Edeb-Erkân


Tasavvuf yolunun yolcusu her an uyurken uyanıkken kendisine kendisinden daha yakın olan Rabbinin huzurunda bulunduğunu hatırlayacak bütün hareketlerini sözlerini edebe uygun olarak yapacak söyleyecektir. Direkler anlamına gelen "Erkân" sözü de yol törelerini bildirmektedir; bu bakımdan her hususta tarikat erkânına da riayet etmesi gerektir. Bu çeşit harekette bulunmayanlar hakkında "Edeb-erkân bilmez" sözü kullanılır.

* * *

Edeb erenlere

Bu deyim biraz ayıp bir şey söyleneceği toplulukta bahsedilmeme¬si gereken utanılacak bir söz edileceği zaman "Hâşâ huzurdan hâşâ huzurunuzdan sözüm meclisten dışarı" deyimleri yerine kullanılır.

* * *

Edeb Yâ Hû

Edebi edebsizden öğren

* * *

Tasavvufun en mühim unsurlarından biri belki de birincisi "Edeb"tir. Tasavvufta edeb her şeye ve her hususa teşmil edilmiştir.

Ehl-i irfan arasında aradım kıldım taleb

Her hüner makbul imiş illâ edeb illâ edeb

sözü sûfîlerin hareketlerinde en mühim şiardır. Canlıya cansıza -ki zaten onlarca her şeyin canı vardır- insana hayvana karşı sûfî daima edebi koruyacaktır. Mesela kapı hızlı örtülemez; mümkün olduğu kadar sessiz örtülecektir. "Kapıyı kapat kapattım" denemez; Allah kimsenin kapısını kapamasın kapatmasın; "Kapıyı ört" yahut "sırla" denecektir. Lambayı mumu elektriği söndürmek sözü edebe aykırıdır; kimsenin ışığı sönmesin; "Lambayı elektriği dinlendirmek" "Sırlamak" sözleri kullanılacaktır. Elektriği yakmak gibi bir sözde de anlam bakımından iltibas vardır; bu sözler yerine "uyarmak uyandırmak" sözü söylenir. Hızlı konuşmak birisi konuşurken sözünü kesmek yahut bir başkasıyla konuşmaya kalkışmak gizli konuşmak kulağa bir şey söylemek işaret etmek bütün bunlar edep haricidir. Gezerken yere ayak sesi duyurmadan basılacaktır; çünkü yerin de canı vardır ve bizi başının üstünde taşımaktadır. Kapıdan içeriye girilirken hele dışarıya çıkılırken arka dönülemez. Bunun için de ayakkabılar dışarıya değil içeriye doğru çevrilir; dışarıya çevirmek git bir daha gelme demektir. Odadan çıkılırken de arka çevrilemez uyuyan kişinin uyandırılması gerekirse hafifçe yastığına parmaklarla vurularak ve hafif sesle "Agâh ol erenler" denir bu suretle uyandırılır. Yatan yastığını öpüp yorganıyla da görüşerek yani üste gelen ucunu öperek sağ yanına yatar; kalkarken de böyle kalkar. Bir şey alınır verilirken mutlaka onunla görüşülür yani hafifçe bir yanından öpülür yahut öpülür gibi dudağa götürülür. Yemek yenirken ağız şapırdatılmaz; çay kahve içilirken ses çıkarılmaz. Fincan kadeh tabağa konurken görüşülerek ve ses çıkarmadan konur; alınırken de görüşülerek alınmıştır zaten. Gülünürken kahkaha edebe aykırıdır. Bir yere gidilip makam sahibiyle görüşüldükten sonra yerine diz çöküp oturana makam sahibi "Aşk olsun" deyince gelen kişi yere şükür secdesi eder ve "Eyvallah" der. Kalkarken de öyle kalkar. Hasılı tasavvuf ehli her halini daima gören bilen sahibinin Rabbinin murakabası altındadır; bu yüzden de her hususta edebe riayet etmesi şarttır.

İktizâ ederse sûfî mürşit yahut tarikatte ulu tanınan birisi tarafından "Edeb Yâ Hû" diye uyandırılır. Hemen her dergâhta da ta'lıyk yahut Celi sülüsle yazılmış bir "Edeb Yâ Hû" levhası bulunur.

Gaybî Sun'ullah bir şiirini

Edebdir tac-ı Rabbânî komazlar her başa ânı

Olagör Gaybî ruhanî edeb gözle edeb gözle

beytiyle bitirir (Bizdeki yazma; 67. b.).

"Edebi edebsizden öğren" atasözü de edebe riayet etmeyenlerin sözlerinden hareketlerinden ibret alınmasını öğütleyen bir atasözüdür.

*Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri - Abdülbaki Gölpınarlı [Inkılap Yay.] Yıl 2004