Hanif İslam (Namaz) - Maun Suresi

Hûd 114: Gündüzün iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl.

(Ve akımıssalate tarafıeyninnehari ve zülefen minelleylinnelhasenati yüzhibnesseyyiat zalike zikra lizzakiriyn).

Zülefen saçın sarkması...Mesela perde perde inmek ya da saçın yastığı kaplaması ya da ZÜLÜF (bizdeki Zülüf edebiyatını anımsayınız). Zülüf genelde ALINA dökülen saçlara denir. Kafayı dünyaya; Alnı gökyüzüne ve alna dökülen perçemleri (Zülüfleri) ise ağaran ve veya kararan gökyüzüne teşbih etmişler... Araplar böyle diyor...

Allah'ın böyle Karacaoğlanvari "Alagözlü benli dilber tak beni ZÜLFÜN ucuna" demesi gibi kelime oyunlarına ihtiyacı yok... Üstelik unutmayalım ki her ayetin 7 anlamı var... Bir tek anlam verip de gerisini YATAN bütün müfessirlerin Cehenneme bir borcu var... 7 anlamı birden sunarsın. O sofrada o açık büfede herkes kendi zevkine düşen yemeği seçer. BİR TEK anlam vererek Kur'an'ı katlettirmeyiz kimseye... Bir baş bir hotoz bir alın bir perçem yani zülüf ile ALLAH'ın demek istediği arasında çok fark var.

Alın =Ak bölge zülüf teli=Kara iplik gibi "Akiplik ile kara ipliğin ayrılması" gibi... Daha bugüne kadar 14 asırdır hiçbir müfessirin ve "Alim geçinen fukahanın bundan bile haberi yok... Bu en en en basit yorumuydu. Daha arkada 6 DERİN anlam duruyor... Sen bu kelimeyi nasıl olur da "Günün ilk saatleri" dersin be hey müfessir? diye sorarlar adama...

AK-KARA iplik ayırtedilmesiyle "ŞAFAK" başlar ve fecr biter. Aynı mantıkla ve tersinerek akşam darında yine Ak-Kara iplik ayırtedilmesiyle "Gün biter akşam şafağı olan GURUP biter. Bu günün erken ya da geç saatleri değil; doğrudan GÜNÜN sınırlarıdır. Sınır ise çooook ince bir çizgicikten ibarettir. O çizgi ipinceciktir. Bir saniye bile sürmez... O bir saniyeye hangi akıllı tutup da "GÜNÜN İLK SAATLERİ" diyebilir? Saatler dediğinizde birkaç saat oluverir...

Alın=Beyaz sayfa Zülüf=Yazı karakteri. Yine anlıyoruz ki "Akşam bir kitabı okuyamıyorsanız ya da sabaha karşı ilk kez ışık yetip de okuduysanız oruç namaz ve GÜN vakti girmiştir. Ya da GÜN bitmiştir. Günün İKİ KESKİN UCU "Ak iplik-kara iplik” = “Kitap okuyabilmek”ten geçer... Bunu saatler diye söyleyemeyiz. Çünkü Fecr'de açtığınız bir kitabı okuyamıyorsunuz çünkü ışık yeterli değil. Diyelim ki saat (Atıyorum) 05:00 derken tam 05.00 ve 21. saniyede kitabı aniden okuyabiliyorsunuz... İŞTE GÜN o birkaç saniyede başladı... Akşam da yine aynı kitabı okuyamayınca BİTECEK... Bunun "Günün erken S A A T L E R İ " ile ne ilgisi var Allah aşkına?

Zülfen'in sadece BİRİNCİ anlamını yazdım sizlere... Kitabı okuyamadığınız an iftar saatidir ve oruç bozulur ya da en başta kitabı okuduğunuz O İLK an oruç başlar ya da sabah namazı vakti başlar. O bir AN'dır ve sınırdır. İncecik bir ülke sınırı gibi... Bunun erken saatleri falan olmaz... Yani GÜN BAŞLAR ve/veya BİTER.

Gün başlayınca: Günün iki tarafı (Gölgenin en kısa olduğu Salatı Vusta'nın iki yanı) olan Tarafeyn ve Etrafen kelimelerini bizzat Kur'an veriyor.. Günün dört tarafı var mı? Orta direkten öncesi SABAH namazının vaktidir. Sonrası da öğlen namazının vaktidir. Ta ki Zülfen yüzünden kitap okuyamıyoruz ve akşam başlıyor. Bütün gece ise BİR TEK VAKİT'tir iki tarafı (Gölge direk vb.si) YOKTUR. Ama dileyen kalkar dilediği kadar vitir kılabilir.

Örneğin: Bayramın ikinci günü 100 rekat kıldım ama belki de yüz gün kılmayacağım... Bu bana bırakılmıştır... Belki gelecek hafta iki rekat gelecek ay bin rekat kılacağım ne gam... Ama Günün iki tarafını ve gecenin tamamını kapsayan O ÜÇ VAKİT'ten ASLA vazgeçilemez... O farzdır=Allah'ın emridir. Bana "İstersen ya da dilersen...." demiyor. EM-RE-Dİ-YOR... Ben de kılacağım. Beni evvel sünnet son sünnet sayısı da şu... diye SINIRLAMIYOR.

Açın bakın ikindi namazı diye bir şey yok. ARAPÇA'sını yazınız. Olmadığını göreceksiniz... Türkçesini bozarak bizi YEZİDİLER kandırıyorlar...

Rum 17: Fe sübhanellahi hıyne tübsune ve hıyne tusbihun
Rum 18: Ve lehül hamdü fis semavati vel erdı ve aşiyyev ve hıyne tuzhirun

Bu ayetlerde SALAT kelimesi yok TESBİH var. Bu NAMAZ DEMEK DEĞİLDİR. Namaz olduğunda aynen şöyle yazar: "EkiymetüsSelat". Orada Allah’ı tesbih etmek/Anmak var NAMAZ YOK.

Rum 17: O halde akşama girdiğiniz zaman da sabaha girdiğiniz zaman da Allah'ı tesbih edin.
Rum 18: Göklerde ve yerde ikindileyin ve öğleye erdiğiniz zaman da hamd O'na mahsustur.

İKİ AYETTE DE NAMAZ yok sadece ANIN deniyor. Çok dikkat ediniz namaz yok o ayetlerde ÇOK DİKKAT EDİNİZ! Üstelik o ayette İKİNDİ kelimesi bile yok... Bir de namazın kılınılmasını EMREDEN FARZ EDEN ayet bulalım. İçinde EKIYMETÜS-SELAT kelimesi geçiyorsa NAMAZDIR.

Hud-114: "Tarafeyn=İKİ TARAFINDA en NEHAR=Günün Ekıyme (tüs)=Kalkın ve yerine getirin yerine koyun Salat=Namazı.

Ekıymussalate.... İşte NAMAZ BU! Emir bu Tesbih zikir vb. değil.

İsra 78: Ekımes salate li düluküş şemsi ila ğasekıl leyli ve kur'anel fecr inne kur'anel fecri kane meşhuda.

Ekıymessalate=Namaz kılınız Dulukl Şems Günün başından ilae=Arasında ğasekıl Leyli =Akşamın çökmesine ve Kur'anel fecr = FECRE KADAR BİR VAKİTTİR. Fecirde GÜN DEVROLUR ve ŞAHİTLİ bir namazdır (Şeyatnalırn vesvesesi olan nötrinolar ile ilgili).

Duluş kaymak değildir günün ufuk çizgisiyle YATAY olarak birleşmesidir ilk ışıklar bu andan itibaren gelir. Aynı biçimde Gasıy LEYL (Gecede böyle başlar) Güneş yine yatay pozisyona gelir.

Eğer Resulullah 5 vakit kılıyor idiyse: O günden beri niçin ŞİİLER üç vakit kılıyor ve neden Muaviye'den itibaren 5 kabul ettik... Şiiler ÜÇ VAKTİ değiştirmeden günümüze getirdiler. Hatta biz Sünniler de Hacca gidince ÜÇ VAKİT kılıyoruz neden neden neden? Resulullah 5 vakit kılıyor idiyse? Şiiler mi ÜÇE indirdiler? Yoksa Sünniler mi BEŞ'e çıkardılar? Buna bir karar vermekten öte DÜŞÜNÜN APAÇIK BELLİ DEĞİL Mİ?

Namaz cem edilmez. Hani Kur'an'da öylme bir şey var mı? Namaz Kaza da edilmez. Kur'an'da öyle bir şey var mı? Öğlen ile OLMAYAN İKİNDİYİ birleştirip CEM ediyorlar. Akşam ile olmayan YATSIYI birleştirip Cem ediyorlar. Sular bulanmadan durulmaz. Elbette kafalar karışacak ve DOSDOĞRU DİN=Haniflik yükselen bir değer olarak ortaya çıkacak.

Şiilerden ayrıldılar Ehlibeyti gömdüler. Cumhuriyet Halifeliğini yıkıp yerine babadan oğula geçen SALTANAT illetini koydular... Halifelik=Oligarşi oldu... İslamın canına okudular. Eğer iki mezheb tıpatıp aynı olsaydı. Araya derin uçurumlar ve akaid farkları konmasaydı buradan sıkılırsan hemen öteye geçerdin oysa şimdi geçemiyorsun:

"Şii yani ALEVİ" karşı taraf Kızılbaş onlar(!) İşte yüzyılları bin yılı bunun üzerine kurdular. Komşu komşudan kız isteyemez evlenemez oldu... Rüzgar ektiler bu Süfyaniler. Gelecekte de FIRTINA biçecekler. Allah sırf bu süfyaniler için şöyle diyecek Cehenneme "Doldun mu?". Cehennem yanıtlayacak "Daha (Süfyani) VAR MI?". Niye Süfyani dedim biliyor musunuz? Dini bulup sonra bozan ve bozguncu olan MÜSLÜMANLARA Süfyani denir. Başka dinlere değil sadece Müslümanlara...

Allah Müslümanlarımızı kastederek soruyor: "Ey Cehennem doldun mu? Ya Rabbi daha var mı?" BUNLAR AYETTİR. Ben HADİS yazmadım şunların tümü AYETTİR.

Maun suresini açın ve okuyun. La İlahe İllallah diyenlerin bile Cehennem’e gideceğini yazıyor. Maun suresi MÜSLÜMANLARA geldi Yahudilere değil.

1. Dini yalan sayanı gördün mu?
2. İşte odur yetimi tip kakan.
3. Yoksulu doyurmayı özendirmez o.
4. Vay haline o namaz kılanların ki
5. Namazlarında gaflet içindedirler onlar.
6. Onlar gösteriş yaparlar.
7. Ve onlar zekata engel olurlar.

VEYL Cehennemde en şiddetli bir ÇUKURUN adıdır. Vay onların haline demiyor Allah. VEYL'e sokacağım onları diyor DİKKAT ediniz ÇOK DİKKAT EDİNİZ.

1. Yahudiler NAMAZ KILMAZ ki onlara namaz ayeti gelsin.
2. VEYL sadece MÜSLÜMANLAR içindir (Sekar Alimler için Cehennem Ğayye kuyusu Münafıkların cehennemi vs.)

Allah kararını VERMİŞTİR. "Tebbet EBİ LEHEBin”. Bunu değiştiremezsin ve İbni Muğiyre için "ONU SEKAR'a atacağım. Sen Sekar’ın ne olduğunu bilir misin?...." diye devam ediyor Müddesir suresinde... Adresi de doğru SEKAR. Yani benim en korktuğum yer. Sırf bu korku yüzünden BEN BEN DEĞİLİM. Benim nefsim bu korku yüzünden öldü. Korkaktı nefsim ve öldü.