Vird-i mevlevi


Gece yarısından sonra sabah namazına yakın veya sabah namazından önce kalkılacak iki veya dört rekat Allah rızası için namaz kılınacak
kıbleye karşı oturularak yüz istiğfar

"Estağfurullah el azim min külli zembin ya rahim"
denip türkçe olarak töğbe istiğfar edilip

"estağfirullah el azim"
denilerek yüz istiğfar tamamlanacak.
üç İhlas ve Fatiha okunup cenabı Peygamberimiz Muhammed Mustafa efendimizin ruhuna ve Adem peygamberden tüm peygamberlerin
ruhlarına hediye edilecek
vaktin durumuna göre 33 yada 66 defa

"Allahümme salli ala seyyidina muhammedin
ve ala seyyidine muhammed"
denilerek salatü salavatı peygamberimizin ruhuna bağışlanacak
kendisi hayatta ve sağmış gibi tefekkür ederek
manevi huzurunda tazim ve hürmetle ruhaniyetinden imdat izin istenerek

Destur ya hazret i Allah
Destur ya hazret i Resulullah
Destur ya piranı hakikat ya hazreti Mevlana ve Şemsi Tebrizi
Destur bütün piran hazeratı
denilerek

"Fa'lem ennehu lailaheillallah Muhammedin rasulullah
hakkan ve sıtkan ve salli ala eşrefi essadı ve nuri cemi'ül enbiya
vel mürselin velhamdüllahi rabbil alemin"

Allah denilerek hiç sallanmadan
baş yukarı-aşağı elif çizgisinde hareket eder.
Baş aşağıda iken "Al" yukarıda "lah" denilir.
ortam müsait ise yüksek sesle yok değilse
hafif veya orta sesle "Al-lah Al-lah Al-lah" diyerek
en az başlangıç için 300 ilerisi için 700 adet tesbih
ismi celal tabir ettiğimiz Allah ismi şerifi aşkla ve şevkle zikr edilecek.

Tesbih hitamına yakın zikrullah biraz süratlendirilecek.
Zikrullahın adedi tamamlandığında bu gülbang okunacak.

"Allah Allah Allah Allah Allah Allah
vakti şerifler hayrola
hayırlar feth ola şerler def ola
Allah-ı Azim-i şanın ismi ile
kalbimiz tahir mütahir pak ola demler sefalar müjdat ola
kulübü aşıkan baki şadu handan ola
dem-i hazret-i Mevlana sırrı cenab-ı şemsi tebrizi
keremi imam-ı Ali şefaati Muhammedin resulullahi nebi
huuuu "

denilerek fatiha okunacak.

Ezberlenebilirse Haşr suresinin son 5 ayeti
(La yestevi) okunacak.

Burada anlattığımız Vird Sabah namazından önce yapılacak olan Vird'dir.
Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar da Evrad-ı Şerif okunur.

Kısa vird
yukarıdaki tarif edilenleri yapamazsak
ne vakit olursa 100 adet "Allah" ismi şerifi okunacak.


Önemli:
Herkese elinden geldiği kadar iyilik ve nezaketle davranılacak ve
kattiyetle karşılık beklenmeyecek.
Hazreti Mevlana'nın esas hali aşk halidir
bunun için Mevlana muhipleri ve müntesipleri
birbirlerini gördükleri zaman "aşkı niyaz ederim" diyerek
birbirlerine aşk-ı dua ederler.
Mutlaka Mevlana aşıkı ve muhipleri
Mesnevi şerifin Türkçe tercümesini okuyacaklar
(Mesnevi'den seçme beyitler Divan-ı kebir'den seçmeler) kitapları
aşıklara tavsiye edilebilir.
Edeb çok önemlidir Edebsizde aşk olmaz onun için Mevlevi'de olamaz
Edebe riayet etmemek en büyük nezaketsizliktir.
Edebe riayet etmemiz mutlaka şarttır.
Temiz ve güzel giyinmekte Mevlevi adabı arasındadır.