Mesnevi 18. Beyit1 Dinle neyden neler anlatır sana!
Yakınır hep ayrılıklardan yana:

2 “Beni kamışlıktan kestikleri an
Kadın erkek inledi feryadımdan.

3 Geçmek için aşk derdinin şerhine
İsterim; hicranla yanmış bir sîne.

4 Asıl yurdundan uzak düşen biri
Kavuşma zamanını bekler geri.

5 Her mecliste inleyip durdum; zar zar
Oldum iyiye de kötüye de yar!

6 Zannınca dostuyum herkesin amma
Kimse bakmaz içteki sırlarıma!

7 Sırrım feryadımın içinde durur
Yoktur lakin göz ve kulakta o nur!

8 Perdesizdir can tene ten de cana
Lakin görme izni yok hiç bir cana.

9 Ateştir şu ney sesi hava değil.
Kimde bu ateş yoksa ölmüş bil.

10 Aşk ateşidir içindeki neyin
Aşk coşkusudur özündeki meyin.

11 Neydir yardan ayrılana gerçek yar
Ki perdeleri perdemizi yırtar!

12 Kim görmüş ney gibi zehir ve derman?
Kim görmüş ney gibi bir dost ve hayran

13 Verir kan dolu bir yoldan haber ney.
Mecnundan aşk öyküleri söyler ney.

14 Nasıl ki kulaksa talibi dilin
Akla sırdaş da deliliktir bilin!

15 Aşk derdimizle durgun aktı günler
Ateşlere dost olup yaktı günler.

16 Geçsin günler yok endişeye mahal
Ey saflıkta benzersiz dost gitme kal!

17 Suya kanar balıktan gayri her ne var
Nasipsizin günü uzar da uzar!

18 Anlar mı hiç pişmişin halinden ham?
Sözü kısa kesmek gerek vesselam!”