Ortacağ tiyatrosu Roma ile Yunan Tiyatrosundan ne kadar ayri ise İtalyan Ronesans tiyatrosuda Ortacag tiyatrosundan o kadar ayrıdır.Öte yandan klasik tiyatroyu büyük bir bağlılık hayranlıkla taklit etmek isteyen Rönesans tiyatrosu sonunda karşımıza eskinin tekrarı olarak degil de yepyeni aşagı yukarı –modern- tiyatro olarak çıkmıştır.

1450 yılından sonra dinsel tiyatronun yerini dunya işleri ile ilgili tiyatroya vermeye basladıgı gorülür.Ortacag-evler-inin yerini de dekorlu sahne alır.Böylece oyun alanı tiyatro yapısı degişir. İtalya’nın soylu kişileri kutsal büyükleri avlularda geniş salonlarda klasik oyunları oynatır. Gosteriler duzenletirlerdi.

Bilginler eski yazmalar arasında Latin Yunan oyunlarını ararlar bulduklarını ya oldugu gibi ya adapte ederek yada o günkü dile cevirerek sahneye koyarlardı.Perspektif kurallarını yeniden bulan ressamlar Romalı mimar Vitruvius’un klasik sahne uzerine yazdıklarından yararlanarak saraylarda hayranlık uyandırıcı dekorlar çizelerdi. 1584’de soylu kişilerle bilginlerden seçilme bir topluluk Vicenza kentinde bir tiyatro yaptırdı.

Roma’nın yıkılışından sonra İtalya’da dogrudan dogruya tiyatro diye yapılan ilk yapının bu olduguna inanılıyor.