Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak Psikolojik Harp  Psikolojik Harp

  Psikolojik savaş açıklanan bir olağanüstü durum veya savaşta iletişim araçları ve diğer psikolojik vasıtaların düşman üzerinde psikolojik baskı yaratmak ve düşman kontrolü altındaki bölgelerdeki düşman gruplarının ve diğer hedef alınan toplulukların tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkilemek amacıyla kullanılması tekniğidir. Bunun temel işlevi düşmanın savaş veya çatışmaya devam isteğini zayıflatmak ve savaşı sürdürmekteki kapasitesini azaltmak amacı güden bütün çabaları desteklemektir.

  Alıntıdır.
  OkyanusunKalbi, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  Psikolojik Savaş Teknikleri
  Psikolojik Savaş; klasik anlamdaki savaşın kazanılması veya kaybedilmesinde. savaştan sonra da üstünlüğün devam etmesinde yahut sorunların çözülmesinde insanların ruh haline etki ederek sonuç almak olarak tarif ediliyor.

  Psikolojik Savaş yöntemlerinden biri propagandadır. Propaganda savaşta çok güçlü bir silahtır. Bu durumda amaç genellikle içerdeki veya dışarıdaki düşmanı insanlık dışı olarak göstermek ve ona karşı nefret yaratmaktır. Bazı özel kelimeler kullanarak veya bazı özel kelimeleri kullanmaktan sakınarak düşman hiç yapmadığı şeyler için suçlanır ve bu sayede zihinlerde hatalı bir imaj oluşturulur. Çoğu propaganda düşmanın gerçek veya hayali bir haksızlığın sebebi olduğu hissini vermek ister. Aynı zamanda halkın kendi milletinin haklı olduğuna da inanması gerekir.Propagandanın etkili olabilmesi için inanılır basit ilginç tutarlı sık sık tekrar edilmesi bölgesel veya genel gerçeklerle uyumlu olması gerekir. Propagandacı özellikle mücadelenin sonucunu belirleyecek olan tarafsızlar fikri olmayanlar ve tereddütlü olanlar üzerinde çalışırlar. Araçları ise söz yazı ve resim ile ilgili bütün araçlardır.

  Psikolojik savaş yöntemlerinden bir tanesi kontrollü gerilim stratejisidir. Egemenlik duygusu evrensel bir duygudur. Güç odakları bu duygunun etkisi ile ellerindeki kontrolü kaybetmemek için gerilimi artırırlar ve gerilimden çıkar sağlarlar. Potansiyel tehlike olarak algıladıkları tehlikeyi kendi savaş kurallarına çekmeye çalışırlar. Kendi savaş kuralları şiddettir. Şiddetle beslenirler şiddetten yararlanırlar. Kontrollü gerilim güçlü tarafın egemenliğini elinde tutmak için geliştirdiği bir yöntemdir kısa vadede sonuç verir. Uzun vadede silah geri teper. Uluslararası güç odakları özellikle silah endüstrisinin kontrollü gerilim stratejisini her zaman kullanmıştır.
  Derin devlet değil derin odak!
  Doçent Hablemitoğlu suikastında dört yarar elde edilmesinin planlandığı düşünülebilir. Birincisi Doç. Dr. Hablemitoğlu’nun düşmanlarına saldırı için fırsat ortaya çıkarılmıştır. İkincisi maktul kişinin ilgilendiği konulara dikkat çekilmiştir. Üçüncüsü maktul kişi bazı konularda sınırları aştıysa –eğer– durdurulması sağlanmıştır. Dördüncü yarar Doç. Hablemitoğlu’nun PKK’lı Turancı diye suçlanmış olması radikal milliyetçi eğilimleri harekete geçirir. Avrupa Birliği’ne giriş sürecini engelleme niyetinde olanların ulusalcılığı tabulaştırmış kişilerin bu ortamdan yarar sağlayacağı düşünülebilir. Kontrollü gerilim stratejisinde suçlanan taraf kendi savaşını kendi belirlemelidir. Şiddete şiddetle karşılık vermek saldırgan tarafın orman alanına girmektir. Doğru onurlu açık net duruş gösteren taraf psikolojik savaşta uzun vadede kazanan taraf olur. Dolayısıyla Necip Hablemitoğlu suikastını incelerken bu olayla birlikte ulaşılmak istenen psikolojik harp hedefinin ne olduğunu da analiz etmek gerekir.

  Psikolojik savaşın saldırı ve savunma silahı; propaganda eğitim ve provokasyondur. Cephanesi ise; söz yazı resim broşür ve e–posta şeklindeki bilgidir. Bu savaş tarzının amacı insanları ikna etmek ve onları değiştirmektir. Yöntemi de beyin yıkamadır. Yani hedef insan beynidir insan beynine hükmetmektir. Bu olayla birlikte açıkça görülmektedir ki gerek Hablemitoğlu suikastı gerekse belli başlı faili meçhuller hep belli kesimleri hedef göstermeyi amaçlamıştır. Bu da bu tür olayların ortak bir psikolojik harp argümanına sahip oldukları anlamına gelmektedir.

  Çinli General Sun–tzu 2500 yıl önce bu konuda bir kitap yazmıştır. Türk devletlerin parçalanması sürecinde kullanılan PS yöntemi bugün için de geçerliliğini sürdürmektedir. Sun–tzu’nun bazı önerilerine bakmak yararlı olacaktır:

  Hasım ülkelerde iyi olan şeyleri gözden düşürünüz.

  Hasım ülkelerin hakanlarının başarılarını küçük göstererek şöhretlerine gölge düşürünüz ve zamanı geldiğinde de kendi halkının onları hor görmesini sağlayınız.

  Adi ve aşağılık kişilerin işbirliğinden yararlanınız.

  Düşman halkın kendi aralarında olan uyuşmazlık ve kavgalarını yayınız.

  Hasmınızın geleneklerini gülünç hale getiriniz. (Ersan İnan 1997)

  Öyle görülmektedir ki bu öneriler Türkiye’nin hasımları tarafından yıllardır gayet başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.
  Propaganda nedir?
  Bir topluluğun düşüncelerini duygularını davranışlarını tavır ve hareketlerini etki altında tutmak ve onları değiştirmek amacıyla yayınlanan bilgi belge doktrin ve görüşlerdir. Propagandanın amacı propagandayı yapana doğrudan veya dolaylı fayda sağlamasıdır. Bununla birlikte propaganda ile hasım grubu ekonomik ve politik yalnızlığa itmek amaçlanır. Bir savaşta nihai zafer düşmanın yenilgiyi kabulüne bağlıdır. Yenilgiyi kabul etmeyen düşman ileride tekrar sorun oluşturacaktır. Düşmanın moral gücü olan maneviyatının çökmesi ancak psikolojik savaş yöntemi olan propaganda ile mümkündür. İşte Türkiye’de yapılmak istenen şey de budur. Türkiye coğrafyasından ötürü son derece önemli bir coğrafyada bulunmaktadır ve bu yüzden düşmanları tarafından destabilize edilmek istenmesi doğaldır.

  Propagandanın cephanesi söz ve kelimelerdir. Burada hatırlamamız gereken Goethe’nin çok güzel bir sözü var. Goethe “En güçlü silah zamanı gelmiş fikirdir.” der. Propaganda yöntemi gelişigüzel sarf edilen sözler değildir. Üzerinde çok uzun düşünülmüş zaman ve zemin iyi hesaplanmış şekil ve ölçüsü doğru belirlenmiş ve hedef kitlesi tayin edilmiş bir faaliyettir.

  Türkiye ne zaman istikrarlı bir ortam yakalasa Türkiye’de bu tür psikolojik harp argümanları devreye girmektedir. Yukarıda tarifini vermeye çalıştığım psikolojik savaşın önemli yöntemi propagandanın farklı türleri vardır.

  1– Beyaz propaganda.
  2– Gri propaganda.
  3– Siyah propaganda.
  4– Silahlı propaganda.
  5– Karşı propaganda.
  Beyaz Propaganda
  Açık biçimde yapılan bir propagandadır; kaynağı bellidir ve kendisini tanıtmak ister. Açık ve şeffaftır. Beyaz propaganda da doğruluğa önem verilir. Yalan kullanılırsa geri teper güveni sarsar.

  Kazanımı en güçlü tarafı karşı tarafın fikirlerini çürütür taraftarlarını azaltır. Doğru açık ve şeffaf propaganda kitlelerde güven uyandırır. Beyaz propagandanın zayıf tarafı yayılma menzilinin mahdut olmasıdır. Serbestçe dolaşamaz. Düşman kendini korumak için karşı propaganda imkanlarını hemen kullanırsa tehdit ve bozulmayla sonuçlanabilir. Yapılan propaganda hakkında toplumda şüphe uyanıyorsa silah geri tepmiş olur böylece de güven zayıflar.

  Beyaz propagandanın malzemesi haberlerdir. Hasım tarafın hatalarını suiistimallerini malzeme olarak kullanırlar. Bu malzemenin ne zaman ne şekilde nasıl ve hangi ölçüde kullanılacağı planlanmalıdır. Psikolojik savaşın hedefi kalenin zayıf yönünü iyi belirleyip o hedefe ısrarla ve tekrarla atışlar yapmak sonuç olarak direnci zayıflatmaktır.

  Zihinlerde açılan gedik büyütülecektir. Bunu sağlamak için beyaz propaganda yönteminde belirlenen doğru hedefi binlerce kez tekrarlamaktan kaçmamak gerekir. Eğer beyaz propagandaya maruz iseniz; sabırla ve ısrarla zihinlerde oluşan gediği kapatacak söz davranış ve eylemlerde bulunmalısınız. Propagandada kullanılan yanlış bilgilerle ilgili şüpheler karşı propaganda şeklinde ısrarla anlatılmalıdır.
  Gri propaganda
  Psikolojik savaşın önemli propaganda unsurlarından birisi olan gri propaganda bulanık bir propagandadır. Burada kaynak belli değildir doğruluğu kanıtlanamaz. Yalan veya iftira olduğu da kesin değildir. Gri propagandanın ana malzemesi “rivayetler”dir. Çalışma tarzı açık propaganda gibi sınırlı değildir aşağıda tanımını vereceğim kara propaganda gibi serbesttir.

  Güçlü yönü muhatap tarafında iyi kabul görmesidir. İnsan üzerinde propaganda hissi doğurmaz. Propagandayı çıkaranlar belirsiz olduğu için gri propagandada en heyecanlı konular kullanılabilir. Bu tarzda genellikle doğru bir olaya on tane yalan sokulup muhatabı küçük ve gülünç duruma düşürmek amaçlanır. Senaryo iyi yazılmışsa eğer “rivayetler” dilden dile dolaşır.

  Örneğin 12 Eylül 1980 öncesi TBMM ve hükümetin anarşiyi ortadan kaldıracak bir çözüm üretmesine fırsat verilmeyerek bu kötü ortamın askeri darbe için zihinlerin hazırlanmasında kullanıldığı emekli General S. Demcioğlu tarafından açıklanmıştı.

  Gri propagandanın amacı kusurlu noksan ve belirsiz bir şeyi tam ve yeterli göstermek olabilir. Yahut tam yeterli ve açık olan bir şeyi şüpheli göstererek gölgelendirmek değerden düşürmek amaçlanır. Her türlü çelişki bu yöntemde ustaca kullanılır. Çelişki yoksa bile varmış gibi davranılır. Böylece zihinlerde istenen soru işareti uyandırılır.

  Dolayısıyla bu tür suikast olaylarını analiz ederken aslolan hedef ülkede yaratılmak istenen psikolojik etkidir.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Psikolojik olarak üstünlüğü kurdun mu tamamdır.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Leydihan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Psikolojik olarak üstünlüğü kurdun mu tamamdır.
  Vaaay olayı çözmüşsün sen hocam.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bu savaş tipi Çanakkale'de gösterildi. Top tüfek tankın yapamadığını insan aklının yaptığının göstergesi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş