Kitap Okumakla "Derviş" Olacağını Sananlara Nasihat


Son devrin tasavvuf alimlerinden M. İhsan Oğuz bir dostuna yazdığı üç uzun mektup ile eski kitapları okumak ile tasavvuf yolunda mertebe kazanılamayacağını; ilerlemenin mürşid elinden biat alarak verilen zikir dersinin yapılması ile olacağını söylüyor.


Daha da önemli olarak farzları ifa etmenin ve sünnet-i Rasulullah'ı ihya etmenin nafile ibadet hükmündeki tarikat amellerinden çok daha önemli olduğunu da vurgulamaktadır.

Alıntıdır.