Antik Roma tiyatro sunun en yerli ve kendine özgü türü Antik Roma Komedyasi’nin kökenleri bolluk tören lerine bu törenlerde yapilan danslara ve söy lenen fescennium ezgilerine dayanir. Bu ezgi lerin yanisira oynanmaya baslanan gülünçlü oyunlardan kaba güldürüler samra lar dog mustur. Satura’lar tiyatro gösterisi olarak ilk kez i.Ö. 365’te Roma’da (ludi scaenici’de) Et rüskler tarafindan oynanmistir. Satura’larin yerini köy ve küçükkent yasantisini gülmece lestiren kendine özgü görgüsü ve oyun tipleri (köle: Maccus Buccus; budala: Pappus kam bur: Dossen us) olan Atellan farsi almistir. Bundan da açiksaçik güldürüler olan mimus mimus’tan da daha kaba çizgili ve dansli gös teri türü olan pantomimus gelismistir. i.Ö. 3 yüzyilda antik Yunan toplumuyla etkilesim ve iletisim içine girilmesi sonucu Yunan komed yalan Latinceye uyarlanmaya ve örnek alinmaya baslandi. Yeni Komedya’yi Roma’ya geti ren ve (adini oyunda giyilen Yunan giysisi pallium’dan alan) palliata komedyasi (fabula palliata) türünde ilk yazan Andronicus olmus tur. Bu türün en önemli yazarlari Menandro s’u temel alan Plautus Terentius ve Caecilius tur. Bu dönemde palliata türünün yanisira bir de Naeviusun baslattigi ve öncülügünü ettigi (adini kral ve komutanlarin giydikleri togadan praetexta ‘dan alan) ve aristokratla rin elestirildigi praetexta komedyasi (fabula praetexta) vardi. I.Ö. 2. yüzyildan sonra bu oyunlarin yerini Roma özellikleri tasiyan; Atellan farsi’na karsit günlük kent yasamini konu alan palliata’dan daha yalin bir oyun örgüsü olan togata komedyasi almistir (toga: magistra ‘larin giydikleri mor renkli uzun giysi); bu komedya türünün baslica temsilcisi Titinius ve Atta’nin yanisira Afranius’tur. An tik Roma Komedyasi her ne kadar antik Yu nan Yeni Komedya’sindan uyarlanarak sürdü rülmüsse de Roma retorigine dayanmasi Roma düsünce ve konusma tarzina yaslanmasi ve müziksel ögelerin (can tica) pekistirilmesi özellikleriyle kendine özgü yerini almistir. Öte yandan Antik Roma Komedyasinda antik Yunan komedyasinda oldugu gibi (büyük bir olasilikla demokrasi içinde yesermemis ay rica oyuncularinin köleler olmasindan) siya sal konulara ve taslamaya dogrudan yer yeni memis; yönetici sinif ile yönetilen sinif ara sindaki özellikle de köleler arasindaki çe lisme dolayli yoldan alegori yoluyla ortaya konabilmistir; Atellan farsinin toksözlülügü ve saldiriciligi Yeni Komedya örgüsü ve konulari içinde örtülü bir biçimde sunulmustur.

Belirli bir ölçüyle (iambic) yazilmis karsilikli konus malari flüt esliginde söylenen ezgileri (canticum) hatta dansi kapsayan Antik Roma Komedyasinda (Yeni Komedyada önemini yi tirdiginden Antik Roma Komedyasi da Yeni Komedyaya dayandigindan) koro yoktu. Grotesk oyun tipleri içinde en önemlileri: içinde yasadigi kendine karsit düzende her türlü açikgözlülügü ve dolambaçli yolu Ög renmis olan köle (servus) yasli sevgili olarak gülünç durumlara düsen ya da kizini verme yen aksi baba adam (senex.) ve genç sevgili lerdi (adulescens). Oyunlarda bu gibi tiplerin karsi karsiya kaldiklari yanlis anlamalarla dolu durumlar çogu zaman çifte oyun örgüsü içinde sasirtmali SÖZ ve dil oyunlari aracili giyla verilirdi. Oyuncular maske kullanirlar; fabula palliata’da Yunan giysileri fabula toga ta’da Roma giysileri giyerlerdi. Oyunlar ludi plebeii ludi Apollianares ve ludi Magalaiisa gibi halk gösterileri ile dinsel tören ve senlik lerde açik havada oynanirdi; sahne genellikle birkaç evin baktigi sokak ortasiydi. Antik Roma’da tragedyanin kamuya açik oynanma masina karsilik komedyalara giris serbestti. Antik Roma Komedyasinin ortaçagdaki ögre tki oyunlar ile Rönesans dönemi tiyatrosu üs tünde oldugu kadar Moli Goldoni Hol berg ve Kleist gibi yazarlar üstünde de etkisi olmustur.