İmam Gazali Hazretlerinden Bir Kıssa


İmam-ı Gazali (k.s) zamanının en büyük alimi idi. Ama tasavvufu sevmeyen tasavvuf karşıtı idi. İmam-ı Gazali'nin (k.s) kardeşi ise tasavvuf ehli veli bir zâttı. İmam-ı Gazali'ye (k.s) ilminden dolayı her müşkülü olan fetva almaya geldiği halde kardeşi arkasında namaz bile kılmıyordu.


İmam-ı Gazali (k.s) arkasında namaz kılmadığı için kardeşini annesine şikayet etti. Annesi kardeşini camiye cemaate gitmesi için ısrar etti. Gayesi İmam-ı Gazali'nin (k.s) gönlünü almaktı. Gazali'nin kardeşi annesine;

- Anne onun arkasında benim namazım olmaz dedi.

Bunun üzerine annesi fazla ısrar etti: "Bak oğlum o senin büyüğün sen cahilsin ağabeyin alim kişidir herkes ona geliyor müşkülünü halledip gidiyor herkesin namazı kabul oluyor da seninki neden kabul olmasın? Mutlaka gidip arkasında namaz kılacaksın" diye çok ısrar edince İmam-ı Gazali'nin kardeşi camiye gidiyor. O gün İmamı Gazali'ye (k.s) namazdan önce bir kişi geliyor ve hayız (kadınlık hali) hakkında bir soru soruyor. İmam-ı Gazali de (k.s) "Namazdan sonra gel cevabını vereyim" diyor.

Namaza başlayınca İmam-i Gazali sürekli hayız (kadınlık hali) ile ilgili soruyu düşünüyor ve namazın tamamını cevap hazırlamakla geçiriyor. Bu arada İmam-i Gazali'nin kardeşi sürekli tekbir alıyor sonunda namazı bozuyor ve yeniden kılıyor.

İmam-ı Gazali kardeşinin ikide bir tekbir almasına ve namazı bozup tekrar kılmasına çok üzülüyor ve annesine şikayette bulunuyor.

Annesi "Oğlum neden ağabeyinin namazına müdahale ettin cemaatin içinde mahcup duruma düşürecek hareket yaptın? Hani bana söz vermiştin namazı kılıp gelecektin?" deyince İmam-ı Gazali'nin kardeşi annesine;

- "Anne bir insan göbeğine kadar kana bulanırsa onun arkasında kılınan namaz kabul olur mu?" diye soruyor ve "bu soruyu abime de sor" diyor.

Annesi İmam-ı Gazali'ye bu soruyu aynen aktarıyor.

İmam-ı Gazali (k.s) namazdaki durumunu hatırlıyor namazı hayızla uğraşmaktan tam olarak kıldıramadığını ve kardeşinin de keşif sahibi olduğu için haline vakıf olduğunu anlıyor. Gerçekleri görüyor ve daha önce inkar ettiği tasavvuf ve tarikat yoluna giriyor. Gerçekleri gördüğü ve alim de olduğu için çalışarak kısa zamanda Gavs (büyük evliya) oluyor.

Anlatan: Seyyid Muhammed Raşit hazretleri (k.s)

Alıntı