Allah İnsanları Niçin Yarattı?


“Siz ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı.” (Saffat Suresi 37/96)

Bu soruyu hepimiz merak ediyor ve bu konu üzerine kafa yoruyoruz. Bu suali sahabeler Peygamber efendimize de sormuşlar ve şu cevabı almışlardır;

“Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim mahlukatı yarattım.” (Hadis-i Şerif Acluni II 132)

“Gizli bir hazine olan Allah kendisini görme arzusu ile mahlukatın suretlerinde tecelli eder. Alem 'O' nun 'O' nsuz hiçbir varlığı olmayan ayan-ı sabitenin suretlerinde tecellisinden ibarettir."

"O senin kendini gördüğü aynadır ve sen O'nun isimlerini ve isimlerini hükümlerinin zuhurunu gördüğü aynasın ve onlarda O’ndan başka değildir."
(Muhyiddin İbn Arabi – Kibrit-i Ahmer)

Sen kendini başkalarının gözünden izlediğinde O'nun gözü olmuş olur ve farkındalığı yakalarsın. Bu sebepledir ki kendini (nefsini) bilen rabbini bilir. Burada O’nun gözü olmak O olmaktan farklı olmasa da göz tecelli manası içerdiğinden O’na ait olan O olan “sen” nefs adı altında bir varlığa dönüşürsün. Bunu aynadaki yansıma olarak düşünebiliriz. Sen aynaya baktığında kendini değil kendinin yansımasını görürsün. Gördüğün şey sana göre tıpkı sendir. Sana yüklenen ve öğretilenlere göre.

Allah sadece kendini var etti ve yarattı. İnsanlar sadece O’nun tecellisi ve yansımasından ibarettir. Suya damlatılan bir mürekkep nasıl zamanla dağılır ve yayılır ise O’nun tecellisi de o şekilde yayılmaktadır.

Sen aynaya baktığında gördüğün görüntüyü bir anlığına görüyorsun. Görüntünün oluşması bizim zaman kavramımızda binlerce yıl sürse idi o zaman benzetmeyi daha iyi anlayacaktın. Yansıma bir görüntünün içinde önceden belirlenen bir programın yaşadığı bir tecellide biz Nefsimizi kendimiz sanmakta ve kendimizden yani O’ndan uzaklaşmaktayız. Bunun gerçekleşmesi için Nefs yani bize sonradan yüklenen program sanki bizmişiz gibi hareket eder. Kişiliğimiz olduğuna yaşantımız olduğuna inanırız. Bunlar bir zaman dahilinde gerçekleştiği için de biz bunları kazanarak ya da başararak gerçekleştirdiğimizi sanıyoruz.

Halbuki “O her an yaratma halindedir” (Rahman Suresi 55/29) ayetinde de belirtildiği gibi sürekli olarak gerçekleştirilen tecellileri yakalayamamakta ve onları kendi gayretimizle gerçekleştirdiğimizi sanmaktayız.

İstediği herşeyi “Ol” demesiyle yaratmaya Kadir olan Allah kendini gördüğü ayna olan bizden kendine bakarken aslında biz O olacağımız için bizimde Ol dediklerimiz Nefsimizin engeline takılmadan gerçekleşiyorsa varolmak ve yaratılmak zorundadır.

"Ne zaman gökyüzüne bir nefes bir dua gönderdin de ardınca ona benzer bir iyilik gelmedi? Dikkat etsen her an uyanık olsan yaptığın işin cevabını görürsün. İşaret dilini iyi bilen kişiye açık söz söylemeye ihtiyaç var mı?" (Mevlana Celaleddin-i Rumi)

Her an uyanık olabilirsek yani her an farkında olabilirsek ağzımızdan çıkan ve kontrolümüzde olmayan bazı cümlelerin sonuçlarını yaşadığımızı göreceğiz. İşte biz farkında olmadan ağzımızdan çıkan cümleler istekler ve bildirilerin var ettiği insanız. Biz bu şekilde her an yeniden yaratılma halinde oluyoruz. Bu sebepledir ki uyanık olup bunu yakaladığımızda aslında hiç var olmadığımızı ve sadece var olanın O olduğunu bizim ise bu mucizeyi yakalayıp bunu seyrederek görüp buna tanık olmaktan başka yapabileceğimiz bir şey olmadığını anlarız.

Yaratılmak ve Yaratmanın bir olduğunu anımsamak zor olsa da bir anlığına bunu düşünün. Bunu bir kez olsun uyanık halde yakaladığınızda artık ağzınızdan çıkanların sizin kontrolünüzde olmadığını görürsünüz. Eğer bizim kontrolümüzde olsa idi dünyada savaşlar olmaz herkes zaten mutlu mesut olurdu. Peki bizim kontrolümüzde değil ise kimin kontrolünde ?

İşte Şeytan kavramı burada devreye giriyor . Nefs yani bizim yansımadaki inandıklarımız yani dünyevi bilgiler merkezimiz şeytanın kontrol edebilme müsaadesine tabidir. Şeytan ise bunu bir izinle yaptığı gibi aslında sadece olaylara Olumsuz taraflarından bakmamızı sağlayarak bizi teşvik eder. Aslında o bizim yerimize bizim eylemlerimizi gerçekleştiremez. Eğer Saffat Suresindeki (37/96)ayeti hiç aklımızdan çıkarmaz isek “Yapmakta olduklarımızı da “ Allah’ın yarattığını görecek ve bizim sadece izleyebilen bir mekanizma olduğumuzu anlayacağız. Nefs köreltilebilen bir mekanizmaya sahip olduğu için tam teslimiyet durumu sağlandığı takdirde O’nun tecellisi olan O yani “biz” ile başbaşa kalacağımız için Şeytan devre dışı kalacaktır. Şeytan aslında sadece O’nun hatırlanmadığı durumda devreye giren mekanizmadır. Sürekli olarak O’nunla olunursa zaten Şeytan hiç var olmayacaktır.

“İyiyse de senden yetişmiş yeşermiştir kötüyse de hoş nahoş gönlüne gelen herşey senden senin varlığından gelir” (Mevlana Mesnevi 3/281/3441-3443)

(devam edeceğim)

ALINTIDIR: