İnsanoğlu...İnsanın Oğlu


İnsanın kendisini bilmeden Rab'bini bilemeyeceği hep söylenen temel düsturlardan birisidir. Veelbette ki çok ta doğrudur. Bu konuda gerek Nur ve gerekse nar yolundan giden yolculara bir fayda olsun temennisi ile bir kısım bilgiyi paylaşmak istedik.


Konumuz da İnsanın oğludur. Evet...buraya dikkat buyuralım ki....Bakınız İnsan demiyor kadim metinlerinsanoğlu diyor. Demek ki İnsan ile İnsanoğlu arasında hem kuvvetli bir benzeyiş vardır. (Tevratta geçen ''Benzeyişimize ve suretimize göre insan yaratalım'' Tevkin 1.-26)

Fakat...hem de ince bir fark ve ayrıntı vardır.

Ancak şunu belirtmeliyiz ki; Az denilen ve bazen önemsenmeyen ayrıntılar çok derin bir farklılaşmaya da sebep olabilirler.Misal verelim: İnsan ile Şempanze arasındaki genetik potansiyel incelenmiştir ve %99 benzerlik tespit edilmiştir.

Fark % sadece 1(BİR) dir. Bu minnacık farkın yarattığı değişime bakar mısınız? Birisi-şempanze orman ağaçlarında sallanıp dururken; Diğeri-İnsanoğluMars gezegenine Pathfinder uzay aracını indiriyor.

Konumuza dönersek
Kur'an-ı Kerim Bakara suresi 30.ayet:

'''Hatırla ki Rabbin meleklere:

Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi.''

Evet...İnsan-oğlu yaratılmamış henüz. Bir tasarı olarak beyan ediliyor. Vebize hep melekler emre itaat eden varlıklardır denir amma buyrun işte...bayağı bir muhalefet ediyorlar. Tabii ki bu bilgilerin bizlere verilmesinde bir amaç vardır. Kutsal kitaplarda insanoğlununyani bizlerin yaratılışı ile ilgili tüm bilgiler verilmemiştir.

Bu kasten böyle yapılmıştır. Ancakhiç bişey de vermemişler diyemeyiz. '''Görecek gözü ve dinleyecek kulağı olanlara'' aslında epey bir bilgi verilmiştir. Bizden bu legoları birleştirip ana resmi ortaya çıkartmamız istenmektedir. Sorun bu bilgilerin kapalı olması veklasik din anlayışlarında ise özen gösterelimsaygıda kusur etmeyelim falan diyerekten bu bilgilerin üstününün örtülerek başka alanlara çekilmesi ve flu-laştırılmasıdır.Meleklergelecek zamanı ve geçmiş zamanı-ki buna Gayb denir- bilemeyeceklerine görebu itirazı ve... bunu bizim bilmemiz için bizzat Kur'an-ı Kerim'de yazılıyor olmasını nasıl yorumlamalıyız? Bize göremelekler daha evvelki -Ademlerin- yaratılmasına ve medeniyetlerinin durumuna ve sonuna vakıf oldukları içindir ki bu Adem-oğlunun da diğerleri gibi olacağına dair bir kanaat belirtmektedirler. Yanibiz insanoğulları/Ademoğulları...İlk değiliz....vereceğimiz ana bilgi budur. Vebize göreBizler 6.kopyayız. Şİmdi bununla bağlantılı bir bilgi daha vererek konuya son verelim; Bizdeki kutsal kitabın içinden çıktığı Ümmül Kitab/Ana kitap göklerde ve O Adem/insan-lardadır. Bir Hadis-i şerifte ''İnsanın Rahman suretinde yaratıldığı beyan edilmiştir.

Halifetullah makamında oturan İNSAN; Biz ise onun(Mecazen) oğluyuz demektir bu bir bakıma. Onun içindir ki; İnsan deyince bir durmak lazımdır. Uzun araştırmalarımızınve uykusuz sabahlamalarımızınyıllar süren muhtelif çilelerimizin sonunda vardığımız nokta şu oldu: Ya Hz.İnsan!Ve...Kabe yi düşündük sonra. Halka halka herkes o kıbleye secde eder değil mi? Sonra bu halkaları dünyaya tamamen yayılacak şekilde imaj ettik ve... Yukarıdan bir elin Kabe'yi alıp kaldırdığını hayal ettik. Ne gördük sizce? İnsanlar aslında kime secde ediyor acaba?

Şu dünyadaki insanoğluna bakarak İNSAN için hüküm verme! Sakın! Gölge yerlerde sürünüyor amma... Gölgenin sahibi pek yücedir...Bunu unutma!. Veyine unutma ki; İnsanoğlu henüz daha bir tomurcuktur. Meyveye yatacagı günde gelecekte.... Meyvesinin lezzetini bileceğin gün de gelecektedir. Ohenüz emekleyen bir yavrudur. Daha henüz İnsan-OĞLU dur. Sağlıcakla kalınız.