Ben Her An SeninleydimSen Kiminleydin?


Bir vâiz kürsüde âhiret ahvâlini anlatmaktaydı. Cemaatin arasında Şeyh Şiblî Hazretleri de vardı.

Vâiz efendi Cenâb-ı Hakk’ın âhirette soracağı suallerden bahisle:

“–İlmini nerede kullandın sorulacak! Malını-mülkünü nereden kazanıp nereye harcadın sorulacak! Ömrünü nasıl geçirdin sorulacak! İbadetlerin ne durumda sorulacak! Harâma helâle dikkat ettin mi sorulacak!..

Bunların ardından şunlar şunlar da sorulacak!..” diye uzun uzadıya birçok husus saydı.

Vâizi dinleyen Şiblî Hazretleri yumuşak bir ifâdeyle şöyle seslendi:

“–Ey vâiz efendi! Suâllerin en mühimlerinden birini unuttun! ALLAH Teâlâ kısaca şunu soracak:

“Ey kulum! Ben her an seninleydim sana şah damarından daha yakındım; fakat sen kiminleydin?!”