Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Bayezid-i Bestami (r.a.)

  Bayezid-i Bestami (r.a.)

  Bayezid-i Bestami Hazretleri evliyanın büyüklerindendir. İnsanları Hakk'a davet eden onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velilerin beşincisidir. Sultân-ül-Ârifîn lakabıyla meşhurdur. Künyesi Ebu Yezîd'dir. İsmi Tayfur babasının adı İsa’dır. 776 (H.160) veya 803 (H.188)de İran'da Hazar Denizi kenarında Bistâm'da doğdu.


  Daha annesinin karnında iken kerametleri görülmeye başladı. Annesi ona hâmile iken şüpheli bir şeyi ağzına alacak olsa onu geri atıncaya kadar karnına vururdu.

  Çocukken bir gün cami avlusunda oynuyordu. Oradan geçmekte olan Şakîk-i Belhî kendisini görüp; "Bu çocuk büyüyünce zamanının en büyük velisi olacak" buyurdu. Yine bir gün hadis âlimlerinden bir zat onu görünce çok hoşuna gitti. Zekâ ve anlayışını ölçmek için sordu: "Güzel çocuk namaz kılmasını güzelce biliyor musun?" Bâyezîd-i Bistâmî de ona; "Evet Allah dilerse becerebiliyorum." cevabını verince; "Nasıl?" diye sordu. Bâyezîd-i Bistâmî de; "Buyur ya Rabbi! Emrini yerine getirmek üzere tekbir alıyor Kur’an-ı Kerimi tane tane okuyor tazim ile rükûa varıyor tevazu ile secde ediyor vedalaşarak selâm veriyorum." deyince o zat hayran kalarak; "Ey sevgili ve zeki çocuk! Sende bu fazilet ve derin anlayış varken insanların gelip başını okşamalarına niçin izin veriyorsun?" diye sordu. Bâyezîd-i Bistâmî de; "Onlar beni değil Allahü Teâlâ’nın beni süslediği o güzelliği mesh ediyorlar. Bana ait olmayan bir şeye dokunmalarına nasıl engel olabilirim?" cevabını verdi.

  Küçük yaşta iken annesi kendisini mektebe gönderdi. Bâyezîd hazretleri büyük bir dikkatle derse devam ediyordu. Bir gün Kur’an-ı Kerim okumak için gittiği mektepte okuduğu bir ayet-i kerimenin (Lokman suresi: 14) tesiri ile erkenden eve döndü. Annesi merak edip niçin erken döndüğünü sual edince şöyle cevap verdi: "Bir ayet-i Kerime gördüm. Allahü Teâlâ o ayet-i kerimede kendisine ve sana hizmet ve itaat etmemi emrediyor. Ya benim için Allahü Teâlâ’ya dua et sana hizmet ve itaat etmem kolay olsun veyahut da beni serbest bırak hep Allahü Teâlâ’ya ibadet ile meşgul olayım." dedi. Annesi; "Seni Allahü Teâlâ’ya emanet ettim. Kendini O'na ver." dedi. Bundan sonra Bâyezîd kendini Allahü Teâlâ’ya verdi emirlerinin hiç birisini yapmakta gevşeklik göstermedi; ama annesinin hizmetini de ihmal etmedi. Annesinin küçük bir arzusunu büyük bir emir kabul edip her durumda yerine getirmeye çalışırdı. Çünkü Allahü Teâlâ’nın emri de böyle idi. Elinde olmadan iki sefer annesinin arzusunu yerine getiremedi. Bu hususu büyük pişmanlık içinde şöyle anlatır: Hayatımda yalnız iki defa annemin arzusunu yerine getiremedim. Her defasında mutlaka bana zararı dokundu. Birincide düştüm burnum ezildi. İkincisinde ayağım kaydı düştüm omzumdaki su testisi kırıldı.

  Soğuk ve dondurucu bir kış gecesi idi. Annesi yattığı yerden oğluna seslenip su istedi. Bâyezîd-i Bistâmî hemen fırlayıp su testisini almaya gitti. Fakat testide su kalmamış olduğundan çeşmeye gidip testiyi doldurdu. Buzlarla kaplı testi ile annesinin başına geldiğinde annesinin tekrar dalmış olduğunu gördü. Uyandırmaya kıyamadı. O halde bekledi. Nihayet annesi uyandı ve "Su su!" diye mırıldandı. Bâyezîd elinde testi ile bekliyordu. Şiddetli soğuk tesiri ile eli donmuş parmakları testiye yapışmış idi. Bu hâli gören annesi; "Yavrum testiyi niçin yere koymuyorsun da elinde bekletiyorsun?" dedi. Bâyezîd-i Bistâmî; "Anneciğim uyandığınız zaman suyu hemen verebilmek için testi elimde bekliyorum." dedi. Bunun üzerine annesi; "Ya Rabbi! Ben oğlumdan razıyım. Sen de razı ol!" diye can u gönülden dua etti. Belki de annesinin bu duası sebebiyle Allahü Teâlâ ona evliyalığın çok yüksek mertebelerine kavuşmayı ihsan etti.

  Gençlik yıllarında yaptığı bazı ibadetlerden zevk alamıyordu. Bu durumu zaman zaman annesine anlatırdı ve yetişmesinde terbiye edilmesinde bir kusur bulunup bulunmadığını sorardı ve "Anneciğim; beni emzirdiğin zaman benim yüzümden haramdan bir şey aldın mı? İçimde beni Rabbimden alıkoyan bir şey hissediyorum. Fakat neden olduğunu bilmiyorum." derdi. Annesi uzun bir müddet düşündükten sonra; "Evlâdım tek şey hatırlıyorum. Sen daha küçüktün. Komşulara oturmaya gitmiştim. Kucağımda iken ağlamaya başladın. Bir türlü susturamadım. Seni susturmak için ocağın üstünde pişmekte olan tarhanaya komşudan izin almaksızın parmağımı batırıp ağzına koydum." dedi. Bunun üzerine annesinden o komşuya gidip helallik dilemesini istedi. Annesi helallik diledikten sonra yaptığı ibadetlerden zevk almaya başladı.

  Üveysî olup İmam-ı Cafer-i Sadık’ın vefatından kırk yıl sonra doğduğu hâlde İmam-ı Ali Rıza’nın sohbetinden ve bunun bereketiyle İmam-ı Cafer-i Sadık’ın ruhaniyetinden istifade etti. Bâyezîd İmam-ı Cafer-i Sadık’ın ruhaniyetinden feyiz almakla meşhur oldu. Otuz sene Şam civarında bulunup yüz on üç âlimden ilim öğrenmiştir. Aşk-ı ilâhîde o kadar ileri ve ibadette o derece yüksekte idi ki namaz kılarken Allah korkusundan göğüs kemikleri gıcırdar yanında bulunanlar bunu işitirlerdi. Son derece âlim fâdıl ve edîb idi. Şiirleri meşhurdur.

  Bâyezîd ilim tahsil ettiği üstatlarından birine olan hürmet ve muhabbetinden dolayı onun kabrinin yanına defnedilmeyi ve kabrinin hocasının kabrinden daha derin yapılmasını kendi vücudunun hocasının vücudundan aşağıda olmasını vasiyet etti. Hocalarının en büyüğü Allahü Teâlâ’ya kavuşmak yolunda çok yüksek derecelere kavuşmasına vesile olan İmam-ı Cafer-i Sadık hazretleridir. Feyiz ve marifeti İmam-ı Cafer-i Sadık’ın mübarek ruhaniyetinden aldı.

  Bâyezîd-i Bistâmî hocalarından birinin huzurunda bulunuyordu. Hocası; "Şu raftaki kitabı getir." dedi. Bâyezîd; "Hangi raftaki kitabı istiyorsunuz efendim?" dedi. Hocası; "Bunca zamandır buraya gelip gidiyorsun. Dershanede oturduğun yerin üstündeki rafı diyorum." deyince Bâyezîd-i Bistâmî; "Efendim mübarek sohbetinizi dinlemekteki dikkat ve edebe riayetten dolayı şu ana kadar başımı kaldırıp etrafa bakmış değilim." diye cevap verdi. Hocası bu söz karşısında "Mademki durum böyledir. Senin işin tamamdır. Şimdi artık Bistam'a dönebilirsin ve bizden öğrendiklerini başkalarına öğretebilirsin." buyurdu.  Bir gün kendisine; "Mürşidin yol göstericin kimdir?" diye sordular. O da; "Bir kadın." dedi. "Bu nasıl olur?" dediler. Cevabında şöyle buyurdu: "Bir gün Allahü Teâlâ’nın sevgisi ile kendimden geçmiş olarak yolda yürüyordum. Bir kadın gördüm. Elinde bulunan bir çuval unu taşımam için bana ricada bulundu. Gücüm yetmez diye düşündüm. Orada kafes içinde bulunan bir aslana işaret ettim. Kafes açılıp aslan geldi. Un çuvalını yükledim. Fakat açıktan keramet göstermiş olduğum için de çok korktum ve mahcup oldum. Kadının beni tanıyıp tanımadığını öğrenmek için; "Pazara varınca kimi gördüm diyeceksin?" dedim. Kadın; "Zalim Bâyezîd'i gördüm diyeceğim." dedi. Ben hayretle; "Neden?" diye sordum. Kadın şöyle cevap verdi: "Allahü Teâlâ bu aslanı yük taşımak için yaratmadığı hâlde sen niçin yük yükledin? Bu zulüm değil de nedir? Bunu insanlar sana keramet sahibi desinler diye yapmış isen çok fena." dedi. Bunun üzerine çok ağlayıp istiğfar ettim. Bundan sonra benden fevkalâde bir hâl meydana gelse "Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah Nûh Neciyullah İbrâhim Halîlullah Mûsâ Kelîmullah Îsâ Rûhullah" yazısını veya bir nur görüyorum. Böylece benden meydana gelen hâllerin doğru olduklarının Allahü Teâlâ tarafından tasdik olunduğunu anlıyorum.

  Bâyezîd-i Bistâmî Allahü Teâlâ’nın aşkı ile öyle bir hâlde idi ki O'ndan başka hiçbir şeyi hatırlamazdı. Yirmi yıl yanında bulunan ve hiç ayrılmayan talebesine her çağırdığında; "Yavrum ismin nedir?" diye sorardı. Bir defasında o talebe dedi ki; "Efendim. Yirmi yıldır hiç ayrılmadan hizmetinizde bulunmakla şerefleniyorum. Lâkin her defasında ismimi sormanızın hikmetini anlayamadım." Bâyezîd-i Bistamî; "Evlâdım kusura bakma. Her defasında ismini soruyorum. Allahü Teâlâ’nın muhabbeti kalbime gelince beni öyle bir hâl kaplıyor ki O'ndan başka her şeyi unutuyorum. Senin ismini de hatırımda tutmaya çalışıyorum fakat böyle hâl olunca unutuyorum. Sen hiç üzülme." buyurup talebesinin gönlünü aldı.

  Bir gün yakınları kendisine; "Efendim filan yerde büyük bir zat var. Fazilet ve keramet sahibi bir velidir." dediler ve daha başka sözlerle o zatı çok methettiler. Bunun üzerine Bâyezîd-i Bistâmî; "Madem öyledir. O halde o büyük zatı ziyarete gitmemiz lâzım oldu." buyurdular. Talebelerinden bazıları ile birlikte onun bulunduğu yere geldiler. Bâyezîd-i Bistâmî bildirilen zatın mescide gitmekte olduğunu ve kıbleye karşı tükürdüğünü gördü. Görüşmekten vazgeçip derhal geri döndü. Sonra o kimse hakkında şöyle buyurdu: "Dinin hükümlerini yerine getirmekte sünnet-i seniyyeye uymakta ve edebe riayette zayıf birisine nasıl olur da keramet sahibi denilir. Böyle bir kimsenin Allahü Teâlâ’nın evliyasından olması mümkün değildir." buyurdu.

  Bâyezîd-i Bistâmî'ye; "Bu yüksek makamlara nasıl kavuştunuz?" diye sordular. Cevabında şöyle anlattı: "Bir gece herkesin uyuduğu bir sırada Bistâm'dan çıktım. Ay her tarafı aydınlatıyordu. Giderken aniden karşımda çok heybetli bir makam gördüm. On sekiz bin âlem onun heybeti yanında bir zerre gibi kalıyordu. Aklım başımdan gitti. Beni fevkalâde bir hâl kapladı. O halde iken; "Ya Rabbi! Bu kadar büyük bu kadar güzel bir dergâh acaba niçin böyle boş?" dedim. Hemen; "Bu dergâhın boşluğu kimse gelmediği için değil belki gelenlerin lâyık olmadığı ve uygunsuzluğu sebebiyle gelenleri bizim kabul etmeyişimizdendir." diyen bir ses duydum. Bir an herkesin bu huzura kavuşması için şefaatçi olayım diye kalbime geldi. Fakat bu şefaat makamının Sultân-ül-Enbiyâ Muhammed Mustafa efendimize mahsus olduğunu hatırlayıp benim öyle düşünmemin bu şefaat makamına karşı edebe riayetsizlik olacağını anlayıp o düşüncemden vazgeçtim. Bir ses duydum ki; "Ey Bâyezîd Sultân-ül-Enbiyâ'ya olan muhabbetin ve edebe riayetin sebebiyle biz de senin edep ve mertebeni yükseltiyoruz. Kıyamete kadar Sultân-ül-Ârifîn diye anılırsın buyuruyordu."

  Sultan-ül-Ârifîn Bâyezîd-i Bistâmî'yi bir gece uyku bastırıp sabah namazına uyanamadı. Namazını kaza edip o kadar ağlayıp inledi ki bir ses işitti. "Ey Bâyezîd bu günahını affeyledim. Bu pişmanlık ve ağlamana da ayrıca yetmiş bin namaz sevabı ihsan eyledim." diyordu. Aradan birkaç ay geçtikten sonra onu yine uyku bastırdı. Şeytan gelip Bâyezîd'i Bistâmî'nin mübarek ayağından tutarak uyandırdı ve "Kalk namazın geçmek üzeredir." dedi. Bâyezîd-i Bistâmî Şeytan'a; "Ey mel'ûn! Sen hiç böyle yapmazdın. Herkesin namazının geçmesini kazaya kalmasını isterdin. Şimdi nasıl oldu da beni uyandırdın?" buyurunca Şeytan şu cevabı verdi: "Birkaç ay önce sabah namazını kaçırdığında pişmanlığın ve üzüntün sebebiyle çok ağlayıp inlediğin için ayrıca yetmiş bin namaz sevabı almıştın. Bu gün onu düşünerek sadece vaktin namazının sevabına kavuşasın da yetmiş bin namaz sevabına kavuşmayasın diye seni uyandırdım." dedi.  Zamanında binlerce veli vardı. Hepsi de ibadet riyazet keşif ve keramet sahibi idi. Fakat asrın kutupluğu ümmî bir demircinin üzerinde idi. O bu işin sır ve hikmetine karşı hayretler içindeydi. Çoluk çocuğunun nafakası için geceli gündüzlü örs başından ayrılmayan demirciyi görmek istedi. Bir gün dükkânına gitti. Selâm verdi. Onu görünce çocuklar gibi sevindi. Ellerine sarıldı uzun uzun öptü ve ondan dua rica etti. Henüz keşif âlemine girmemiş olduğu için kendi makamından habersizdi. Ondan dua isteyince dedi ki: "Ben senin ellerinden öpeyim de sen bana dua et! Sizin duanıza muhtaç olan benim!" O ise şöyle cevap verdi: "Benim sana dua etmemle içimdeki dert hafiflemez ki!" Bunun üzerine o da; "Derdin nedir? Söyle bir çare arayalım?" dedi. "Acaba kıyamet gününde bunca insanın hâli ne olur? Bunu düşünmekten buna yanmaktan başka derdim yok." dedikten sonra hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bâyezîd-i Bistâmî'yi de ağlattı. O vakit içinden; "Bunlar nefsim nefsim diyenlerden değil ümmetim ümmetim diyenlerdendir." diyen bir ses duydu. Hemen içindeki hayret silindi. Kutupluk makamının bu demirciye niçin verildiğini sezdi. Anladı ki böyleleri sevgili Peygamber efendimizin kalbine her an bağlıdır. Onun hakikatine mazhardır. Demirciye dedi ki: "İnsanların azap çekmesinden sana ne?" Demirci de; "Bana mı ne? Benim fıtratımın mayası şefkat suyuyla yoğrulmuştur. Cehennem ehlinin bütün azabını bana yükleseler de onları bağışlasalar ben saadete ererim ve derdimden kurtulurum." dedi.

  O namazda okunmak için farz miktarından fazla sure ve ayet bilmiyordu. Bilmediklerini Bâyezîd-i Bistâmî öğretti. O da kırk yıldır elde edemediği manevi derecelere yükseldi. İçi feyz-i ilâhî ile doldu. O vakit iyice anladı ki kutupluk sırrı başka bir şeymiş.

  Bâyezîd-i Bistâmî hazretleri kabristanda çok dolaşırdı. Bir gece gezerken gece bekçisi elindeki sopayla vurdu. Bâyezîd; "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm." dedi. Bekçi birkaç kere daha vurunca sopa kırıldı. Bâyezîd hazretleri eve dönünce talebelerine sopanın fiyatını sordu. O kadar parayı bir keseye koyarak bir miktar da tatlı ile beraber bir talebesiyle o bekçiye gönderdi. Bir de mektup yazarak bekçiye vermesini söyledi. Mektup şöyle idi: "Muhterem Bekçi efendi belki beni hırsız sanarak dövdün. Kabahat bendedir. Gece kabristanda gezmeseydim dövmezdin. Sopanızın kırılmasına da sebep oldum. Gönderdiğim parayla kendine bir sopa al! Sopanın kırılma üzüntüsünün kalbinden gitmesi için de yolladığım tatlıyı ye! Allahü Teâlâ’nın selâmı üzerine olsun." Genç bekçi mektubu okuyunca gelip özür dileyerek tövbe etti. Onunla birlikte birkaç bekçi daha hak yola girdi.

  Bir sene hacca gitmek üzere yola çıktı. Bir devesi vardı. Azığını ve eşyasını o deveye yüklemişti. Birisi kendisine; "Bu kadar uzun yol için bu kadar yük bu deveye fazla gelmez mi?" dedi. Bâyezîd-i Bistâmî; "Acaba yükü taşıyan deve midir? Dikkat et bakalım devenin sırtında yük var mı?" dedi. O kimse dikkatle baktığında gördü ki yük devenin sırtından bir karış yukarıda durmaktadır. O kimse hayretini gizleyemeyip; "Sübhânallah! Ne kadar acayip bir iş." deyince Bâyezîd-i Bistâmî; "Hâlimi sizden gizlesem bana dil uzatıyorsunuz. Hâlimi size açık açık göstersem hayret ediyorsunuz takat getiremiyorsunuz. Ben size ne yapayım bilemiyorum?" buyurdu ve yoluna devam etti. Ziyaretleri esnasında kendisine annesinin hizmetine gitmesi bildirildi. Bistâm'a giden bir kafile ile hemen yola çıktı. Bistâm'a geldiği duyulunca bütün halk yollara dökülüp kendisini karşıladılar. Seher vakti evlerine geldi. Annesi abdest almış şöyle dua ediyordu: "Ya Rabbi! Benim garip oğlumu her kötülükten muhafaza buyur. Büyükleri kendisinden hoşnut eyle. Oğluma güzel hâller ve iyilikler ihsan buyur..." Bunun üzerine Sultan-ül-Arifin kapıyı çalıp izin istedi. Annesinin "Kim o?" suâline Bâyezîd-i Bistâmî; "Senin garip oğlun." cevabını verdi. Annesi koşup kapıyı açtı ve "Senden ayrılık hasretiyle ağlaya ağlaya saçlarıma ak düştü belim büküldü." dedi.

  Bâyezîd-i Bistâmî bir sene hac dönüşünde Hemedan'a uğrayıp oradan bir miktar tohum satın aldılar. Bistâm'a gelip Hemedan'dan aldığı tohum torbasını açınca içinde bir kaç karınca bulunduğunu gördü. Bunları yuvalarından ayırmanın münasip olmayacağını düşünüp tekrar Hemedan'a gitti. Tohumu aldığı yere bırakıp ondan sonra Bistâm'a döndü.

  Bâyezîd-i Bistâmî bir gece talebelerinden bir kısmı ile bir yere misafir oldular. Ev sahibi evin aydınlanması için bir kandil yaktı. Bâyezîd-i Bistâmî yanında bulunanlara; "Bu kandilde bir gariplik görüyorum. Yanıyor ama ışık vermiyor. Hikmeti nedir?" diye sordu. Ev sahibi; "Efendim. Biz bu kandili bir gece yakmak için komşumuzdan emanet almıştık. Bu akşam ikinci gece yakıyoruz." deyince Bâyezîd kandili söndürdü ve “hemen kandili sahibine götürüp teslim edin. Arzu ederseniz bir gece daha yakmak için izin isteyin.” buyurdu. Ev sahibi kandili alıp komşusuna götürdü. Olanları anlattı ve tekrar izin alıp geri getirdi. Eve gelince kandili yaktılar ve oda aydınlandı. Bâyezîd-i Bistâmî buyurdu ki: "İşte şimdi ışığını görüyorum."

  Bâyezîd-i Bistâmî bir gün yanlışlıkla bir karıncayı öldürdü. Haberi olunca çok pişman olup üzüldü. Ölü karıncayı avucuna alıp şefkat merhamet ve hüzün ve kırık kalbi ile karıncaya üfürünce Allahü Teâlâ’nın izni ile karınca canlanıp yürümeye başladı.

  Bir gün yolda yürürken bir gencin kendisini takip etmekte olduğunu fark edip döndü ve gence; "Niçin beni takip ediyorsun istediğin nedir?" dedi. Genç edeple; "Efendim sizin gibi olmak yolunuzda bulunmak istiyorum. Lütuf elinizi uzatıp himmet buyurun da ben de kazanayım." dedi. Cevabında; "Benim yaptıklarımı yapmadıkça benim derimin içine girsen istifade edemezsin. Bu Allahü Teâlâ’nın bir lütfudur." buyurdu.

  Bâyezîd-i Bistâmî kırk beş kere hacca gitmişti. Bir gün Arafat Tepesinde oturuyordu. Nefsi ona; "Bâyezîd! Senin bir benzerin var mıdır? Kırk beş defa haccettin ve binlerce defa hatmetme bahtiyarlığına eriştin." diye fısıldadı. Bu ses onu üzdü. Derhâl toparlandı ve oradaki mahşerî kalabalığa; "Kim benim kırk beş defa yapmış olduğum haccı bir ekmeğe satın alır?" diye sordu. Bir adam başını kaldırıp; "Ben alırım." dedi ve ekmeği uzattı. Bâyezîd-i Bistâmî aldığı ekmeği orada bulunan bir köpeğin önüne attı. Sonra işini bitirip yol hazırlığı yaparak Rum diyarına doğru yola çıktı. Günlerce gittikten sonra bir rahip ile karşılaştı. Rahip Bâyezîd-i Bistâmî'nin elini tutup evine misafir götürdü. Evinde ona bir oda verdi. Bâyezîd-i Bistâmî kendisine ayrılan bu odada ibadete başladı ve kalbini Allahü Teâlâ’ya çevirdi. Rahip her gün onun yiyeceğini sabah akşam getirip önüne koyardı. Bu hal bir ay devam etti. Bâyezîd-i Bistâmî daha sonra nefsine dönerek; "Ey nefis! Seni kırmak istiyorum fakat sen o kadar kötüsün ki kırılmıyorsun." dediği sırada rahip içeri girdi ve "İsmin nedir?" diye sordu. O da; "Bâyezîd!" cevabını verdi. Rahip; "Ne güzel adamsın. Keşke Mesih’in kulu olmuş olsaydın!" deyince bu sözler Bâyezîd-i Bistâmî'ye ağır geldi ve evi terk etmek isterken rahip;

  "Bizim burada kırk günü tamamla öyle git. Çünkü bizim büyük bir bayramımız var onu görmeni çok arzu ediyorum. Aynı zamanda çok değerli bir vaizimiz sadece bu günlerde bir defa konuşur. Onu dinlemeni istiyorum." deyince bu teklifi kabul ederek kırk gün kalmaya razı oldu. Kırkıncı gün geldiğinde rahip odaya girerek; "Buyurun dışarı çıkalım bayram günümüz geldi." dedi. Bâyezîd-i Bistâmî dışarı çıkmak için hazırlandı. Fakat rahip ona; "Siz bu kıyafetle nasıl bin kadar rahibin arasına gireceksiniz? Bu yüzden üzerindeki elbiseyi çıkarıp şu rahip elbiselerini giy ve boynuna İncil'i as!" dedi. Bu teklif ona çok ağır gelmesine rağmen bunda da bir hikmet vardır diyerek rahibin getirdiği giysileri giydi. Rahiplerin arasına katıldı. Hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Biraz ilerledikten sonra rahiplerin en büyüğü geldi. Fakat konuşmuyordu. Niçin konuşmadığı sorulduğunda; "Nasıl konuşabilirim aranızda bir Muhammedî var!" diye cevap verdi. Halk ve rahipler galeyana gelerek; "Onu göster parçalayalım." diye bağrıştılar. Başrahip; "Hayır yemin ederim ki söylemem ancak ona dokunmayacağınıza söz verirseniz onu size tanıtabilirim." dedi. Bunun üzerine rahipler ve halk Muhammedî olan zata dokunmayacaklarına dair yemin ettiler. Başrahip;

  "Allah için ey Muhammedî! Ayağa kalk ve kendini göster." diye seslenince Bâyezîd-i Bistâmî ayağa kalktı. Başrahip; "Adın ne?" diye sordu. "Bâyezîd!" cevabını verdi. "Tahsil gördün mü?" diye sorunca; "Rabbim öğrettiği kadar bir şeyler biliyorum." dedi. Bunun üzerine rahip; "O hâlde bana şu hususları cevaplandır: İkincisi olmayan biri üçüncüsü olmayan ikiyi dördüncüsü olmayan üçü beşincisi olmayan dördü altıncısı olmayan beşi yedincisi olmayan altıyı sekizincisi olmayan yediyi dokuzuncusu olmayan sekizi onuncusu olmayan dokuzu on birincisi olmayan onu on ikincisi olmayan on biri on üçüncüsü olmayan on ikiyi söyle bunlar nelerdir?" Bâyezîd-i Bistâmî başrahibe; "Beni iyi dinle! İkincisi olmayan bir eşi-ortağı dengi ve benzeri olmayan Allahü Teâlâ’dır. Üçüncüsü olmayan iki gece ve gündüzdür. Dördüncüsü olmayan üç üç talâktır (boşamadır). Beşincisi olmayan dört; Tevrat Zebur İncil ve Kur’an-ı Kerimdir. Altıncısı olmayan beş beş vakit namazdır. Yedincisi olmayan altı göklerin ve yerin yaratıldığı altı gündür. Sekizincisi olmayan yedi yedi kat göktür. Dokuzuncusu olmayan sekiz kıyamet günü Arş'ı taşıyacak sekiz melektir. Onuncusu olmayan dokuz kadının dokuz ay hamilelik müddetidir. On birincisi olmayan on Musa aleyhisselâmın Şuâyb peygambere on yıl çobanlık etmesidir. On ikincisi olmayan on bir Yusuf peygamberin on bir kardeşidir. On üçüncüsü olmayan on iki on iki aydır." dedi. Rahip tebessüm ederek; "Doğru söyledin. Şimdi de bana havadan ne yaratıldı havada ne muhafaza olundu ve kim hava ile helâk edildi? Bunlardan haber ver." dedi. Bâyezîd-i Bistâmî;

  "İsa peygamber havadan yaratıldı havada muhafaza edildi. Ad kavmi hava ile helâk edildi." diye cevap verdi. Rahip; "Doğru söyledin. Ağaçtan kim yaratıldı ağaçta kim korundu ve ağaç ile kim helak oldu?" diye sorunca; "Musa aleyhisselâmın asası ağaçtan yaratıldı Nuh aleyhisselâm ağaç içinde (gemide) korundu Zekeriyyâ aleyhisselâm ise ağaç içinde testere ile biçilip helâk edildi." cevabını verdi. Rahip tekrar; "Doğru söyledin. Kim ateşten yaratıldı kim ateşten korundu ve kim ateş ile helâk oldu?" diye sordu. O da; "İblis ateşten yaratıldı. İbrahim aleyhisselâm ateşten korundu. Ebu Cehil ateş ile helâk oldu." dedi. Rahip tekrar; "Taştan kim yaratıldı taş içinde kim korundu ve taş ile kim helâk oldu?" dedi. Bâyezîd-i Bistâmî; "Salih peygamberin devesi taştan yaratıldı. Eshâb-ı Kehf taş içinde korundu ve Ebrehe ve ordusu taş ile helâk edildi." cevabını verdi. Rahip; "Doğru söyledin. Âlimler Cennet'te dört nehir vardır biri baldan biri sütten biri sudan biri de şaraptandır. Ayrı ayrı olan bu dört nehir aynı kaynaktan akıyormuş diyorlar. Bunun dünyada bir örneği var mıdır?" diye sordu.

  "Evet vardır. İnsanın başından dört nehir akar. Kulak yağı acıdır. Göz yağı tuzludur. Burun suyu ayrı bir tat taşır. Ağızdan gelen su tatlıdır." cevabını verdi. Rahip yine; "Doğru söyledin. Cennet ehli yer içer fakat abdest bozmaz su dökmez. Bunun dünyada bir benzeri var mıdır?" diye sorunca;

  "Evet vardır. Ana rahmindeki cenin yer içer fakat dışkısı yoktur." cevabını verdi. Rahip; "Doğru söyledin. Cennet'te Tuba ağacı vardır. Cennet'te hiç bir saray hiç bir köşk yoktur ki bu ağacın dalına dokunmasın. Bunun dünyada bir örneği var mıdır?" diye sordu.

  "Evet vardır. Güneş sabahleyin doğunca böyle değil midir?" cevabını verdi. Rahip; "Doğru söyledin. Şimdi şunları cevaplandır: Bir ağaç vardır on iki dalı bulunmakta her dalında otuz yaprak ve her yaprakta beş çiçek yer almakta bunlardan ikisi güneşe üçü karanlığa bakmaktadır. Bu ağaç nedir?" deyince:

  "Ağaç bir yılı temsil eder. On iki dalı on iki ay her daldaki otuz yaprak günleri her yapraktaki beş çiçek de beş vakit namazı temsil eder." cevabını verdi. Son olarak rahip şöyle sordu: "Bana şu kimseden haber ver. Hacca gitmiş tavaf yapmış ve o makamlarda bulunmuştur. Fakat onun ne ruhu vardır ne de hac kendisine vaciptir?" Bâyezîd-i Bistâmî;

  "Nuh peygamberin gemisidir." dedikten sonra rahip’e; "Ey rahip! Birçok sorular sordun. Biz onları cevaplandırmaya çalıştık. Müsaade ederseniz benim de sorularım var. Fakat ben bir sorudan başka sormayacağım. O da şudur: Cennet'in anahtarı nerededir? Cennet kapılarının üzerinde ne yazılıdır?" Rahip sustu ve cevap vermekten kaçındı. Diğer rahipler bu duruma bozuldular ve "Ey büyüğümüz mağlup mu oluyorsun?" dediler. O da; "Hayır mağlup olmak istemiyorum." deyince; "Peki öyleyse niçin cevap vermiyorsun." dediklerinde; "Şayet cevap verirsem benim cevabıma katılır mısınız?" dedi. Bunun üzerine hepsi birden söz verdiler. Rahip; "Dinleyin şimdi cevap veriyorum. Cennet'in anahtarı ve kapılarının üzerinde yazılı olan ibare; Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Resûlullahdır." deyip Müslüman oldu. Diğer rahipler de hep bir ağızdan Kelime-i şehadeti getirip Müslüman oldular. Bâyezîd-i Bistâmî de onların yanında bir süre kalıp İslâmiyet’i öğretti. Böylece onun buraya gitmesinin hikmeti anlaşıldı.

  Bâyezîd-i Bistâmî'ye bir kimse gelip: "Efendim ben Taberistan'da idim. Bir zatın cenaze namazını kılıyorduk. Siz de orada idiniz cenaze namazından sonra Hızır aleyhisselâmın elinden tuttunuz. Sonra sizin havada uçtuğunuzu gördüm." dedi. Sultân-ül-Ârifîn ona; "Doğru söylüyorsun." buyurdu.

  Bâyezîd-i Bistâmî'ye bir gün bir kimse gelip; "Efendim! Ben otuz senedir gündüzleri oruç tutup geceleri namaz kılıyorum. Ama kendimde hiç bir ilerleme göremiyorum. Hâlbuki itikadım da düzgündür." dedi. Sultân-ül-Ârifîn; "Sen bu hâlde üç yüz sene daha devam etsen bir şeye kavuşamazsın. Çünkü nefis engelin var." buyurdu. O kimse; "Efendim! Bunun bir çaresi yok mu?" diye sordu. Bâyezîd-i Bistâmî: "Var ama sen kabul etmezsin." buyurdu. O kimse ısrar edip; "Aman efendim lütfen bildiriniz ve beni talebeliğe kabul ediniz. Ne emrederseniz yaparım." dedi. Sultân-ül-Ârifîn buyurdu ki:

  "Öyle ise şimdi evine git. Bu kıymetli elbiseleri çıkarıp adi ve eski bir elbise giy. Boynuna bir torba asıp içine ceviz doldur. Seni en iyi tanıyanların bulundukları sokağa git. Çocukları başına topla (Bana bir tokat vurana bir ceviz iki tokat vurana iki ceviz veriyorum) de." O kimse bunları duyunca; "Sübhânallah Lâ ilâhe illallah. Ben bunları yapamayacağım. Bana başka bir şey emretseniz." dedi. Bâyezîd-i Bistâmî; "Senin ilâcın ancak budur ve biz de baştan; "Sen bunları kabul etmezsin diye söylemiştik. Yolumuzun esası nefsi terbiye etmektir." buyurdu.

  Bâyezîd-i Bistâmî'nin Mecusi olan bir komşusu ve süt emme çağında bir de çocuğu vardı. Bu Mecusi sefere çıktı. Evlerini aydınlatacak bir şeyi bulunmadığı için çocuk ağlıyordu. Sultân-ül-Ârifîn her gün bir çıra alıp komşusunun evine götürdü. Mecusi seferden dönünce durumu haber alıp kendisinde değişiklikler hissetti. Bâyezîd'e karşı kalbinde bir sevgi hâsıl olduğu halde; "O zatın aydınlığı varken bizim karanlıkta bulunmamız hiç uygun değildir." dedi ve hemen Bâyezîd-i Bistâmî'nin huzuruna gidip Müslüman oldu.

  Bir gün sohbetinde bulunanlara; "Kalkınız Allahü Teâlâ’nın veli kullarından birini karşılamaya çıkalım." buyurup kalktılar. Yola çıktıklarında İbrahim bin Şeybe-i Hirevî ile karşılaştılar. Hazret-i Bâyezîd ona; "Hatırıma seni karşılamak ve Allah katında sana şefaat etmek geldi." buyurdu. O da "Efendim siz bütün mahlûkata şefaat etseniz yine fazla sayılmaz." dedi.

  Bâyezîd-i Bistâmî bir gün talebeleriyle giderken delilerin bulunduğu bir tımarhanenin önünden geçiyorlardı. Talebelerinden birisi orada delilerin tedavileri için bir şeyler yapmaya çalışan baştabibe yaklaşıp; "Günah hastalığı ile hasta olanlar için bir ilâcınız var mıdır?" diye sordu. Baştabip cevap veremeyip susunca ayağı zincirle bağlı delilerden biri Bâyezîd'in teveccühü ile şöyle dedi: "O derdin ilâcı şöyledir: Tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştırıp kalp havanına koyarak tevhit tokmağıyla iyice dövmeli. Sonra insaf eleğinden eleyip gözyaşıyla hamur etmeli. Daha sonra Aşkullah ateşinde pişirip muhabbet-i Muhammediyye balından katarak gece gündüz kanaat kaşığıyla yemelidir."

  Bâyezîd-i Bistâmî bir gün yolda giderken yanından geçen bir köpeği gördü. Köpeğe değip necaset bulaşmasın diye eteklerini topladı. O anda köpek dile gelip şöyle dedi: "Benden sana bulaşacak kir üç defa yıkamakla temiz olur. Ama senin nefsindeki kibir kiri yedi deryada yıkansa temiz olmaz." Bunun üzerine Bâyezîd-i Bistâmî köpeğe; "Senin dışın pis benim ise içim. Gel beraber olalım da belki birbirimize faydamız olur." dedi. Köpek de; "Sen benimle yoldaş ve arkadaş olamazsın. Zira halk beni horlar sana tazim eder. Beni gören taşlar seni gören ise iltifata başlar ve "Arifler sultanına selâm olsun!" der. Benim yarına yiyecek bir kemiğim bile yok ama senin bir ambar buğdayın var." cevabını verdi. Bâyezîd-i Bistâmî bu cevaptan kederlendi bir köpeğin yol arkadaşı olmaya bile lâyık değilim diye üzüldü.

  Ebû Türâb Nahşebî'nin bir talebesi vardı. Allahü Teâlâ’ya olan muhabbetinin çokluğundan her gün yüzlerce defa kendinden geçip bayılırdı. Bir gün hocası kendisine; "Sen Bâyezîd-i görsen daha çok derecelere kavuşurdun." dedi ve o talebe ile beraber Bâyezîd'in yanına geldiler. Bâyezîd-i Bistâmî ile o talebe göz göze geldikleri anda talebe düşüp vefat etti. Bunun üzerine Ebu Turâb Nahşebî dedi ki: "Ya Bâyezîd bu talebe öyle idi ki Allahü Teâlâ’nın aşkı ile kendisinde bazı hâller olur kendisinden geçerdi. Fakat sizi bir defa görmekle düşüp can verdi. Bu nasıl oluyor?" Bâyezîd buyurdu ki: "O kişinin hâli doğru idi. Önceden onun müşahedesi kalp gözü ile görmez kendi makamı kadar idi. Beni gördüğü anda müşahedesi benim makamım kadar oldu. Lâkin o kimse buna takat getiremeyip can verdi."

  Bir gece bazı kimseler hazret-i Bâyezîd'in nasıl ibadet yaptığını neler söylediğini işitmek için penceresinin altında dinlemeye başladılar. Seher vakti olduğunda bütün kalbiyle "Allah" dedi. Sonra düşüp bayıldı. Bayılmasının sebebi sorulduğunda; "Sen kim oluyorsun? Senin haddine mi düştü ki ismimi ağzına alıyorsun? Şeklinde bir nida gelir diye çok korktum da onun için bayılmışım." buyurdu.

  Bâyezîd-i Bistâmî namaz kılmak için mescide gelince kapıda bir miktar durur ve ağlardı. Sebebini soranlara; "Camiyi vücudumla kirletmekten korkuyorum. Tövbe edip Allahü Teâlâ’ya yalvarıyorum ondan sonra giriyorum." dedi.

  Bâyezîd-i Bistâmî'ye; "Nefsine verdiğin en hafif ceza nedir?" diye sordular. Cevabında; "Bir defasında nefsim bir itaatsizlikte bulundu. Buna ceza olarak bir yıl boyunca hiç su içmedim." buyurdu.

  Bir gün bazı kimseler Bâyezîd'in huzuruna gelip yağmur yağması için dua etmesini talep etmişlerdi. Bâyezîd mübarek başını eğip bir miktar dua ettikten sonra; "Gidiniz damlarınızın oluklarını kontrol ediniz." buyurdu. Ondan sonra 24 saat durmadan yağmur yağdı.

  Bir defasında Bâyezîd hazretlerinin kalbine şöyle ilham olundu: "Ey Bâyezîd! Hazinelerim başkaları tarafından yapılan ibadetlerle ve güzel hizmetlerle doludur. Sen bize öyle bir şeyle gel ki o bizde olmasın." Bâyezîd; "Ya Rabbi! Hazinende bulunmayan şey nedir?" dedi. Kalbime ilham olundu ki: "Acizlik zavallılık çaresizlik zillet ve ihtiyaç."

  Bâyezîd-i Bistâmî bir defasında şöyle anlattı: Bizim ruhumuzu semalara götürdüler. Cennet'i Cehennem'i gösterdiler. Hiçbir şeye bakmadım. Hep Allahü Teâlâ’yı düşünüyordum. Nice makamlardan geçirdiler. Nihayet ezeliyyet ağacını gördüm. Sonra; "Ya Rabbi! Sana gelebilmem için beni benliğimden kurtar." diye yalvardım. Bana bildirildi ki: “Ey Bâyezîd! Benliğinden kurtulup bana yaklaşman Sevgili Peygamberime tâbi olmana bağlıdır. O'nun ayağının tozunu gözüne sürme yap. O'nun bildirdiği hükümlere uymaya devam et.” (Tasavvuf ehli arasında bu menkıbeye Bâyezîd'in miracı denir.)

  "Bulunduğunuz şu derecelere nasıl kavuştunuz?" diye kendisine sordular. Cevabında buyurdu ki: "Her yerde Allahü teâlânın gördüğünü ve bildiğini düşünüp edebe riayet etmekle." buyurdu.

  Bir gün hazret-i Bâyezîd'e; "Peygamberler hakkında ne buyurursunuz?" diye sordular. Cevabında buyurdu ki: "Biz onlar hakkında bir şey söyleyemeyiz ve onları anlayamayız. Hallerini anlamaktan aciziz. Onlar bizim anlayabildiğimizden çok daha yüksektirler. Diğer insanlar büyük velileri ne kadar anlayabilirse veliler de peygamberleri ancak o kadar tanıyabilirler."

  Bâyezîd-i Bistâmî yanında bulunanlara; "Allahü Teâlâ kendilerinden razı olduğu kimseleri Cennet'ine koyuyor değil mi?" diye sordu. Onlar; "Evet efendim öyledir." diye cevap verdiler. Bunun üzerine; "Bir kimse Allahü Teâlâ’nın rızasına kavuştuktan sonra bir anlık duyduğu zevk ve saadet Cennet'teki bin köşkten daha fazladır." buyurdular.
  Bâyezîd-i Bistâmî bir defasında bir imamın arkasında namaz kıldı. Namazdan sonra o imam Bâyezîd'e; "Siz bir yerde çalışıp para kazanmıyorsunuz. Başkalarından da bir şey istemiyorsunuz. O halde siz nafakanızı nereden temin ediyorsunuz?" dedi. Hazret-i Bâyezîd bunu duyunca; "Ben hemen namazımı iade edeyim. Zira rızıkları kimin verdiğini bilmeyen birinin arkasında namaz kılmışım bu ise caiz değildir." buyurdu.

  Bâyezîd-i Bistâmî bir gün talebeleri ile birlikte gayet dar bir sokaktan geçiyorlardı. Hazret-i Bâyezîd karşıdan bir köpeğin gelmekte olduğunu gördü ve geri çekilip köpeğe yol verdi. Talebelerinden birinin hatırına şöyle geldi: "İnsanoğlu hayvanlardan şereflidir. Hem bizim üstadımız Sultân-ül-Ârifîndir. Hem de etrafındakiler onun her biri çok kıymetli sadık talebeleridir. Bütün bunlara rağmen üstadımız bu köpeğe yol vermesinin hikmeti acaba nedir?" Bunun üzerine Bâyezîd buyurdu ki: "Şu köpek hâl lisanı ile bana dedi ki; "Sana Sultân-ül Ârifîn olmak hil'atini ve bana da köpeklik postunu giydirdiler. Bunun tersi de olabilirdi." Bunun üzerine ben ona yol verdim."

  Bir gece ıssız bir su kenarında hırkasını üzerine örtüp uyumuştu. İhtilâm oldu. Hemen kalkıp gusletmek istedi. Hava çok soğuk olduğu için nefsi güneş doğduktan hava ısındıktan sonra gusletmesini isteyerek gevşek davrandı. Nefsinin ona yaptığını görünce hemen kalkıp buzu kırdı ve nefsine ceza olarak hırka ile beraber gusletti. Gusülden sonra da hırkasını çıkarmadı. Hırka buz bağlamıştı. Sonra; "Ey Nefsim! Tembelliğinin cezası işte budur." dedi.

  Bâyezîd-i Bistâmî buyurdu ki: On iki sene nefsimin ıslahı için çalıştım. Nefsimi riyazet nefsin arzularını yapmamak körüğünde mücâhede nefsin istemediği şeyleri yapmak ateşiyle kızdırdım. Nefsi yerme kötüleme örsünde kınama ayıplama çekici ile dövdüm. Böyle uğraşa uğraşa kendi benliğimden bir ayna yapıp beş sene kendimin aynası oldum. Yapabildiğim ibadet ve tâatlarla bu aynayı cilâlayıp parlattım. Bir sene ibret nazarı ile bu aynaya baktım. Neticede bu aynada gördüm ki belimde gurur riya ibadete güvenip amelini beğenmek gibi kalp hastalıklarından meydana gelen bir zünnâr bulunuyor. Bu zünnârı kesip atabilmek için beş sene daha uğraştım. Yeniden hakiki Müslüman oldum.

  Ömrüm boyunca Allahü Teâlâ’ya lâyıkıyla ibadet edebilmeyi namazımı lâyıkıyla kılabilmeyi arzu ettim. Bu arzu ile belki güzel namaz kılarım diye sabaha kadar namaz kıldım. Fakat kıldığım bütün namazları O'na lâyık olarak bulmuyordum. Nihayet Allahü Teâlâ’ya şöyle yalvardım: "Ya Rabbi! Sana lâyık şekilde tam ve kusursuz olarak hiç namaz kılamadım. Kıldığım bütün namazlar hep Bâyezîd'e yakışır şekilde oldu. Beni ve ibadetlerimi kusurlarımla birlikte kabul eyle."

  Bir zaman; "Artık ben zamanın en büyük evliyasıyım." düşüncesi kalbime geldi. Hemen buna pişman olup gönlüm hüzünle doldu. Şaşkınlık içerisinde Horasan yolunu tuttum. Bir müddet gittikten sonra; "Allahü Teâlâ beni kendime getirecek birini bana gönderinceye kadar buradan ayrılmayacağım." diye niyet ettim ve orada üç gün bekledim. Dördüncü gün dişi bir devenin üzerinde bir gözü görmeyen biri geldi. "Nereden geliyorsun?" dedim. "Sen niyet ettiğin zaman üç bin fersah uzakta idim. Oradan geliyorum. Kalbini koru. "Zamanın en büyüğü benim." gibi düşünceleri hatırına getirme!" dedi ve kayboldu.

  Uzun seneler nefsimi terbiye etmekle uğraşıp çile çektikten sonra bir gece Allahü Teâlâ’ya yalvardım. "Şu testi ve aba sende oldukça sana ruhsat yoktur." diye ilham olundu. Bunun üzerine yanımda bulunan testi ve abayı terk ettim. Bundan sonra bana; "Ey Bâyezîd nefsin hevâ ve hevesi için tuzaktaki tane misali olan dünya mallarına gönül bağlayıp sonra da Allahü Teâlâ’ya kavuşmak için yol isteyen kimselere; "Bâyezîd nefsin istediklerini yapmayıp istemediklerini yapmak suretiyle kırk yıl uğraştığı hâlde yanında bulunan kırık bir testiyi ve eski bir abayı terk etmedikçe izin alamadı. Siz bu hâlinizle size izin verileceğini mi zannediyorsunuz. Asla izin alamazsınız." diye bildirildi.

  Bâyezîd-i Bistâmî vefat ederken kendisini sevenlerden Ebu Musa ismindeki zat yanında bulunamamıştı. Fakat o gece rüyada; "Arşı başı üzerine alıp taşıyordu". Bu rüyaya çok hayret edip hikmetini anlayamadı ve bunu Bâyezîd-i Bistâmî'ye sormak için yola düştü. Yolda Bâyezîd-i Bistâmî'nin vefat ettiğini haber aldı. Bistâm'a geldiğinde cenaze merasimi için hesabı mümkün olmayan fevkalâde bir kalabalık gördü. Tabutunu taşımakla şereflenmek için yanaşmaya çalıştı. Fakat yanaşıp da tabutu taşımak mümkün olmuyordu. Diyor ki Gördüğüm rüyayı unutmuş vaziyette hazret-i Bâyezîd'in tabutunu taşımakla şereflenmek istiyordum. Bu mümkün olmayınca tabutu taşıyanlar arasından meşakkatle sıkıntı ile geçip tabutun altına girdim ve başımı tabuta dayayıp öylece gidiyordum. Birden tabutun içinden bana şöyle hitap ettiğini duydum: "Ey Ebu Musa! İşte şu bulunduğun hal akşamki gördüğün rüyanın tabiridir."

  Bâyezîd-i Bistâmî devamlı; "Allah!.. Allah!.." derdi. Vefatı anında da yine; "Allah!.. Allah!.." diyordu. Bir ara şöyle dua etti: "Ya Rabbi! Senin için yaptığım bütün ibadet tâat ve zikirleri hep gaflet ile yaptım. Şimdi can veriyorum. Gaflet hâli devam ediyor. Allah'ım! Bana huzur ve zikir hâlini ihsan eyle." Bundan sonra zikir ve huzur hâli içinde ruhunu teslim etti. Vefatı 875 (H.261) senesinde Mayıs ayına rastlar. Kabri Bistâm şehrindedir.

  Sultân-ül-Ârifîn Bâyezîd-i Bistâmî vefat ettikten sonra büyüklerden biri kendisini rüyada görüp; "Allahü teâlâ sana ne muamele eyledi." diye sordu. Buyurdu ki: "Beni toprağa koydukları zaman bir ses duydum ki; "Ey Bâyezîd! Bizim için ne getirdin?" diyordu. "Ya Rabbi! Sana lâyık hiç bir iyi amel yapamadım. Huzuruna lâyık hiçbir şey getiremedim ama şirk de getirmedim." dedim.

  Hazret-i Bâyezîd vefat ettikten sonra büyük zatlardan birisi kendisini rüyada görüp sordu. "Münker ve Nekir sana nasıl muamele eyledi?" Cevabında; "O iki mübarek melek gelip; "Rabbin kimdir?" diye sorunca onlara dedim ki: "Bunu sormakla sizin maksadınız hâsıl olmaz. Siz bana O'nu soracağınıza beni O'na sorun. Eğer O beni kulu olarak kabul ederse ne âlâ. Maazallah O beni kulu olarak kabul etmezse ben yüz defa; "O benim Rabbimdir." desem ne faydası olur?" buyurdu.

  Bâyezîd-i Bistâmî vefat ettikten sonra onun sadık talebelerinden olan bir hanımefendi şöyle anlattı: Kâbe-i muazzamayı tavaf etikten sonra bir saat kadar tefekkür ettim. Bu sırada uykum geldi ve birazcık uyudum. Rüyamda beni göğe çıkardılar. Allahü Teâlâ’nın izni ve lütfu ile Arş-ı âlânın altını gördüm. Çok güzel kokusu vardı. Nurdan yazılmış bir yazı gördüm -Bayezîd Veliyyullah- yazılı idi ve yazının eni ve boyu da görünmüyordu.

  Veliler taifesinin efendisi Cüneyd-i Bağdâdî buyuruyor ki: "Veliler arasında Bâyezîd-i Bistâmî'nin yeri melekler arasında Cebrail’in yeri gibidir."

  Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin tasavvufta derecesi çok yüksek idi. Tasavvuf ilminde sekr ilâhî aşk ile kendinden geçme hâli denilen bir hâlin kendisini kapladığı bir an içinde bulunduğu durumu müşahede ettikleri şeyleri anlatmak için "Sübhânî" demiştir. Bu sözü bazı kimseler anlayamamış Bâyezîd hazretlerinin şanına uygun olmayan sözler sarf etmişlerdir. Hâlbuki bu sözü büyük âlim İmam-ı Rabbani hazretleri birinci cilt 43'üncü mektubunda şöyle açıklamaktadır: "Hallâc-ı Mensûr'un "Enelhak" ve Bâyezîd-i Bistâmî'nin "Sübhânî" sözünü tevhîd-i şühûdî bilmemiz lâzımdır. Bu suretle dine uygun olurlar. Bu büyükler o hâl içinde Allahü Teâlâ’dan başka hiçbir şey göremeyince bu sözleri söylemiş Allahü Teâlâ’dan başka bir şey yoktur demek istemişlerdir. "Sübhânî" sözü Hak teâlâyı tenzihtir. Kendini tenzih değildir. Çünkü kendi varlığını bilmemektedir. Bir şeye hüküm veremez."

  Talebelerine sık sık şöyle nasihat ederdi: "Müslüman kardeşinize saygılı olmanızdan daha kolay ne vardır? Onlara hürmet etmek haklarını korumak ne güzel haslettir! Müslüman kardeşlerimize kin beslemek onlara karşı saygısız olmak ne zararlı şeydir! Bu yol hiç kimseye fazilet kapısını açmamış hiç kimseyi başarıya ulaştırmamıştır..."

  Bâyezîd-i Bistâmî hazretleri buyuruyor ki: "Dilini Allahü Teâlâ’nın ismini anmaktan başka işlerle uğraşmaktan ve başka şeyler konuşmaktan koru. Nefsini hesaba çek. İlme yapış ve edebi muhafaza et. Hak ve hukuka riayet et. İbadetten ayrılma. Güzel ahlâklı merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allahü Teâlâ’yı unutturacak her şeyden uzak dur ve onlara kapılma.

  "Otuz sene mücâhede eyledim nefsimin istediklerini yapmadım. İlimden ve ilme uymaktan daha zor bir şey bulamadım."

  "Gözlerini harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten koru."

  "Bir gece karanlığında odamda otururken ayaklarımı uzatmıştım. Hemen bir ses duydum. Sultanla oturan edebini gözetmelidir diyordu. Hemen toparlandım."

  "Allahü Teâlâ’nın kendileri sebebiyle nefsimi cezalandırdığı bütün şeyler üzerinde düşündüm. Onların en şiddetlisi olarak gafleti buldum. Allahü Teâlâ’dan bir an gafil olmak (bir an O'nu unutmak) Cehennem ateşinden daha şiddetlidir."

  "Ey Allah'ım! Ey kusurlardan uzak olan sonsuz kudret sahibi Rabbim… Sen ne dilersen yaparsın. Benim vücudumu öyle büyült öyle büyült ki Cehennem'i ağzına kadar doldursun. Böylece başka kullarına yer kalmasın. Onların yerine ben yanayım." Hazret-i Ebu Bekir de böyle dua ederlerdi.

  "Siz havada uçan birisini gördüğünüz zaman hemen o kimsenin faziletli keramet sahibi birisi olduğuna hüküm vermeyin. Hata edebilirsiniz. O kimsenin hakikaten fazilet ve keramet sahibi olduğunu anlamak için İslâmiyet’in emirlerine uymaktaki hassasiyetine Peygamber efendimizin ahlâkı ile ahlâklanması ve sünnet-i seniyyeye uymasına hakiki İslâm âlimlerine olan muhabbet ve bağlılığına bakın. Bunlar tam ise o kimse fazilet ve keramet sahibidir. Bunlara uymakta en ufak bir gevşeklik ve zayıflık bulunursa o kimse için fazilet ve keramet sahibidir demek mümkün olmaz."

  "Ya Rabbi! Sana kavuşmak nasıl mümkün olur?" diye dua ettim. Bir nida geldi "Nefsini üç talakla boşa" diyordu."

  "Bu kadar zahmet ve meşakkatlere sıkıntılara katlanarak aradığımı annemin rızasını almakta buldum. Çok basit gibi gelen anne rızasını almanın bütün işlerin evvelinde lâzım olduğunu anladım."

  "Günahlara bir defa tâatlere ise bin defa tövbe etmek lâzımdır. Yani yaptığı ibadet ve tâatlere bakıp kendini beğenmek o ibadeti hiç yapmamak günahından bin kat daha fenadır."

  "İnsana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Bunun gaflet olduğunu anladım. Gafletin insana yaptığı zararı Cehennem ateşi yapmaz. Ya Rabbi! Bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütuf ve keremin ile bu duayı kabul eyle."

  "Bütün âlemin yerine beni Cehennem'de yaksalar ve ben de sabretsem Allahü Teâlâ’ya muhabbeti dava edinmiş birisi olarak yine bir şey yapmış olmam. Allahü Teâlâ da benim ve bütün âlemin günahını affetse rahmetinden ve ihsanından bir şey eksilmiş olmaz."

  "Bir kimsenin Allahü Teâlâ’ya olan muhabbetinin hakiki olup olmadığının alâmeti; kendisinde deniz misali cömertlik güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır."

  "Allahü Teâlâ’nın nimetleri her an herkese gelmektedir. O halde her zaman O'na şükretmek lâzımdır."

  "Bizim sözlerimiz Kitap ve sünnettendir. Bu iki kaynaktan gücünü ve manasını almayan bir sözde değer yoktur."

  "Arifin alâmeti nedir?" diye sorulduğunda; "Allahü Teâlâ’yı anmakta gevşeklik göstermemektir." buyurdu.

  Anneye Hizmet

  Bâyezîd-i Bistâmî çocuk iken kendisi
  İlim için mektebe göndermişti annesi
  Hocasını büyük bir dikkatle dinliyordu
  Öğrendiği şeyleri hemen ezberliyordu.

  Bir gün normal vaktinden erken geldi evine
  Annesi merak edip sorduğunda kendine
  Dedi ki: "Anneciğim bugün bir şey öğrendim
  Duanı almak için erkenden eve geldim.

  Hak Teâlâ Kur’an’da buyuruyor ki bana
  İtaat eyleyeyim kendisine ve sana.
  Dua et de yapayım Rabbime çok ibadet
  Sana da lâyıkıyla yapayım iyi hizmet."

  O günden itibaren sarıldı ibadete
  Koyuldu annesine gece gündüz hizmete.
  Karlı ve dondurucu soğuk bir kış gecesi
  Yatağından seslenip su istedi annesi.

  Fırladı annesinin emri için yerinden
  Lâkin testi boş idi çeşmeye koştu hemen.
  Testisini doldurup döndüğünde evine
  Gördü ki validesi uykuya dalmış yine.

  Onu uyandırmağa gönlü razı gelmedi
  Buzla kaplı testiyle başucunda bekledi.
  Biraz sonra annesi uyandı "Su su" diye
  Gördü ki oğlu bekler elinde testi ile.

  Dedi ki: "Ey evlâdım niçin oturmuyorsun?
  Başucumda ayakta öylece bekliyorsun?"
  Dedi ki: "Anneciğim beklerim şu sebepten
  Hemen verebileyim suyu geciktirmeden."

  Validesi silerek yaşaran gözlerini
  Oğluna dua için kaldırdı ellerini:
  "Ya Rabbi ben oğlumdan razıyım sonsuz kere
  Sen de ondan razı ol kavuştur nimetlere."
  Bâyezîd-i Bistâmî hürmetine ilâhî
  Anne duası almak nasip et bize dahi

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ayakkabı'nın Çamuru

  Bâyezîd-i Bistâmî yağmurlu bir havada Cuma namazına gitmek için evinden çıktı. Sağanak hâlde yağan yağmur yolu çamur hâline getirmişti. Yağmur bitinceye kadar bir evin ihata duvarına dayandı. Çamurlu ayakkabılarını duvarın taşlarına sürerek temizledi. Yağmur yavaşlayınca camiye doğru yürüdü. Bu sırada aklına bir mecûsînin duvarını kirlettiği geldi ve üzülerek; "Onunla helâlleşmeden nasıl Cuma namazı kılabilirsin? Başkasının duvarını kirletmiş olarak nasıl Allahü Teâlâ’nın huzurunda durursun?" diye düşündü ve geri dönüp o mecûsînin kapısını çaldı. Kapıyı açan Mecusi; "Buyurun bir arzunuz mu var?" diye sorunca; "Sizden özür dilemeye geldim." dedi. Mecusi hayretle; "Ne özrü?" diye sordu. O da; "Biraz önce duvarınızı elimde olmadan çamurlu ayakkabılarımı temizlemek maksadıyla kirlettim. Bu doğru bir hareket değil. Yağmurun şiddeti bu inceliği unutturdu." deyince Mecusi hayretle; "Peki ama ne zararı var? Zaten duvarlarımız çamur içinde. Sizin ayağınızdan oraya sürülen çamur bir çirkinlik veya kabalık meydana getirmez." dedi. Bâyezîd-i Bistâmî; "Doğru ama bu bir haktır ve sahibinin rızasını almak lâzımdır." dedi. Mecusi; "Size bu inceliği ve insan haklarına bu derece saygılı olmayı dininiz mi öğretti?" diye sorunca; "Evet dinimiz ve bu dinin peygamberi olan Muhammed aleyhisselâm öğretti." dedi. Mecusi; "O hâlde biz niçin bu dine girmiyoruz?" diyerek kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu.

  Kurtların Vazifesi

  Bir gün Yusuf-i Bahirânî isminde bir zat kendi kendine; "Bâyezîd-i Bistâmî'nin yanına gideyim. Eğer açıktan bir keramet gösterirse veli olduğunu kabul edeyim. Böylece onu imtihan etmiş olayım." diye düşündü. Bu düşünce ile Bâyezîd-i Bistâmî'nin bulunduğu yere geldi. Bâyezîd-i Bistâmî onu görünce buyurdu ki; "Biz kerametlerimizi talebelerimizden Ebu Saîd Râî'ye havale ettik. Sen ona git." Bu kimse gidip Ebu Saîd Râî'yi sahrada buldu. Kendisi namaz kılıyor koyunlarına da kurtlar bekçilik ediyordu. Namaz bitince gelen kimse kendisinden taze üzüm istedi. Oralarda üzüm bulunmazdı ve zamanı da değildi. Ebu Saîd Râî asasını ikiye bölüp bir parçasını gelen kimsenin tarafına diğer kısmını da kendi tarafına dikti. Allahü Teâlâ’nın izni ile hemen o parçalar asma oldu ve taze üzüm verdi. Fakat Ebu Saîd tarafında bulunan üzümler beyaz gelen kimsenin tarafında bulunan üzümler siyah idi. O kimse üzümlerin renklerinin farklı olmasının sebebini sordu. Ebu Saîd Râî; "Ben Allahü Teâlâ’dan yakin yolu ile istedim. Sen ise imtihan yolu ile istedin. Dolayısıyla renkleri de niyetlerimize uygun olarak meydana geldi." buyurdu ve o kimseye bir kilim hediye edip kaybetmemesini tembih etti. O kimse kilimi alıp hacca gitti. Fakat kilimi Arafat’ta kaybetti. Çok aradı ise de bulamadı. Hac dönüşünde Bistâm'a Bâyezîd hazretlerinin yanına uğradı. Baktı ki kaybettiği kilim Bâyezîd-i Bistâmî'nin önünde duruyor. Bu hâdiselere şahit olduktan sonra böyle yüce bir zattan keramet istediğine çok pişman oldu. Tövbe ve istiğfar edip Bâyezîd-i Bistâmî'nin talebeleri arasına katıldı.

  On Şey: Bâyezîd-i Bistâmî buyurdu ki: "Şu on şey beden üzerine farzdır:


  1) Farzları noksansız yerine getirmek
  2) Haram kılınan şeylerden kaçınmak
  3) Allah için mütevazı olmak
  4) Müslüman kardeşlerine eziyet etmekten sakınmak
  5) İyi ve kötü herkes için hayır isteyen olmak
  6) Allahü Teâlâ’nın mağfiretini arzulamak
  7) Her işte ve her hâlükârda Allah rızasını gözetmek
  8) Öfkeyi gurur ve taşkınlığı zulüm ve haksızlığı üzücü ölçüde mücadeleyi terk etmek
  9) Kendi kendine nasihatçi olmak nefsi terbiyeye çalışmak
  10) Ölüme bilerek hazırlanmak."

  Şu on şey bedeni korur:


  1) Gözleri haramdan ve lüzumsuz şeylerden korumak
  2) Dili zikre alıştırmak ve bunu itiyat hâline getirmek
  3) Nefis muhasebesi yapmak günlük hayatı bu ölçü içinde sürdürmek
  4) İlim öğrenmek ve öğrenilen ilmi faydalı olacak şekilde kullanmak
  5) Edep ve terbiyeyi her yerde ve herkese karşı muhafaza etmek
  6) Bedeni dünyanın faydasız işlerinden kurtarıp dünya ve âhiret için faydalı işlerde kullanmak
  7) İnsanlarla haşır-neşir olmamak kalbi geliştirmek düşünceyi berraklaştırmak zekâyı işletmek için uzlete çekilmek
  8) Nefis ile kıyasıya mücadele etmek
  9) Çokça ibadet etmek
  10) Peygamber efendimizin sünnetine uymak.

  Şu on şey bedenin şerefidir:

  1) Tevazu içinde yumuşak huyluluk
  2) Hayâ ve edep
  3) İlim
  4) Haram ve şüpheli şeylerden kaçınmak gönül rahatlığı içerisinde ibadetleri hatasız yapmaya çalışmak dünya şatafatına değer vermemek
  5) Her işte atılan her adımda Allahü Teâlâ’dan korkmak
  6) Güzel ahlâk
  7) Başa gelen belâ ve musibetleri yüklenmek sabrı dayanak yapmak
  8) Halk ile iyi geçinme yollarını idare etmek çarelerini bilip yürütmek
  9) Öfkeye mâni olmak
  10) Dilenmeyi terk etmek.

  Şu on şey insanın maddî ve manevi yapısını tahrip eder:

  1) Dinine önem vermeyen kimseyle arkadaşlık etmek
  2) Hayırlı ve yararlı kişilerden ayrılmak onlarla dostluk kurmamak
  3) Nefsin isteklerine boyun eğip onun peşine takılmak
  4) İslâmiyet’ten uzaklaşmak
  5) Dinden olmayan şeyleri din adına uydurup dine sokan kimselerle oturup kalkmak
  6) Dünya ve âhiret için yararlı olmayan şeylerle uğraşmak ve bu tür şeyleri arzulamak
  7) Halkı kötü zan altında tutmak
  8) Üstünlük taslamak
  9) Dünyalıktan yana üzüntüye kapılmak
  10) Âhireti düşünmemek.

  On şey insan varlığını öldürür:

  1) Terbiye azlığı
  2) Cehalet çokluğu
  3) Halktan nimet beklemek
  4) Şehvet azgınlığı nefis kudurganlığı
  5) Baş olma sevdası
  6) Dünyaya lüzumundan fazla meyletmek
  7) Allahü Teâlâ katında nefis ile dostluk kurmak
  8) Çok yemek
  9) Çok uyumak
  10) Kalabalığa uymak.

  On şey insanı aşağılık yapar:

  1) Öfke ve hiddet
  2) Kin ve nefret
  3) Büyüklenme
  4) Zulüm ve haksızlık
  5) İnat yollu mücadele
  6) Cimrilik
  7) Başkasına eza ve cefa etmek
  8) Mümin kardeşine saygısızlık
  9) Kötü huy ve fena ahlâk
  10) İnsaf ölçülerini aşmak.

  Nasihatlerin Özü

  Bâyezîd-i Bistâmî'nin yakınlarından biri seyahate çıkarken huzura gelip; "Bana tavsiyede bulunur musunuz?" dedi. O da; "Üç şey ile sana tavsiyede bulunurum: Yolculukta kötü huylunun biri sana arkadaşlık ederse onun kötülüğünü kendi güzel ahlâk potana sok da şekillendirmeye çalış. Böylece işin ve yolculuğun selâmetle neticelensin. Biri sana iyilikte bulunursa devamlı surette Allahü Teâlâ’ya şükret. Çünkü o adamın kalbini sana çeviren cenâb-ı Hak'tır. Bir belâ sana dokunacak olursa o belânın üzerinden kalkması için süratle Allahü Teâlâ’ya dön ve neticeyi sabırla bekle. Ümidin kırılmasın itimadın sarsılmasın. Çünkü gelen belânın altında ne gibi hayırların yattığını o anda idrak edemezsin." dedi.

  Talebesi Ebu Musa’ya şöyle nasihatte bulundu: "Sana yaşadığın sürece tamamen Allahü Teâlâ’ya yönelmeni yüzünü hiçbir vakit O'ndan çevirmemeni tavsiye ederim. Şüphe yok ki O'na kavuşacak ve O'nun yüce huzurunda duracaksınız. Ve sen bütün işlediklerinden sorumlu tutulacaksın. Sakın gafil olma. Gaflet uykusundan bir an önce kendini kurtar. Hiç kimseyi O'na tercih etme. Sana gelen belâlara sabret. Allahü Teâlâ’nın hükmüne ve kazasına rıza göster. Allahü Teâlâ’nın verdiğine kanaat et. Allahü Teâlâ’ya güven vaat ettiklerinin mutlaka yerine geleceğine inan. Hiç ölmeyecek ve hep diri olan Rabbine tevekkül eyle. Her işinde O'nun inayetini iste. O'nun emirlerine riayet et. Hayatta olduğun müddetçe bu dediklerimi yapmaya çalış. Halkı bırakıp Hakk'a yönel. İşini O'na ısmarla!"

  Kötülüğü İyilik

  Müslüman kardeşine güler yüzlü olmalı
  Din ve dünya işine yardımda bulunmalı.
  Bir köylü Medine’de sordu efendimize
  Dedi: "Ya Resûlallah din nedir öğret bize?"

  Buyurdu ki: "Allah'ın emrine itaattir
  Onun mahlûklarına merhametli olmaktır."
  Güzel ahlâk hakkında sual eden birine
  Buyurdu ki: "İhsan et senden yüz çevirene!"

  Çok defa Bâyezîd-i Bistâmî hazretleri
  Kabristanın içinde gezerdi geceleri.
  Yine dolaşır iken bir gece kabristanda
  Onu gece bekçisi fark etti karanlıkta.

  Ve lâkin tanımadı vurdu asası ile
  Bâyezîd-i Bistâmî çıkarmadı çıt bile.
  Devam etti vurmaya bitsin diye cezası
  Sonra kırılıverdi birden bire asası.

  Bâyezîd hazretleri gelince hanesine
  Asanın fiyatını sordu talebesine.
  O miktarda parayı koydu kese içine
  Gönderdi tatlı ile o gece bekçisine.

  Bir de mektup yazmıştı kendisine şöyle ki
  "Sayın Bekçi Efendi bu gece dövdün beni.
  Evet suç bende idi kabahatin yok senin
  Dövmezdin tabi ki ben orada gezmeseydim.

  Senin asan kırıldı benim sebebim ile
  Bu parayla asa al hakkını helâl eyle.
  Ye afiyet üzere gönderdiğim tatlıdan
  Korusun Hak Teâlâ seni her sıkıntıdan."

  Okuyunca o bekçi bu mektup geldiğinde
  Huzuruna gelerek tövbe etti o günde.
  Ve hatta bu sayede geldi birçok bekçiler
  Onun ile birlikte hak yoluna girdiler.

  İtaat Böyle Olur

  Allah adamlarından "Bâyezîd-i Bistâmî"
  Dine hizmet uğrunda bir hayli çoktu azmi.
  Üstadından aldığı feyiz ve ilham ile
  Hizmete adamıştı kendini tamimiyle.

  Gaye bir kişi olsun kurtarmaktı ateş'ten
  Daha mühim iş yoktu ona göre bu işten.
  Buyurdu: "Kardeşlerim verenler olur aziz
  Zira veren kulları çok seviyor Rabbimiz.

  Almak istemeyin ki bu hiç makbul şey değil
  Hep almak düşünenler olurlar hor ve zelil.
  İnsanlar arasında olan her türlü kavga
  Hepsi almak yüzünden vuku bulur mutlaka.

  Fakat "vermek" yüzünden çekişme olmaz zinhar
  Görülmüş mü vermekten kavga etsin insanlar?"
  Buyurdu: “Peki deyin kaçının itirazdan
  Zira peki demeyip kovuldu la'in şeytan.”

  Eshâb Resûlullah'a tam itaat ederdi
  O'nun her bir emrine hemen "peki" derlerdi.
  Mübarek huzurunda edepliydiler gayet
  Sessizce oturur ve etmezlerdi hareket.

  Hatta ağaç zannedip kuşlar o kimseleri
  Gelip üzerlerine konarlardı ekseri.
  Bir kabahat işledi eshâbdan biri bir gün
  Mübarek kulağına gitti bu da Resûl'ün.

  Resul’e erişince vuku bulan hâdise
  Buyurdu ki: "Onu ben hapsettim öyle ise."
  Bu haberi o zata gidip dediklerinde
  Bir "mıh gibi" çakılıp kala kaldı yerinde.

  Bu emri aldığında nasılsa vaziyeti
  Öylece dondu kaldı asla değiştirmedi.
  Allah'ın Resûlünün emrine muhalefet
  Olur diye bir milim eylemedi hareket.

  Hatta bir ayağını öbürünün yanına
  Bile getirmedi ki itiraz olur O'na.
  Resul’e bu derece itaat ederlerdi
  "O'nun için canımız feda olsun." derlerdi.

  Bir gün de buyurdu ki: "Kardeşlerim bu nefis
  Öyle bir canavar ki aman dikkat ediniz!
  Bir ahtapot misali insanın vücudunu
  Kollarıyla sarmıştır böyle düşünün onu.

  Başı tam alındadır sanki bu canavarın
  İşi mâni olmaktır secdesine insanın.
  Haram ile beslenir nefis denen canavar
  Serpilir kuvvetlenir işlendikçe haramlar.

  Sadece tek gayesi vardır ki iş bu nefsin
  Sahibini ebedî azaba sürüklesin!
  Siz düşman aramayın sizin haricinizde
  En büyük düşmanınız nefistir içinizde

  Onu öldürmek için iki yol vardır ancak
  Birisi gıdasını kesmektir tam olarak.
  Yani işlenmez ise en küçük günah bile
  O gıdasız kalarak zayıflar tamimiyle.

  Öbürü kelime-i tevhidi söylemektir.
  Bu kelime nefis için en te'sîrli kötektir."
  Bu sohbet sahibinin hürmetine İlâhî
  Nefsimizin şerrinden hıfz eyle bizi dahi

  ----------------------------------------
  1) Tabakât-us-Sûfiyye; s.67
  2) Hilyet-ül-Evliyâ; c.10 s.33
  3) Tabakât-ül-Kübrâ; c.1 s.89
  4) Risâle-i Kuşeyrî; s.17
  5) Vefeyât-ül-A'yân; c.2 s.531
  6) Sıfat-us-Safve; c.4 s.89
  7) Mîzân-ül-İ'tidâl; c.1 s.481
  8) Şezerât-üz-Zeheb; c.2 s.143
  9) Mir'at-ül-Cinân; c.2 s.173
  10) Nefehât-ül-Üns; s.109
  11) Tezkiret-ül-Evliya; s.86
  12) Tabakât-ı Ensârî; s.87
  13) Tabakât-ı Evliya; s.388
  14) Ebû Yezîd Bistâmî (Dr. Abdülhalîm Mahmûd Kâhire-1979)
  15) Reşehât; s.14
  16) Keşf-ül-Mahcûb; s.204
  17) GAS (Fuad Sezgin); c.1 s.645
  18) Nevâdir-ül-Âlem; s.29
  19) Hadâik-ul-Verdiyye; s.7
  20) İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.3 s.105
  21) Seâdet-i Ebediyye (48.Baskı); s.1042
  22) Eshâb-ı Kiram (7.Baskı); s.319
  23) Rehber Ansiklopedisi; c.2 s.285

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş