Kur’an’ın her ayetinin Rabbimizin kelamı olduğunu ve doğrudan bize hitap ettiğini ne kadar hissediyoruz bilmiyorum.


Rabbimizin Rabbimiz olduğunu O’nun bizatihi ne olduğunu O’nun azametini O’nun bizimle alakasının ne olduğunu daha doğrusu bizim mahza O’nun lütfu keremiyle var olduğumuzu ne kadar anlıyoruz bilmiyorum.

Ne kadar anlıyoruz ne kadar aklımızda tutuyoruz ve ne kadar dünyamızı ona göre kuruyoruz bilmiyorum.

Bilseydik farklı olurduk diyorum.

Bilseydik Kur’an’ı farklı okur onunla hayatımızı farklı donatırdık.

Bilseydik farklı insan olurduk.

Bakın şimdi Hadid Suresi’nin şu ayetini okurken insan nasıl kendisini doğrudan ilahi hitap alanının dışında tutabilir?

“İman edenlerin kalblerinin Allah’ı anma (zikrullah) ve O’ndan inen hakikatler sebebiyle yumuşayıp saygı ile dirilme vakti gelmedi mi?

Sakın onlar daha önce Kitap verilen ümmetler gibi olmasınlar.

Zira Kitabı tanımalarının üzerinden kendilerince uzun zaman geçmesi sebebiyle onlarda kanıksama meydana gelmiş neticede kalbleri katılaşmıştı.

Hatta onların çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardı.

“İyi düşünün ki bilin ki Allah bütün yeryüzünü bile ölümünden sonra diriltiyor. (Gevşeyen ve uyuklayan gönülleri de böylece diriltebilir.)

Zaten aklını çalıştıran zihnini işleten kimseler için bu canlanmayı gerçekleştirecek ayetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz.” (Hadid Suresi (57) 16 17)

Gelin cümle cümle alalım bu iki ayeti....

“İman edenler...” derken kendime bakmalıyım. Elhamdülillah o zümrenin içindeyim. Rabbimin hitabı bana yönelik öyleyse...

Sonra “kalbler” geliyor....

Kalbim var mı acaba? Yerinde duruyor mu?

Evet kalbim var orada duruyor.

Sonra “Allah’ı anma – zikrullah” geliyor.

Zikrullah’la ilişkim nasıl acaba?

Kalbimle zikrullah münasebeti ne durumda?

Sonra “O’ndan inen hakikatler” geliyor.

Demek zikrullah Allah’tan inen hakikatler ve kalb.... Bunların birbiriyle irtibatı var.

Nasıl bir irtibat bu?

Orada “huşu yumuşama saygı ile dirilme” ye işaret ediliyor Rabbim tarafından....

Ve bütün bu irtibatların arkasından “vakti gelmedi mi?” suali geliyor.

İşte bu suale bakarken onu okurken onu dinlerken soruyu soranı unutmamak gerekiyor.

O soru Halık-ı zülcelalden geliyor.

O soru Halık-ı zül celalden kuluna geliyor.

Hemen ilk elden “Vakti gelmedi mi ey kulum?” gibi bir hitabı duyabiliyorsunuz kulak verebildiğiniz zaman.

Bu sualde kalbimizde bir problem bulunduğunun tesbiti var. Kalbimizden “yumuşama saygı ile dirilme huşu ile dirilmek” istendiğine göre “kalbimiz yumuşak değil saygı yüklü değil huşu içinde değil hatta diri değil” tesbiti var.

Sualde bunları bulmakta geç kalınmışlık tesbiti var.

Sualde bu problemin herhangi bir insanda değil doğrudan doğruya mü’minlerde bulunduğu tesbiti var. Mü’minlerde yani imanla buluşmuş olarak bu problemleri esasen aşmış olması gereken insanlarda...

Sualde biraz gücenmişlik var. Gücenmişlik ve serzeniş yani. Azar değil bu zannımca. Bir serzeniş.

O yüzden de re’fet-i ilahi var. Rahmet-i ilahi var.

“Sen bunu aşarsın aşmalısın” nidası var.

“Geç kalmadın mı?” sorusu var.

“Haydi ne duruyorsun çabuk ol gayret et” çağrısı var.

Ayetin bu bölümü sanki insanın kalbinin farkında olmadığı tesbitine işaret ediyor. Sanki farkında olsa kalbi bu halde bırakmayacağını bu kadar geç kalmayacağını ima ediyor. Kalbin asli ikliminin huşu olduğuna işaret ediyor.

Rabbimizin “Dikkat edin kalbler ancak Allah zikri ile mutmain olur” (Ra’d (13) 28) ayet-i celilesinin ilk kelimesi de “Ela”dır. Bir nida edatıdır. “Dikkat edin” gibi bir ikazdır. Bir farkındalık çağrısıdır. Dolayısıyla içinde insanın farkındalık zaafına yönelik bir işaret vardır.

Rasulullah Efendimiz’in “İnsanın vücudunda küçücük bir et parçası vardır...” diye başlayan hadis-i şeriflerinin “Dikkat edin o kalbtir” le devam eden bölümü de “Ela” ile başlar ve şöyle cümleleşir: “Ela ve hiye’l kalb!” (Buhari iman 39) Kalbin kişilik merkezi olarak farkındalığı böyle ikazlarla konur insanoğlunun önüne.

Sanki kalb insanın kendi içinde unuttuğu bir şeydir de insanın onun farkında olması için “Dikkat edin uyanın kendinize gelin” gibi lahuti ikazlara muhtaçtır.

Sonra Allah Teala yüce re’feti rahmeti merhameti ile kalbin bu problemli halinin sebebini tahlil ediliyor bizim için. Yaşadığımız problemi daha iyi anlamamız ve içinden çıkabilmemiz için...

“Sakın onlar daha önce Kitap verilen ümmetler gibi olmasınlar.” ikazı “bu iş daha önceki ümmetlerde de olmuştur. Yani insanın zati zaaflarındandır.” şeklinde bir muhakemeyi taşıyor insanın dimağına.

Peki nasıl oluşur o zaaf?

İşte cevabı:

“Zira Kitabı tanımalarının üzerinden kendilerince uzun zaman geçmesi sebebiyle onlarda kanıksama meydana gelmiş neticede kalbleri katılaşmıştı.

Hatta onların çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardı.”

Yani Allah’ın ayetleriyle aralarına mesafe girer. Ayetlerle ilişkide dirilik kaybolur. Kanıksama gerçekleşir. Allah’ın ayetleri gerçek anlamda özümsendiğinde “diriltici” bir karakter taşımasına rağmen insan bu alıcılığını kaybeder. Kalb zikrullahtan kopar. Kalb ayetlerden kopar. Bunun akıbeti kalbin katılaşmasıdır. Zikrullah kalbin öz suyu ve Rabbin ayetleri insanoğlu için bir ebedi yol haritası ise zikrullahtan uzaklaşıldığında ve insanla o ayetler arasına mesafe girdiğinde yol ile ilişki zedelenir ve zamanla yoldan sapılır.

Düşünelim ki “vakti gelmedi mi?” sualinin sorulduğu nesil henüz Rasulullah’ın hayatta olduğu ve O’nunla göz göze kalb kalbe yaşayan nesildir. Tabii ki sual bütün çağlara soruluyor ama henüz tüm kalbi melekeleri yepyeni dipdiri olan nesle de soruluyor.

Belki de bir ön ikazdır bu.

“Zikrullah’la aranıza mesafe girmesin Allah’ın ayetleriyle bir kanıksama hali oluşmasın kalb diriliğiniz kaybolmasın her gün yeniden okuyun Allah’ın ayetlerini Allah zikri ile kalbiniz her an beraber olsun... Bu iş sürekli dirilik isteyen bir iştir.”

Rabbimiz bir ümid de koyuyor önümüze:

“İyi düşünün ki bilin ki Allah bütün yeryüzünü bile ölümünden sonra diriltiyor.”

Yani “Kalbim öldü mü?” diye paniklememize izin vermiyor. İşte yeryüzü ölüyor ve diriliyor.

Rabbin lütfuyla ölüden diri çıkıyor.

Bak bahara kalbine yönel. Bak çiçeğe kalbine yönel. Zikrullah’a sarıl. Allah’ın ayetlerine tutun. Kalbine emek ver. Yoğur yeniden kalbini zikri ilahi ile... Sığın Allah’a. Yardım iste. Sun kalbini O’na...

Vakti gelmedi mi diye soruyor O. Yani vakti geldi demek istiyor. Kendine gel vakti anla demek istiyor. Sana zaman veriyorum bana yönelmen için diyor.

Rabbimiz bize sesleniyor. Yani bizi muhatab kabul ediyor. “Hadi gel dön” diyor.

“Ve sen ey iç huzuruna kavuşmuş ruh nefs dön Rabbine sen O’ndan razı olarak O senden karış kullarım arasına gir cennetime Benim.” (Fecr (89) 29) demiyor mu bütün zamanları aşarak...

Ne diyeyim ey nefsim duy Rabbini!

Ahmet Taşgetiren