EHLI SÜNNET KIMDIR?


Bir adam " Ben Ehli sünnet velCemaatim." diyor. Alevi olsun sünnî olsun mu'tezile olsun havârici olsun herkes dava ediyor iddia ediyor: " Ben Ehli Sünnet velCemaatim... "

Ama Seyh Ahmed Ziyâeddin Gümüshanevi Hazretlerinin buraya dikkat çekerek buyurdugu gbi is davada kalmiyor. Ehli Sünnet velCemaatin alametleri vardir.

En azindan Ehli Sünnet velcemaat mezheblere tabi'dir. Bütün fikirlerini hayat ölçülerini mezheb imamlarindan aliyor. Mezheb imamlarinin görüsleri ayet ve hadisin disina çikmiyor.

En güzeli birinci asirda olan ulema sonra ikinci asirda olan ulema sonra üçüncü asirda.. Ki bu üç asir hakkinda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müsbet bir sahitlik yapmistir; en hayirli cemaat oldugununu beyan etmistir.

Ehli sünnete tabi olanlar hayat ölçülerini bu üç asrin içerisinde yasayan alimlerden aliyor.

Seyh Ahmed Gümüshanevi Hazretleri diyor: " Meselaa birisi - Imam Safiî söyle dedi Imam Malikî yahud Imam Hambelî böyle dedi- dedigi vakitte baska birisi de - bu benim görüsüm... aklim öyle demez- diyorsa mezhebe karsi çikmis olur. " Madem ki biz Hanefîyiz Hanefî mezhebine göre hayatimizi tasnif etmeye mecburuz.

Ehli Sünnet alimleri namaz kilan bir kimseyi nifakla veya küfürle suçlamamislardir. Giybetten sakinmistir. Birinci haslet budur.

Ehli sünnet velCemaat bes vakit namazlarini cemaatle kilmistir. Ikinci alamet de budur.

Ehli Sünnet velcemaat bir araya geldiklerinde cemaat zamaninda birbirlerini günahlardan vaz geçirmeye çalismislardir. Eger bir cemaat birbirini günah islemekten vazgeçirmeye çalismazsa Ehli sünnet velCemaat degildir.

Mezhebler; ayet ve hadisin izahi demektir. Görüs ve fikirleri Islamin bütün ahkami hükümleri temel itibariyla ikidir:

Bir kismi ictihadi kabul etmez yani görüs kabul etmez; buna usûl-ü din denilir. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-i kiram tarafindan kemiyet ve keyfiyet bakimindan apaçik olan hükümlerde ictihad yoktur; zinanin haramligi gibi namazin farz olusu gibi orucun tutulmasi gibi namaz kilmayana ceza vermek oruc tutmayana ceza vermek meseleleri gibi.

Bir kisim da vardir ki açik olarak ashab tarafindan hükmü beyan edilmemistir. Mesela namazda el baglamak veya baglamamak; bir kisim ashab-i kiram baglamis bir kisim baglamamistir. Namazda el kaldirmak veya kaldirmamak; Kunut okumak veya okumamak.. Ikinci seklinde olan bunlar ictihâdî olur. Ictihad araya girer. Ama Asr-i saadet'te veya ikinci ve üçüncü asirda açik olarak hükmü beyan edilen seyler ictihad kabul etmez.

Allah'in Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem müctehidlerin hakkinda bir müjde vermistir. Müctehidler hata yaptiklarinda Allah onu afuv eder. Fikri isabetli oldugu vakitte ona iki mükafat verir. Bizim zamanimizda ictihad kapisi açik olsa dahi ictihad edecek derecede sartlarina haiz bir kimse yoktur.

Besinci asirdan bu yana kiyamete kadar mehdi aleyhisselam müstesna digerlerinin hepsinin mezheb arkasindan gitmek mecburiyeti vardir.

Ehli Sünnet velCemaat çizgisine dahil olan tüm mezhebler hak mezhebdir. Asli onsekiz mezhebdir; zamanimizda devam eden mezhebler dört tanedir. Hanefî Safiî Mâlikî Hanbelî mezhebleridir. Yalniz Ehli Sünnet velCemaat; gençlesmis islam kardasligini temin etmis birbirine emr-i ma'ruf nehy-i an-il-münkeri teblig eden cemaattir.

Özet olarak Ehli Sünnet velCemaatin bes alameti vardir.

1- Hiç birini digeri tekfir etmez. Her biri digerini takdir eder.

2- Emr-i ma'ruf ve nehy-i an-il-münkeri bir araya gelirlerse birbirlerine teblig eder. Farz vacibleri ögretir günahlardan vazgeçirirmeye çalisirlar.

3- Bes vakit namazi ta'dil-i erkanla cemaat ile kilmaya çalisirlar.

4- Seriat ahkamini icra etmeye çalisirlar. Kendi nefsinde iyalinde veyahut da toplumda Allah'in hükümlerini tatbik etmeye çalisirlar.

5- Kendisinden olmayanlari dahi ehli kible olanlari da iman çerçecesinde görürler. Büyük günah isleyen kimseye kafir demezler.

Nitekim Imam Azam radiyallahu anh zamaninda bir soru kendisinden sorulmustur. Imam söyle cevap veriyor:

" Yüzde doksandokuz küfür ihtimali olan bir kimsenin ( yüzde bire binâen) imani hakkinda hükmeder; mü'mindir deriz."

Bundan gayri Ehli sünnet velCemaati parçalayacak olan hal hareket ve sözler tefrikaya sebeb olur; tefrika denir.

Hatirliyorum bir zamanda bu mesele ortaya konulmustu. bir alim Ehli sünnet hakkinda konusuyordu. -Dürzî diye tabir ettigimiz; alevilerden bir taifedir bunlar geceleri var filan.. Tunceli tarafinda Diyarbakir tarafinda bunlar çoktur. Bunlardan birisi de orada oturmustu:

Ben de Ehli Sünnetim dedi. O alim de bunu taniyor:

Arkadas senin Ehli Sünnet olmana hayret ediyorum! Neyle Ehli sünnetsin sen!?..

Ben sünnet olmusum!!! ..

Bu da iddia ediyor: Ben de Ehli Sünnetim diye ve Ehli sünnet oldugu iddiasinin delili de var. Ben sünnet oldum diyor.

Cemaatsiz dini yasamak imkani yoktur. Üç kisi bir araya gelirse cemaat sayilir. Küçük cemaat büyük cemaat birisi burada birisi burada.. Bir camide imamin arkasinda namaz kilanlar o saatte hepsi namaz kiliyorsa burada birlesiliyor.

Particilik yüzünden irk yüzünden ticaret yüzünden müslümanlarin birbirlerinin aleyhine girmeleri dogru degildir. Partiler gelip gecici seylerdir... Alis veris gelip gecici seydir.

Ebedi hayat içinde; insan çalismak müslüman olarak çalismak mecburiyetindedir. Ebedi hayati nazar-i itibara alarak insan cennette karsi karsiya oturur bir araya gelir ve ister.

Dini bir gaye olmaksizin müslümanlarin birbirlerinin aleyhinde olmalari dogru degildir. Türk olsun arab olsun ne olursa olsun Lâ ilâhe illallah; Muhammeden Rasûlullah der büyük günahlardan sakinir bir kimse birbirine kardastir.

Kardas kardasin aleyhinde bulunamaz malina tecavüz edemez. Onun serefini korur namusunu korur kendi nefsini korudugu gibi...

Böyle olursa Ehli sünnet velCemaattir.... Dürzî dedi: Ben Ehli Sünnetim!.. : Ben de sünnet olmusum!...

Dini namusumuzu topragimizi müslüman olmayanlara çignetmeye hakkimiz yoktur korumak mecburiyetindeyiz ve her seyden üstün tutmak mecburiyetindeyiz.

Bütün dünya kafir olsa bir müslüman islamiyeti kabul ettigi andan itibaren islamiyeti kendi nefsinde iyalinde elinden gelirse çevresinde tatbik etmeye mecburdur....

Bir sohbette dinlediklerimden.....