BU HANEDEN ÇIKAN PARA GERİ GİRMEZ

Adamın biri camide namaz kılıyordu. Namazdan sonra içinde bin dirhem parası olan heybesinin kaybolduğunu gördü. Kendisi ile beraber Cafer-i Sadık Kudduse Sırruhu Hazretleri de namaz kılıyordu. O'na:

-Benim içinde bin dirhemim olan heybem kaybolmuş. Buraya senden başka kimse girip-çıkmadı. Olsa olsa bunu sen çaldın diyerek iftira etmeye başladı.

Cafer-i Sadık Hazretleri evlâd-ı Resûl ve Varis-i Nebi'ye daha fazla söz söylemesine razı olmadı. "Gel benimle" diyerek evine götürdü. Adamın kaybolduğunu söylediği miktar kadar parayı ona verdi.

İmam-ı Cafer hakkında adamın şüphesi daha da artmıştı:

- Madem parayı sen almadın öyleyse bu kadar parayı bana niçin verdin? dediğinde:

-Evlad-ı Resûl'e iftira ettiğinden dolayı Cehenneme girmeni istemedim ve bu parayı sana helal ettim buyurarak adamı gönderdi. Adam Cafer-i Sadık Hazretlerinin evinden ayrılıp arkadaşlarının yanına vardığında kendi heybesini içindeki parayla birlikte orada gördü.

Arkadaşları şaka olsun diye o namaz kılarken heybesini alıp gitmişlerdi. Adam hata ettiğini anladı. ve meseleyi arkadaşlarına anlattı.

Onlar:

"Senin para aldığın adam filan zattır" diyerek gidip özür dilemesini söylediler.

Adam aldığı bin dirhemle birlikte İmam-ı Cafer- Sadık Hazretlerinin huzuruna gelip af diledi ve aldığı parayı geri iade etmek istedi.

Fakat Hazreti İmam:

"Bizim hanemiz evlad-ı Muhammed hanesidir. Buradan çıkan geri girmez. Bu para sana helal olsun diyerek parayı almadı ve adamı geri gönderdi.