Ebu Bekir Şibli hazretleri şöyle buyuruyor:

“Dört yüz kadar âlime hizmet ettim. Dört bin hadis ezberledim. Sonra yalnız bir tanesini seçip onunla amel ettim. Kurtuluşumun bu hadise bağlı olduğunu anladım. O hadis-i şerif de şudur:

“Ey insan! Dünya için orada kalacağın kadar çalış. Ahiret için de orada kalacağın kadar çalış. Allah için O’na ihtiyacın kadar çalış. Cehenneme dayanacağın kadar da günah işle.”

Şibli Hazretleri bir gün Hicaza gitmek için yola çıkar yolu Bağdat’tan geçer. O zamanın halifesi Harun Reşid Şibli Hazretlerinin Bağdat’a geldiğini duyar. “Biz mi ziyaretine gelelim yoksa o mu bizim sarayımıza şeref verir?” diye haber gönderir. Şibli Hazretleri biz halifenin yanına geliriz der. Ve saraya gider.

Halife Şibli Hazretlerine “Bana bir nasihat eder misiniz efendim” der. Şibli Hazretleri de “Bana bir bardak su getirin” der. Halifeye “Eğer çölde susuz kalsanız ölmek üzere olsanız biri elinde bir bardak su ile çıkıp gelse dese ki bu bir bardak suyu sana veririm ama servetinin yarısını isterim verir misin? Halife düşünür ve elbette veririm der.

Şibli Hazretleri “Peki bu suyu içtin çıkaramıyorsun (vücudundan dışarı çıkmıyor bir hastalık var) bir doktor gelse ben o suyu dışarı çıkarırım fakat servetinin diğer yarısını isterim verir misin?” Harun Reşid düşünür ve elbette veririm der.

Şibli Hazretleri “O halde bir bardak su bile etmeyen servetine güvenme“ der. Halife ağlamaya başlar. Bana bir nasihat daha eder misiniz der.

Şibli Hazretleri “Siz suyun başındasınız Allah-ü Teâlâ Peygamber efendimizden beri akıp gelen bu İslamiyet suyunun bekçisi olmayı size nasip etti bu suya pislik karıştırma karıştırılmasına da müsaade etme bid’at karıştırma onu tertemiz olarak koru.”

Alıntıdır.