Semazenlerin Selamı


Sema dört Selam'dan oluşur. Birinci Selam insanın bilgiyle gerçeğe doğarak Yüce Yaradan'ını ve kendi kulluğunu idrakidir...

İkinci Selam insanın yaratılışından dolayı Tanrının kudreti karşısında hayranlık duymasıdır...

Üçüncü Selam insanın hayranlık ve minnet duygusunun "aşk"a dönüşmesiyle aklın "aşk" a kurban oluşudur. Bu tam teslimiyettir...

Dördüncü Selam insanın manevi yolculuğunu tamamlayıp kaderine razı olarak yaratılıştaki görevine kulluğa geri dönmesidir. Altıncı ve yedinci bölümlerde okunan dualarla ve Kur' an tilâvetiyle Semâ töreni sona erer....