Almanca bir sözcük olup “belalı bir ruhun gürültüsü” anlamına gelir. Örneğin bilinmez gürültüler kendi kendine hareket eden cisimler aniden hasıl olan yangınlar erozyonlar seller ve insan bedeninde kendi halinde ortaya çıkan çizikler. poltergeist olaylar genellikle bir insandan kaynaklanırlar ki bu şahıs özellikle bi çocuk bakire bi kız veya genç bi arkadaşımızdır.

Tekinsiz ev olarak adlandırılan bazı evlerde kapılar pencereler kendiliğinden açılıp kapanır ışıklar yanıp söner eşyalar durup dururken havalanır. Evde yaşayanlar rahatsız olurlar ve bu hayaletli evi terk edip başka bir eve taşınırlar. Ne var ki taşındıkları yeni ev de hayaletlidir.

Kısa bir süre sonra benzer olaylar tekrarlanmaya başlar. Araştırmacılar tekinsiz ev olaylarının bir bölümüne ergenlik çağındaki çocukların sebep olduğunu tesbit etmişler. Çocuğun gelişme çağındaki ruhsal enerjisi dış çevreye taşmakta ve çeşitli tezahürler meydana getirmektedir.

Ender olmakla birlikte yetişkinler de benzer olaya sebep olabilmektedir. Genellikle farkında olmadan maddeyi etkileyen bu kişilerde bilinçaltına bastırılan saldırgan duygularını günlük yaşamlarında açığa çıkartamadıkları gibi geceleyin düş dünyalarında da yüzeye çıkaramayacakları kadar derine itmişlerdir. Biriktirilen bu duygulardaki psişik (ruhsal) enerji belli bir noktadan sonra dışarı taşarak boşalır. Bunun sonucunda çevrelerindeki eşyalar hareket eder camlar kırılır. Ancak bu etki bilinçsizdir. Söz konusu kişiler bu olaylara kendisinin sebep olduğunu bilmez. İstek dışı yaratılan bu olaylara ‘‘Tekrarlanan Spontane (Kendiliğinden) Psikokinez’’ adı verilmiştir. Eski adı Almanca’dan gelen ‘‘Poltergeist’’tir. Bu olayları meydana getirenlerin hayaletler mi yoksa insanlar mı olduğu tartışma konusudur. Ancak yapılan gözlemlerde poltergeist olaylarında etken gücün bazı durumlarda bilinçli eylemlerde de bulunduğu tesbit edilmiştir. Mesela İrlanda’da Fizikçi William Barret aklından bir sayı tutar ve bu sayı kadar darbe sesi gelmesini içinden ister. Ardından isteği yerine gelir.Birçok ülkede yapılan modern araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre üzerinde en çok inceleme yapılan olaylardan biri Londra’nın kuzeyinde küçük bir evde yaşanmıştır ki bu fenomen Ağustos 77’den Eylül 78’e kadar süren Enfield olayıdır.Bu evde koltuklarmasalarsandalyeler…vb eşyalar havada uçuşarak oraya buraya vurup duvarlara çarpmış birçok tanığın önünde evin iki genç kızı havaya yükselmiş ve bazı küçük nesneler materyalize olarak kanıtları kaydetmek isteyen gazeteci ve araştırmacıların üzerine atılmıştır. Ayrıca onlara musallat olan varlık kızlardan birinin ses tellerini kullanarak kaba bir sesle o evde önceden yaşayıp ölmüş yaşlı bir adam olduğunu söylemiş ve bununla ilgili araştırmalar sonucunda kızın beyni vasıtasıyla konuşan ve onları rahatsız eden bu ruhun gerçekte orada daha önce yaşadığı izlenimi edinilmiştir. Ancakbu ve buna benzer olaylar sanıldığı gibi iki dünya arasında huzur bulamayan ruh veya ruhların eseri olmayıp sanki böyle bir şey mevcutmuş sanısını oluşturan Cinni etkileşimlerden başka bir şey değildir.

Bir başka olay da Felsefe Doktoru ve bir Biyolog olan Lyall Watson’ un 1974 yılının Haziran ayındaEndonezya’nın doğusundaki Timor Timur adındaki adaya yaptığı yolculukta birebir yaşadığı fenomendir. Watson aslında bu adaya başka bir fenomeni incelemek için gelmiştir ama bölgeye gelmeden önce yakın bir köyde bir poltergeist vakası yaşandığı söylenince bu yeri öncelikle ziyaret etmeye karar verir.Bu evde ise karı-koca iki çocuğu ve bir de adamın kız kardeşi yaşamaktadır. Akşam birlikte yemek yerlerken bir ara aniden evin sekiz yaşındaki çocuğu bir çığlıkla elindeki fincanı masaya düşürür. Watson hemen çocuğun elini incelediğinde elinin üstünün nedensiz bir biçimde kanayan ve çocuğun diş izinin çapından büyük bir diş izi olduğunu görür.Olay bu kadarıyla da kalmamıştır.Tam o sırada lambanın alevi maviye dönüşerek birden parlar.Bununla birliktemateryalize olayları da oluşur ve tuz yağmaya başlar. Bu olaylara garip sesler de eşlik eder ve masa da içinde yabani bir hayvan olan kutu kapağı gibi sallanmayasıçramaya başlayarak devrilir. Watson olaylar bitince yaptığı titiz ve ayrıntılı araştırmalar sonucunda hiçbir hile bulamaz. (Zaten hile yapılacak karakterde bir fenomen olmadığı gibi bulunulan yer de buna uygun değildir.)

Ayrıcabazı poltergeist vakalarında yine materyalize ile cisimlerin hareket ettirilmesinin sınırlı birkaç gün boyunca sürmesi ve buna neden olan kişinin tespit edilmesiyle kovma işlemi olmaksızın birden sona ermesinin sebebibulunulan ortamdaki enerjinin o insanların beyinleri üzerindeki tesirleri ve Astrolojik etkilerin kişilerin koruyucu melekelerini zayıflatmasıyla birlikteetkileşimi altında kaldıkları cinlerin o beyinler üzerindeki tesirlerinin artıp azalmasıdır. Çünkü bu tür etkileşimler tamamıyla beyinle ilgili olduğu için bir önce anlattığımız olaylarda da görüldüğü üzere çok daha güçlü (şiddetli) ve uzun hatta anlatılan nedenlerden dolayı ömür boyu sürerken kimilerinde de belirli bir sürekiminde de çok çok kısa sürede olmaktadır. Bu sebepledir kietkilerin tamamı göz önüne alınmadığı ve olaylara tek bir açıdan bakılarak değerlendirilmediği için etkileşimlerin türü farklı olsa da mekanizması hep aynıdır.Buna destek veren örneklerin biri depoltergeist vakalarına katlanamayan ve bunalan insanlarınrahatsızlık veren bu varlıklara kendilerini rahat bırakmaları için güçlü bir biçimde bağırmalarıyla olayların sona ermesidir kibunun oluşum şekli deiçten gelen bir biçimde yani şiddetli bir konsantrasyonlabeyindeki ilgili hücreleri dolayısıyla koruma melekelerini harekete geçirmek suretiyle bu tür varlıklara blokaj oluşturmasıdır. Ya da olaya neden olan kişilerin o ortamlardan uzaklaştırılmalarıyla vakalar sona ermekte ancak o kişi üzerindeki etkiler ( de bazılarında kalkmış gibi görünse de)aynı veya biçim değiştirmiş şeklinde devam etmekte ve ışınsal varlık(lar) kendini o kişiye mutlaka hissettirmektedir.

Bununla ilgili bir örnek de ünlü Amerikan kanalı Reality TV’de yayımlanmıştı. Programda bir aile benzer türden saldırıya uğrar ve belli bir süre sonra bu duruma dayanamayarak ev değiştirmeye karar verir. Ama nafile olaylar sona ermez.Yine evde bıçaklar kesici aletler havada uçuşmaktabazen bulduğu yumuşak yerlere saplanmakta bazen de ev halkı merdivenlerden yüksek yerlerden görünmeyen bir güç tarafından itilmekte evdeki giyim eşyaları ve kumaşlar hiçbir neden yokken kesilmekte ya da kesilmiş bulunmaktadır. Eve bu konuyla ilgili din adamları çağrılır ancak güçleri yeterli olamadığından başarılı olamazlar. Aile yine çareyi ev değiştirmekte bulur ve bu yer değiştirme on bir kez tekrarlanır. En sonunda kendileri özel bir ev yapmaya karar verirler ve tekrar Eyalet Üniversitesinden konuyla ilgili bir bilim adamı çağrılır.Bilim adamı ise birtakım enerji ölçer aletlerle evi inceler ve sonucunda evde ani enerji(ısı)sapmalarıdeğişimlerini saptar. İpuçlarını da dikkâtlice inceleyerek daha önceki diğer araştırmacıların da belirttiği gibi bu insanların halüsinasyon türünden şeyler yaşayan insanlar olmadıklarını ortaya koyar.

Ayrı bir somut örnek de1967 yılında Almanya’nın yukarı Bavyera’da bulunan Rosenheim’daki bir avukatlık bürosunda geçmiştir.Hiçbir sebep olmaksızın sigortalar yerlerinden fırlamış elektrik ampulleri patlamış neon tüpleri yerlerinden oynamıştır.Büroda çalışanların gözü önünde olan bu olaylarda konuşma kaydedicisi bürodan söz konusu zamanda hiç kimse telefon etmediği halde hep konuşma yazmış.Bununla birlikte; kırk kişinin çalıştığı bu büroda resimlerin ters çevrildiğiçekmecelerin masadaki yerlerinden fırladığılambaların sallandığı 175 kg.’ lık dosya dolabının dayandığı duvardan kendiliğinden 30 cm. ayrılmasına tanıklık etmişlerdir.Posta idarecisi ile suç masası polislerinin çaresiz kalmaları üzerine Freiburg’ daki Psikoloji sınır bilimleri ve psikoloji sağlık Enstütüsünün Müdürü Hans Bender çağrılır. Bender önce sahtekârlıktan şüphelendiği için bu olayları gerçekleştirebilecek araç gereçleri gizli elektrik devrelerini ve ip uçlarını araştırmaya başlar. Bununla da yetinmeyerek iki fizikçi yardımıyla ölçü aletlerikameralar ve de ses alıcıları yerleştirip çalışmalarını sürdürür. Ancak dikkâtini bir şey çekmiştir o da bu tür olayların hep 19 yaşındaki büro yardımcısı Anne Marie Schaberl ile bağlantılı olduğunun anlaşılmasıdır. Bu olayla ilgili ip uçları ve deliller o kadar incelikli ayrıntılıdır kihiçbir gözlemci ve bilim adamı bunun hayali şeyler olduğunu iddia edememiştir.(Bkz.Tubitak Bilim ve Teknik/Mayıs 87)


Poltergeist vakalarını incelediğimizde iki önemli nokta görünmektedir.Bunlardan ilki Akaşa’lar.

Yani hayalet olaylarının geçmişte yaşanmış bir sahnenin ;bir video kasetinin tekrar tekrar ortaya çıkan holografik üç boyutlu görüntü ve sesin izlenmesiduyulması hissedilmesi veya yaşanması şeklinde olmasına kişi ve kişilere hiçbir zarar vermemesine karşın poltergeist vakalarında maddeye direkt etki ederek fiziksel ve ruhsal zararların verilmesidir.

İkinci nokta isebu fenomenlerin orada bulunanların fizyolojik ve psikolojik durumları ile ilişkisinin açığa çıkmasıdır. Yani bu kişilerin sahip oldukları duygusalgerginsinirsel halleri ve hormonal değişimlerinin bulunduğu zamanlarda baskı altında kalan enerjilerinin psikokinetik etki olarak açığa çıkması ile beyinlerinin sağ yarım kürelerini kullanan görsel yaratıcılığa sahip insanların bu vakalara daha çok yatkın olmaları ve geçmişlerinde ani hormonal ve elektriksel değişimlerine dayanan migren ve geçici felç gibi hastalıklara rastlanması bu fenomenle direkt bağlantılı olduğunun ortaya çıkmasıdır ki bu dacinni etkileşmelerin mevcudiyetini ortadan kaldırmaz. Çünkü bu durum ve hallerin bir kısmının cinni etkileşmelerin çıkışına izin verdikleri gibi diğer bir kısmı da bu etkileşimlerin yol açtığı etkilerin sonucu olarak meydana gelmektedir.Zaten bu olayların çoğunda kişilerin hep bir ruhsal bir varlıktan söz etmeleri bunun kanıtı olduğu gibi nadiren de olsa bu varlıkların belirgin olarak olaylarda görünmemesicinlerin kendilerini belli etmeksizin etkilerde bulunmasından kaynaklanmaktadır.


ALINTIDIR.