Sûfiler Ne Yapar?

Büyük alim İmam Gazalî rh.a. hazretleri sûfilerin edeplerini şöyle sıralamıştır:

Dine aykırı ve kapalı sözler söylememek konuşmada ölçüyü kaçırmamak
...İslâmî ilimlere sarılmak dinî bilgileri iyi bilmek
Sürekli gayret edip çalışmak
Ciddiyet ve azimle salih ameller işlemek
İnsanlarla gereğinden fazla haşır neşir olmamak
Giyiminde gösterişten sakınmak
Temiz ve tertipli giyinmek
Tevekkülü ilke edinmek
Fakr halini tercih etmek
Sürekli Allah’ı zikir halinde olmak
Muhabbetini gizlemek
İnsanlarla güzel ilişkiler kurmak
Haram olan şeylere bakmamak
Nâmahrem kadınlarla hemdem olmamak
Devamlı Kur’an-ı Kerim okumak ve onu anlamaya çalışmak.


el-Edeb fi’d-Dîn