.Çünkü doğru ve iyi sözü anlıyorsunuz.Cumhuriyet okullarında çocuklara insan muamelesi yapılır.Söyle bakalım İsmail elbisen ne malı?
İSMAİL — Yerli malı…
ÖĞRETMEN — Yerli malı ne demek?
İSMAİL — Bu memlekette yapılan mal demek.
ÖĞRETMEN — Demek memleketimizde böyle bezler yapılıyor?Neden yapılıyor bu bez?
İSMAİL — Pamuktan…
ÖĞRETMEN — Bizim memleketimizde pamuk yetişiyor mu?
(İsmail susar.)
ÖĞRETMEN — Bilen var mı?
HİLMİ — Ben biliyorum.Bizim memlekette pamuk yetişiyor.
ÖĞRETMEN — Öyle ya Hilmisen Adanalısın bilmen lâzım…
HİLMİ — EvetAdana’da pamuk yetişir.
SEFA — Çorum’da da leblebi öğretmenim…
ÖĞRETMEN — Sana da aferin.Sonra böyle bez hâline nerde girer?
ÇOCUKLAR — Fabrikada.
ÖĞRETMEN — Bizim memlekette fabrika var mı?
ÇOCUKLAR — Var…Var…
ÖĞRETMEN — İşte çocuklar eskiden memleketimizde fabrika da yoktu.Şimdi birçok fabrikalarımız var.Kendi yünümüzü kendimiz dokuyoruz.Kendi ipeğimizi kendimiz dokuyoruz.Kendi pamuğumuzu kendimiz dokuyoruz.Ve hep yerli malı giyiyoruz.Hangisi daha iyi siz söyleyin bakalımpamuğuyünüipeği yabancılara satıppamukluyuyünlüyüipekliyi onlardan satın almak mıyoksa bunları kendimiz dokumak mı?
ÇOCUKLAR — Kendimiz dokumak…Kendimiz dokumak…
ÖĞRETMEN — Ve kendi dokuduğumuz kumaşları giymek…Söyleyin bakayım içinizde yabancı malı giyen var mı?
SEDA — Benim formam yerli malı değil.
ÖĞRETMEN — Neden?
SEDA — Annem dedi ki bu eskisin yenisini yerli malından alırız dedi.
ÖĞRETMEN — Annenin hakkı var.Bir şey eskimeden yenisini almak doğru değil.Sonra babanızın parasını sokağa atmış olursunuz.Fakat Seda bu eskiyince yenisini muhakkak yerli malından alacaksın değil mi?
SEDA — Şart olsun öğretmenim.Zaten babam bu niye yerli malı değil diye fena hâlde kızdı.
ÖĞRETMEN — Doğruyerli malı varken yabancı malına para vermemeli.Hep beraber söyleyin bakalım.Yerli malı varkenyabancı malına para vermeyeceğiz.
ÇOCUKLAR — Yerli malı varkenyabancı malına para vermeyeceğiz.
ÖĞRETMEN — Sinansöyle bakayım sen.Birkaç gün okula gelmedin.Neyin vardı?
SİNAN — Hasta idimöksürüyordumboğazım şişti.
ÖĞRETMEN — Kim iyi etti seni?
SİNAN — Doktor Bey.
ÖĞRETMEN — Ne yaptı doktor?
SİNAN — İlâç verdigargara yaptırdı.Bakın şöyle gargırgargırrrrr…
ÖĞRETMEN — Anladık tamamşimdi iyisin ya?
SİNAN — Evet iyileştim.
(Öğretmenbir fes resmi gösterir.)
ÖĞRETMEN — Çocuklarbilin bakayım bu nedir?
(Çocuklar ellerini kaldırır.)
ÖĞRETMEN — Söyle bakayım Veysel?
YASİN — Saksı.
ÖĞRETMEN — Sen Cihan?
CİHAN — Yarısı kesilmiş bal kabağı.
(Çocuklar güler.)
ÖĞRETMEN — Sen İsmail?
İSMAİL — Kilogram.
ÖĞRETMEN — Çocuklarhiçbiriniz bilemediniz.Bilemezsiniz de.Görmediniz.Buna fes derler.
ÇOCUKLAR — Fes nediröğretmenim?
ÖĞRETMEN — Eskiden Türklerin başlarına giydikleri şey.
YASİN — Eskiden Türkler bunu mu başlarına giyerlerdi?
ÖĞRETMEN — Evetbunu giyerlerdi.Hem biliyor musunuzbu ne renkte idi?
(Çocuklar susarlar.)
ÖĞRETMEN — Kırmızı.
(Çocuklar gülerler.)
ÖĞRETMEN — Bir de şunun şurasında pırasa bıyığı gibi bir şey var.Görüyorsunuz yaişte o da siyah iplikten yapılmış püsküldü.Başınıza böyle bir şey giymek ister misiniz?
ÇOCUKLAR — Hayırhayırhayır…
ÖĞRETMEN — Atatürk’ün yaptığı iyiliklerden ne biliyorsunuz?
(Çocuklar ellerini kaldırırlar.)
ÖĞRETMEN — Hacısöyle bakayımdaha ne iyilikler yaptı bize?
HACI — Demir yolu yaptırdıfabrikalar yaptırdı.
ÖĞRETMEN — Demir yolu iyi bir şey mi?
HACI — Çok iyi bir şey.
ÖĞRETMEN — Neden iyi bakayım?
HACI — Biraz hızlı gider de ondan.
ÖĞRETMEN — Biliyor musunuz çocuklardemiryolu yokken Sivas’tan Ankara’ya kaç günde gidilirmiş?
(Çocuklar susar.)
ÖĞRETMEN — At arabası ile yirmi günde.
ÇOCUKLAR — Ooooo….
ÖĞRETMEN — Şimdi biliyor musunuz aynı yol trenle ne kadar zamanda gidiliyor?
(Çocuklar susar.)
ÖĞRETMEN — 12 saatte.
ÇOCUKLAR — Oooooo….
ÖĞRETMEN — Bir gün 24 saat olduğuna göre yirmi gün kaç saat ederdüşünün bakayım?
(Bir müddet sonra birkaç çocuk el kaldırırlar.)
ÖĞRETMEN — Söyle Hacı?
HACI — 480 saat.
ÖĞRETMEN — Eveteskiden Sivas’tan Ankara’ya 480 saatte gidilirmiş.Şimdi 12 saatte.Aradaki fark kaç saat tutuyor?
ÖĞRETMEN — Söyle bakalım Emine?
EMİNE —468 saat.
ÖĞRETMEN — Demek kiAnkara’dan Sivas’a trenle gidersek 468 saat kazanıyoruz.Peki kazandık da ne çıkar?
(Çocuklar ellerini kaldırır.)
ÖĞRETMEN — Söyle Veysel?
VEYSEL — Askerler bile daha çabuk düşmana yetişir.
ÖĞRETMEN — Aferin Veyselçok güzel.Söyle Hilmi?
HİLMİ — Mektuplar daha çabuk varır.
ÖĞRETMEN — Aferin Hilmiçok doğru.Söyle Sinan?
SİNAN — Bir yerden bir yere gönderilen mallar daha çabuk gider.
ÖĞRETMEN — Çok iyi Sinan.Görüyorsunuz ya çocuklar Ata’mızın yaptırdığı tren yollarının bize ne büyük iyilikleri dokunuyor.
ÇOCUKLAR — Evetevet…
ÖĞRETMEN — Atamız bize daha başka ne iyilikler yaptı?
(Birkaç çocuk elini kaldırır.)
ÖĞRETMEN — Söyle Emine?
EMİNE — Orman Çiftliği ile Devlet Çiftliklerini yaptırdı.
ÖĞRETMEN — Orman Çiftliği nerededir?
EMİNE — Ankara’da.
ÖĞRETMEN — Atatürk Orman Çiftliğinin yerinde eskiden ne varmışbiliyor musunuz?
EMİNE — Kupkuru bir tepe.
ÖĞRETMEN —Evet kupkuru bir tepe imiş.Şimdi nasıl olmuş?
EMİNE — Şimdi baştan başa ağaçlık.
ÖĞRETMEN — Başka?
EMİNE — Tarlalar da var.
ÖĞRETMEN — Nasıl tarlalar?
EMİNE — Güzel ekilmiş tarlalar…Yemyeşil oluyor ilkbaharda;yazın da altın gibi.
ÖĞRETMEN — Demek Ata’mız kupkuru toprakları ağaçlandırmış.Ne çıkar ağaçtan?
(Birkaç çocuk elini kaldırır.)
ÖĞRETMEN — Söyle İsmail.
İSMAİL — Kupkuru bir tepe çirkinağaçlı bir tepe güzel.
ÖĞRETMEN — Güzel…Söyle Seda?
SEDA — Ağaç gölge yaparinsanları sıcaktan korur.
ÖĞRETMEN — Güzelsöyle Hanife?
HANİFE — Ağaç insana yarartahta yapılır.Kupkuru bir tepe hiçbir işe yaramaz.
ÖĞRETMEN — Güzel…Ağaçtan yalnız tahta mı yapılır?Tahta yapmaktan başka bir şeye yarayan ağaçlar da yok mu?
(Çocuklar ellerini kaldırır.)
ÖĞRETMEN — Söyle Veysel?
YASİN— Yemiş veren ağaçlar da var.
ÖĞRETMEN — Doğru…Demek kiağaç çok faydalı bir şey.Ata’mız Devlet Çiftlikleriormanlıklar yapmakla bize ağaç sevgisini ve yeni ziraatçiliği öğretmiş.O hâlde biz de ağacı sevelim.Ağacı koruyalım.Ağaçsız yerlere ağaç dikelim.Peki başka Ata’mız daha neler yaptı?
(Çocuklar ellerini kaldırır.)
ÖĞRETMEN — SöyleCihan?
CİHAN — Memlekette bankalar açtırdı.
ÖĞRETMEN — Sen bankayı nereden biliyorsun?
CİHAN — Nasıl bilmembankacıyım ben dekumbaram var.
ÖĞRETMEN — Ne yapıyorsun o kumbara ile?
CİHAN — Para biriktiriyorum.Kumbaram dolunca babamla bankaya gidiyor boşaltıyorum.
ÖĞRETMEN — Aferin Cihanne yapacaksın bu paraları?
CİHAN — Büyüyünce ev yaptıracağım.
ÖĞRETMEN — İyi yapıyorsun.Damlaya damlaya göl olurderler.Şimdi böyle küçük yaştanaz da olsapara biriktirmeğe alışırsanız büyüyünce hepinizin bankada bir alay paranız olur.Bu paralarla ev yaptırırsınız.Bir işe girişirsiniz.Seyahat edersiniz.Bir sanat öğrenirsiniz.Daha başka çocuklar Ata’mız neler yaptı?
ÖĞRETMEN — Ata’mız daha neler yaptı?
(Çocuklar ellerini kaldırırlar.)
ÖĞRETMEN — Söyle Sefa?
SEFA — Ülkemizi bağımsız hâle getirdi ve Ankara’yı başkent yaptı.
ÖĞRETMEN — Güzel…Ankara eskiden nasıl bir yermiş biliyor musun?
SEFA — Küçük bir yermiş.
ÖĞRETMEN — Şimdi?
ÖĞRETMEN —Güzel bir şehir oldu. Evler yapıldı. Yollar açıldı. Elektrik geldi. Kocaman bankalar daireler okullar fabrikalar iş yerleri yapıldı.Modern bir başkent hâline geldi.
ÖĞRETMEN — Peki çocuklar ise son bir sorusoracağım. Bakalım bilecek misiniz? Atatürk bu yurdu ve bütün yapılan büyük işleri kime emanet etti?
ÇOCUKLAR — Bize….Bize…Bize…Türk gençliğine.
ÖĞRETMEN — Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okur.
ÇOCUKLAR — Gençliğin Ata’ya Olan Cevabı’nı okur.