Allah Şüphesiz ki; Adem de Zuhur Oldu. - Ancak - Puta Taptığından Bunu Göremezsin.


Deryâdan inciler paylaşacağım. Bir kaç satır olacak. Nur yolundan emir ile gelip nur yoluna tâbi olanlara rehber ve kılavuz olsun.


Seyyid İmaddeddin Nesîmi Nesîmi Baba'nın divanından;

"Allah şüphesiz ki Adem de zuhur oldu. - Ancak - Puta taptığından bunu göremezsin.

Senin putlarını halil kırmadı mı? Ancak yine de bundan kurtulamadın.

Putlar için ayağa kalktığından cehennem ateşinde oturursun.

Hakkın fazlına yönelmedikçe oltadaki balık gibi bela tuzaklarından kurtulamazsın.

Mutlak olan sırlardan işaretlerden söz dinle. Bunlarsız "En-el Hakk"tan söz etme.

Çünkü herşeyi bilmen haddin değilAy ışığının rengi ile civanın rengi bir mi?

Sende biliyorsun ki Hakk'ın fazlındandı yerin göğün yaratılışı.

Eşyanın yeri olan bu "Kun" suretinin nereden geldiği bellidir.

Ademin yüzünde belli olan nurda onların hepsi fazl ile tecelli etmiştir.

Eğer sende yazılı olan mektubu okuyabilirsen Bütün gizli sırlar sana aşikar olur.

Herşey bilinirse ağırlıktan Okyanusta ki yüzen sandal gibi batar.

Yarin yüzüne meftun olan aşık iki alemi kendinde görür.

Gerçekten baktığı heryeri sevgilisinin yüzünde görür.

O remizle ilahi olan işaretler manalar Ona o remizlerle konuşur.

Sende ki bu nutkun kopyesi ve el ile yazılmış yazısı bütün halkın yazacağı el yazısından daha değerlidir.

Eğer bu ele boyun eğmez ise kişi Cehennem ateşindeki yeride hazırdır.

Tüm eşyanın varlığından el çekmiş olan aşık hakkın vechesinde ki yüz gibidir.

Bütün isimleri ve görünmez alemleri bilen hakk gibi gerçekte var olan odur.

Ey her mânanın sırlarını öğrenmek isteyen eğer bilmek istersen sana bir remiz işaret söyleyeyim; Tanrı vergisi olan bu nurlu sözlerim fâni hayat gibi bazen eksilir.

Tevhid herşeyde bir ve tek olmaktır.

Çokluk yabancılığında daha ne kadar kalacaksın?

Eşyanın isminden ve müsemmasından gücün giderse şayet; Allaha giden oylu bulmalısın.

Hakk var olan zatın sözü gibidir.

Mekansızlık Allah'ın fazlındandır.

Gizli olan söz Allah'ın zâtı gibidir.

Musa duyar; " len terani - beni göremezsin" nidasını.

Sonsuzluk tahtının sultanı olan yar yüzünden perdeyi kaldırdığında.

Ey hakktan olan fazlının nuru; Alem bütünüyle nutuk burhan sırrıdır.

İki dünya yaratıklarının cinsinden insan cinsiyle ortaya çıktı.

Ancak o nur aslında tek bir nurdur.

O zamanın fazlı ilahidir.

Allah'ın halifesi olan adem Rahman'ın tecellisi onda arş gibidir. "

Seyyid İmadeddin Nesîmi