İptila


İnsan başına bir iş gelirse... Önce kendi kendine kurtulmaya çalışır... Muvaffak olamayınca etraftan yardım istemeğe koyulur...Padişahlara gider; rütbe sahiplerine yalvarır. Zenginlere koşar... Hal sahiplerine gider; dua ister himmet ister... Eğer hasta ise doktora gider şifa arar. Bununla da kurtulamayacağını anlayınca Allah’a döner.


Eğer kendi işini yapabilseydi halka dönmeyecekti... İşini halkta bitirebilseydi Hak’ka dönmezdi. Burada da arzusu biraz geç kalmağa başlar; fakat gidecek başka yeri kalmamıştır... Durur yalvarmağa başlar... Dua eder; sena eder. İhtiyaçlarını teker teker sayar yalvarır... Bunları yaparken bir yandan da reddolunmaktan korkar; bir yandan da isteği yerine geleceğini ümit ederek sevinir...Son bu halden de usanır; yaptığı dua ve niyazın işe yaramadığını zanneder... Bukerre dua da dahil her şeyi bırakır... Saf temiz bir halde beklemeğe başlar... Bukez kader-i İlahi (Allah’ın emri) ne ise o zuhura gelir... Olacak olur... Herşeyde Allah’ın kudretini kuvvetini sezer. Hareket sükun... her ne varsa ondan olduğunu anlar.

Hayır şer iyilik kötülük vermek almak genişlik darlık ölmek dirilmekizzet zillet bunların hepsinin Hak’tan geldiğini mana gözü ile görür...Bu halleri görür... Ve bu haliyle süt anasının elindeki çocuk gibi olur... Yıkayıcı elindeki meyyite benzer; kendinden bihaber... Onlar istediğini yapar... Velhasılbir top gibi olur gayri ihtiyari sağa sola yuvarlanır... Bukalemun gibi renkten renge geçer. Ne kendisi için ne de başkası için hiçbir hareket yapmaz... Hakkın işinden başka şey görmez. Gözü O’ nu görür kulağı O’nu işitir. Başka şey görse veya işitseO’nun için görür veya O’nun için işitir. O’nun nimeti ile beslenir ve O’na yakın olmakla ferahlar... Bu halle güzelleşir... Bununla hoş olur... Sakinleşir...Her halde Hak’la mutmain olur. O’nun sözü ile ünsiyet peyda eder. O’ndan başka her şeyden çekinir ve hoşlanmaz... Daima O’nun zikrine koşar... Ve öylece kalmak ister. Bu halde kendinde yükseklik duyar. Kuvvetini Hak’tan alır. O’na tevekkül eder. Yolunu O’nun marifet nuru ile bulur. Onunla giyer Onunla kuşanır. Böylece Hak’kın çeşitli ilimlerini öğrenir. O’nun kudreti ile şereflenir. O’ndan işitir. O’nayaklaşır. Dua eder hamd eder. Öylece kalır...

*Abdülkadir Geylani'nin Futuhu'l Gayb İsimli eserinden...