La_tahzen


Sabaha çıktıktan sonra artık geçen geceye bakma. Çünkü şerri ve hayrı ile giden dünü değil bugünü yaşayacaksın. Farzet ki ömrün sadece birgün o da bugün... Bugün doğdun ve bugün Rabbine kavuşacaksın. Geçmişin kederi geleceğin kaygısı ile ayağının sürçmesine müsaade etme. Bütün dikkatini ihtimamını çalışmanı bugüne teksif et. Ömrünün bu son gününün namazlarını mutlak surette huşu içinde eda et! Kur'an'ı Kerim-i tedebbür ederek oku. Tesbihatını huzurda yapıyormuşçasına yap. Ahlakına muamelatına dikkat et. İnsanlara faydalı olacak işler konusunda son derece azimli ve gayretli olarak gününü geçir.


Bu son gününün saatlerini iyi kullan. Dakikalarını senelere saniyelerini aylara dönüştür. Yüce Mevlayı çokça zikret. Bugün tarlana hep hayır ek. Günahlarından tövbe et. Kinden hasetten uzak ol. Rızkına razı ol. Eşini çocuklarını mutlu et.

Kendin Ol - İmmea Olma

Hiçbir zaman başkası olmaya gayret etme. Çünkü bu gerçekten sonsuz bir sıkıntı sebebidir. Adem aleyhisselamdan bugüne insanoğlundan biri diğeriyle aynı surette yaratılmamıştır. Sen özelsin. Geçmişte hiç kimse senin suretinde yaratılmadı. Bundan sonra da yaratılmayacak. Sen Ahmet'ten Mahmut'tan farklısın. Bu yüzden kendini başkasında diriltmeye kalkışma. Hayata 'sen' olarak atıl.

Yaratıldığın gibi yaşa. Sesini yürüyüşünü değiştirme. Senin özel bir tadın rengin var. Seni bu tadınla renginle tanıdık ve böyle görmek istiyoruz. Çünkü sen böyle yaratıldın.

İbn Mes'ud (r.a.) bir gün arkadaşlarına:

"Sakın herhangi biriniz "immea" olmasın!" dedi. Onların

"Ey Eba Abdirrahman! İmmea da nedir?" diye sormaları üzerine de şunları söyledi:

"İmmea "Ben halka bağlıyım. Onlar doğru yolda olurlarsa ben de doğru yolda olur; onlar dalalette (sapıklıkta) olursa ben de dalalette olurum" diyen kişidir. Allah'a yemin ederim ki halk tamamen kâfir olsa dahi siz kendinizi kâfir olmamak için zorlamak mecburiyetindesiniz."

İnsanoğlu tabiatı itibariyle meyve ağaçları gibidir. Kimisi uzun kimisi kısa. Kimisi tatlı kimi ekşi. Muz gibiysen başka mevye olmaya gayret etme. Çünkü güzelliğin değerin muz olmandadır. Renklerimizin dillerimizin güçlerimizin velhasıl tüm özelliklerimizin farklı oluşu Bari Teala'nın ayetlerinden bir ayettir.

La-Tahzen / Üzülme

Çünkü hüzün düşmanı sevindirir dostunu üzer haset edenin diline düşürür.

La-Tahzen / Üzülme

Çünkü hüzün kaybolanı geri getirmez öleni diriltmez kaderi değiştirmez hiçbir fayda getirmez.

La-Tahzen / Üzülme


Çünkü hüzün sinirleri yıpratır kalbini yorar gecelerini mahveder.

La-Tahzen / Üzülme


Eğer günah işlediysen tövbe et istiğfarda bulun yanlış yaptıysan düzelt O'nun rahmeti sonsuzkapısı hep açıktır.

La-Tahzen / Üzülme

Kaybettiğin şey için üzülme çünkü daha pek çok nimetlere sahipsin. Allah'n sana bahşettiği diğer nimetleri düşün ve şükret. Allah Teala "Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız buna güç yetiremezsiniz" buyurmuyor mu?

La-Tahzen / Üzülme


Ehli batılın sözlerinden dolayı üzülme onların tenkitlerine sabrettiğin sürece mükafatlandırılacağını unutma.

La-Tahzen / Üzülme

İnsanlara ihsanda bulunduğun sürece üzülme. Çünkü mutluluğun yolu insanlara ihsanda bulunmaktan geçer.

La-Tahzen / Üzülme


Çünkü iyiliğin mükafatı on mislinden yedi yüz misline kötülüğün karşılığı ise sadece mislince.

La- Tahzen / Üzülme
Karşı karşıya kalabileceğin muhtemel bir musibet için en kötü ihtimal ne olabilir sorusunu kendine sor. Sonra bu muhtemel sonuca kendini alıştır ona tahammül etme konusunda kendine telkinde bulun. "Allah bize yeter O ne güzel vekildir" ayetini tedebbür ederek bu hali sakin bir şekilde iyimser bir tabloya dönüştürmeye bak.

La- Tahzen / Üzülme

- Şunu unutma yaşadığın günün sınırları içinde yaşamazsan sıkıntı ve kaygıların artacak demektir. Biraz daha açarsak; Sabaha çıktıktan sonra artık akşamı bekleme akşama kavuşunca da sabahı bekleme. Ne maziye takıl kal ne de gelecek kaygısı içinde ol. Yani ânı yaşa.

La- Tahzen / Üzülme

- İnne maal usri yüsran / Her zorlukla birlikte kolaylık vardır. Yani kolaylık zorluğun içinde saklıdır!.. Bir başka ifade ile; kolaylık; zorluk zannettiğimiz şeyin taa kendisidir!..

La- Tahzen / Üzülme
- Arapların bir sözü vardır; Gerilen ip kopar yani sıkıntılar üzüntüler üst üste geldikçe ferahlama rahatlama kapı da demektir. Allah Teala buyuruyor ki Kim ki Allahtan gerçek manada ittika ederse Allah da ona bir çıkış kurtuluş yolu lütfeder ve ona hiç beklemediği hesap etmediği yerlerden rızık ihsan eder.
-
Ahiret inancı insanlığa huzurlu bir dünya hayatını sağlama yolunda büyük bir güç kazandıran muhteşem bir inanç sistemidir. Bu dünyada malı gasp edilen zulme uğrayan vs bir şekilde haksızlığa maruz kalan kimse ahirette adaletin yerine geleceği inancıyla kalbi bir sükunete kavuşur.

Ünlü bir Alman filozofun şöyle söylediği rivayet edilir. Dünyadaki hayat oyununun bir ikinci perdesi olduğu muhakkak. Çünkü bu ilk sahnede zalim ve mazlumu görüyor insafı göremiyoruz. Galib ve mağlubu görüyor adaleti göremiyoruz. O halde tüm bu adaletsizliği ortadan kaldıracak bir ikinci hayat mutlaka vardır.

Kıyamet ve ahiretin varlığını zımni itiraf niteliğindeki Alman filozofun bu ifadeleri aklın yolunun bir olduğunu gösteriyor aslında...

Bu dünyada zahiren adaletsizlikmiş gibi görünen haller zenginlik/fakirlik hastalık/sağlık güçlülük/zayıflık gibi ölçülerin birer imtihan vesilesi olduğunu unutmayıp ona göre adımlarını atanlar kazançlı çıkacak olanlardır sakın unutma. Dolayısıyla içinde bulunduğun ortamdan dolayı üzülmeyi bir kenara bırak da imtihanı kazanmaya bak.

İnkâr edenler katiyyen diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki: Hayır Rabbim hakkı için mutlaka diriltileceksiniz sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu Allaha göre kolaydır. (Teğabun 64/7 Nahl 16/30-40).

***

İçebileceğin Suyun Bir Parça Ekmeğin Varsa Üzülme !
İçebileceğin temiz suyun seni doyurabilecek kadar bir aşın üstünü örtecek bir elbisen varsa üzülme! Uzunca bir müddet ıssız bir adada mahzur kalan bir denizciye yaşamış olduğu bu tecrübeden çıkardığı en önemli dersin ne olduğunu sormuşlar. O da şunları söylemiş;

İçebilecek temiz bir su yetecek kadar aş olduğu sürece asla şikayetçi olunulmayacağını öğrendim.

***

Öfkeyi Terk Et ve Affedici Ol
İstatistiklere göre Çinlilerde strese bağlı kalp rahatsızları oranı oldukça düşükmüş. Bunun en önemli nedenleri arasında Çinlilerin sakın yapılı olmaları gösterilmiştir. Dolayısıyla sende mutlu ve huzurlu bir hayat için olaylara sükunetle yaklaş her türlü kaygıyı öfkeyi şiddeti bir kenara bırakıp affedici ol. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'deki mümin tasvirinde olduğu gibi;

"Onlar ki bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar; kızdıklarında öfkelerini yutar insanların kusurlarını affederler.

Not: Bu yazı büyük oranda Dr. Aid Kareni'nin La-Tahzen isimli Arapça eserinden derlenmiştir

ALINTIDIR.