Sultan Veled - ALLAH için tevazu göstereni ALLAH yükseltir - Maarif (Fasıl-19)


Güneşi öven kendini övendir. Zira bu: "Benim iki gözüm var ve gözlerimde hastalık yok" demektir.
Güneşi kötülemek kendini kötülemektir. Bu da "benim iki gözüm kör" demektir.

(Sultan Veled)

Allah için tevazu göstereni Allah yükseltir. Yani tevazu dünya için olmayıp Allah için olursa Allah o kimseyi yüceltir ve işini de yükseltir. Ama eğer dünya evine karşı ve dünya için tevazu gösterirse bu yükseklikten mahrum kalır. Hatta isyan etmiş bile olur. Çünkü Peygamber Hazretleri: "Dünya sevgisi bütün günahların başıdır" buyurmuştur. Allahtan gayrıya secde etmek yakışmaz; edenler kâfir ve Allah'a ortak koşmuş olurlar. O halde Allah’tan başka her şeye ululuk büyüklenme ve benlik matluptur ve Allah için büyüklenme ve âdem-i iltifat lâzım değildir.

Eğer Allah hakkı için tevazu gösterirsen makbul kıymetli ve kuvvetli olursun. Çünkü Firavun Musa'ya tevazu göstermiş olsaydı Allah indindeki derecesi evliya ve peygamberlerle bir olacaktı. Sahip olduğu böyle bir büyüklüğü ve varlığı Allah için feda etmiş olsaydı Allahsal hilat ve menzil bulurdu. Tevazu büyükler tarafından gösterilirse etkili olur. Eğer bir hamal bir kimseye karşı tevazu gösterirse o kimse hamalın bu hareketinden padişah ve emirin tevazu gösterdiği zaman olduğu kadar memnun olmaz.

Kynk: mevlanakapisi