Birçok elmas uğursuzluklarıyla anılmıştır. Bunlar kimin eline geçene onu felâkete sürüklediklerine inanılır. Bunlardan biri Mavi Elmas'tır. Sahiplerinden birinin adından ötürü Hope Elması diye tanınır. 1195 kıratlık bu eşi az bulunur elması 1642'de Jean Tavernier adında bir Fransız gezgini Avrupa'ya getirmiştir. Elması Hindistan'da bir Buda heykelinin gözünden koparmıştı.

Bir Hintli rahip bu davranışının kendisine uğursuzluk getireceğini söyledi. Gerçekten de uğursuzluklar birbirini kovaladı; Tavernier elması Fransa Kralı XIV. Louis'e satmıştı. Aradan bir yıl geçmeden Tavernier'i İspanya'da köpekler parçaladı. Fransa Kralı XVI. Louis ise elması karısı Marie Antoinette'e armağan etmişti. Onun da başına gelmeyen kalmadı.

1830'da Daniel Elias adında bir İngiliz elması 200.000 liraya Banker Hope'a sattı. Hope. elması aldıktan kısa bir süre sonra iflas etti. Daha sonra çıldırarak öldü. Kanitovsky adında bir Rus prensi bu söylentilere inanmayıp elması satın aldı gözdelerinden soylu bir kadına armağan etti. Çok geçmeden kadını bir başka dostu bıçakla öldürdü. Elmasın yeni sahibi Yunanlı Simon Monkaricies'ti. Açıkgöz adam elması çok yüksek bir fiyatla Sultan Abdülhamit'e sattıysa da az sonra karısı oğlu ile birlikte bir kazaya kurban gitti. Abdülhamit'in sonunu da bilirsiniz.

Böylece uğursuzluklar zinciri sürüp gitti. Devrin tanınmış kadınları bu elması takmak için birbirleriyle yarış ettiler birçoğunun başına hiç umulmadık felâketler geldi. Son olarak Mavi Elmas'ı Yunanlı armatör Onasis'in karısı Tina almıştı. Ancak o da hiç umulmadık bir zamanda çok sevdiği kocasından ayrılmak zorunda kaldı. Uğursuz elmas şimdi Amerika'da bir müzededir.

ALINTIDIR.